Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DESCRITES EN EL REVISAT DEL PROJECTE EXECUTIU FASE 2 DE LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Codi d'expedient:
32/2019
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis d'assaigs i anàlisis tècnics
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
És objecte del present plec la contractació del servei consistent en la direcció d`obra de les obres descrites en el Revisat del projecte executiu Fase 2 de la Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila, ubicada a la plaça de la Vila, núms. 1 i 2 de Sant Pere de Ribes i les millores que puguin sorgir en el procediment de licitació de l'execució de les obres, aprovat definitivament en data 3 de setembre de 2019.
Pressupost de licitació:
36.420,00 € sense IVA 44.068,20 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
9 mesos
Àmbit geogràfic:
Sant Pere de Ribes
Termini de presentació d'ofertes:
21/11/19 23:59 h
Observacions:
El projecte d'obra el podeu consultar en el següent enllaç:
http://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/projectes/vigents#75.%20AD%20CASA%20DE%20LA%20VILA%20FII_REVISAT

http://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/projectes/vigents#75.%20AD%20CASA%20DE%20LA%20VILA%20FII_REVISAT

Valor estimat del contracte:
36.420,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Sobre B) :
26/11/19 10:00 Sala d'Alcaldia, Plaça de la Vila,1 Sant Pere de Ribes
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
atès que el present contracte se supedita a l`execució de les obres compreses en el seu objecte i, per tant, el termini real d`execució de les mateixes, així com a la seva liquidació i finalització del termini de garantia, la vigència d`aquest contracte es prorrogarà automàticament per la durada d`aquests terminis, de conformitat amb l`article 29.7 de la LCSP.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 30.00 - Criteri: Organització de l¿equip: