Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Servei de prevenció de riscos laborals aliè: àmbit tècnic i àmbit de vigilància i promoció de la salut del personal al servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
COSE/19007
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis socials i de salut
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Prestació del servei de prevenció de riscos laborals aliè, de l'àmbit tècnic (especialitats: seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia aplicada) i vigilància de la salut (medicina del treball) i promoció de la salut del personal al servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
Pressupost de licitació:
88.948,00 € sense IVA 98.456,80 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Mollet del Vallès
Termini de presentació d'ofertes:
30/01/20 12:00 h
Observacions:
1. La data límit de documentació i informació, d'acord amb la clàusula 15 del PCAP, fins al 24.1.2020 per acceptació de preguntes i fins al 28.1.2020 per a la publicació de respostes; i fins al 30.1.2020 per a obtenció de plecs de clàusules en el Perfil del contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

2. Remarquem la importància per part dels LICITADORS de la PARAULA CLAU per a la presentació i l'obertura del SOBRE DIGITAL. En aquest sentit, de conformitat amb les clàusules 15 i 19 del PCAP, es fa avís que en cas que alguna empresa LICITADORA no introdueixi la PARAULA CLAU, NO es podrà accedir al contingut del SOBRE xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses LICITADORES de la/les PARAULA/ES CLAU, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, NO es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la PARAULA CLAU.

En aquest sentit, està previst que a partir de les 12 hores del dia 31 de gener de 2020 els LICITADORS rebreu per correu electrònic una COMUNICACIÓ de petició de PARAULA CLAU, per tal que introduïu la PARAULA CLAU per a què s'iniciï el PROCES DE DESXIFRAT del/s SOBRE/S DIGITAL/S corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els LICITADORS podreu INTRODUIR les PARAULES CLAUS dels sobres en l'ENLLAÇ indicat en dita COMUNICACIÓ. La introducció d'aquesta PARAULA CLAU només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques (3 de febrer de 2020, a partir de les 11.45 hores) especificat a l'anunci de licitació.

3. Aquest contracte NO hi ha subrogació de personal, de conformitat amb l'article 130.1 de la LCSP.

4. Com a aclariment al contingut dels camps "IVA" i "Import amb IVA" corresponent al pressupost base de licitació d'aquest anunci, de conformitat amb la clàusula 6 del PCAP l'import sobre l'IVA del 21% només és pels conceptes de Servei de prevenció i vigilància de la salut col·lectiva.
Valor estimat del contracte:
182.262,80 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
El contracte es podrà prorrogar dues vegades per períodes d'un any, sense que la durada total del contracte superi els quatre (4) anys.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 3.00 - Criteri: 1.1.a) Proposta d'objectius generals de seguretat i higiene tant a nivell individual com a nivell col·lectiu
Ponderació: 3.00 - Criteri: 1.1.b) Proposta del programa de planificació de la prevenció i activitats a desenvolupar
Ponderació: 10.00 - Criteri: 1.1.c) Incorporació en el contracte a càrrec de les hores de dedicació de prevenció tècnica de sessions de formació pràctica en extinció d¿incendis (amb foc) a les persones membres dels equips d'emergència
Ponderació: 4.00 - Criteri: 1.1.d) Proposta d'elaboració dels plans d'emergència dels centres i d'autoprotecció (Casa de la Vila) i activitats a desenvolupar. Formació específica en seguretat en relació al pla d'emergència
Ponderació: 2.00 - Criteri: 1.1.e) Proposta d'indicadors per seguir i avaluar cada programa de les especialitats
Ponderació: 5.00 - Criteri: 1.1.f) Proposta relativa a la gestió de mesures i estudis específics de les àrees d'ergonomia i psicosociologia aplicada,
Ponderació: 3.00 - Criteri: 1.1.g) Qualitat de la formació en prevenció de riscos laborals
Ponderació: 10.00 - Criteri: 1.2.a) Proves complementàries en el reconeixement mèdic laboral
Ponderació: 5.00 - Criteri: 1.2.b) Qualitat de la formació en salut laboral i promoció de la salut
Ponderació: 3.00 - Criteri: 1.2.c) Cronograma d'actuacions de vigilancia de a la salut
Ponderació: 10.00 - Criteri: 1.3.a) Coordinació d'activitats empresarial
Ponderació: 3.00 - Criteri: 1.3.b) D'altres campanyes de promoció de la salut
Ponderació: 7.00 - Criteri: 1.3.c) Cursos de formació de riscos laborals a delegats i altres persones treballadores
Ponderació: 10.00 - Criteri: 2.1 Increment de les hores de dedicació del tècnic de prevenció
Ponderació: 20.00 - Criteri: 2.2.a) Oferta econòmica per la vigilància de la salut col·lectiva
Ponderació: 20.00 - Criteri: 2.2.b) Preu unitari per a la revisió de la persona treballadora per la vigilància de la salut individual amb les analítiques
Ponderació: 10.00 - Criteri: 2.2.c) Preu unitari per revisió ginecològica efectivament realitzada
Ponderació: 10.00 - Criteri: 2.2.d) Preu unitari per revisió urològica efectivament realitzada
Ponderació: 5.00 - Criteri: 2.3.a) Temps de resposta davant supòsits imprevistos i necessitats sanitàries que justifiquin la presència d'un facultatiu al lloc de treball de la persona treballadora afectada
Ponderació: 5.00 - Criteri: 2.3.b) Temps de resposta davant supòsits imprevistos que justifiquin la presència d'un tècnic superior en prevenció de riscos laborals (en endavant, TSPRL) al lloc de treball de la persona treballadora afectada
Ponderació: 8.00 - Criteri: 2.3.c) Temps d'espera per comunicar la citació dels reconeixements mèdics a partir de la petició formulada pel responsable del contracte
Ponderació: 5.00 - Criteri: 2.3.d) Marge de temps des del dia de la petició de visita mèdica o reconeixement per part del responsable del contracte al Servei Mèdic del SPA, fins a la data programada per a la visita de la persona treballadora (fora de la campanya anual de reconeixem
Ponderació: 7.00 - Criteri: 2.3.e) Termini lliurament resultats de l'aptitud dels reconeixements mèdics (no aptes i aptes amb limitacions)
Ponderació: 10.00 - Criteri: 2.3.f) Termini realització dels reconeixements mèdics, que la campanya programada de reconeixements mèdics anuals acabi abans del 20 de desembre
Ponderació: 8.00 - Criteri: 2.3.g) Cessió d'una aplicació informàtica per la gestió documental, amb accés via web, perquè Prevenció i Salut Laboral de l'Ajuntament pugui gestionar íntegrament tot el sistema preventiu
Ponderació: 4.00 - Criteri: 2.3.h) Per assumir el reconeixement mèdic en els procediments de selecció de personal en els quals resulti obligatori
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
71317000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Mitjà d'acreditació: el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys d'un mínim de 68.000 ¤. En qualsevol cas, la xifra de negocis global ha de referir-se a l'àmbit dels serveis de prevenció.
Mínim d'acreditació:
68.000,00 €
Observacions:
Forma d'acreditació: presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte dels tres últims anys, atenent a tal efecte als tres primers dígits dels codis CPV, en els que s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Serà necessari que s'incorporin, com a mínim, 4 certificats d'haver executat 4 serveis per any com a servei de prevenció aliè en totes les disciplines que són objecte d'aquesta licitació, i que s'ha prestat a empreses amb un volum de més de 300 empleats.
Mínim d'acreditació:
4,00 €
Observacions:
La prestació dels serveis i treballs s'acreditaran per mitjà de la presentació de certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. Si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.
No obstant, les empreses que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys no estan obligades a presentar la relació a què es refereix aquest apartat. En el seu lloc hauran de presentar una descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i investigació de l'empresa.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya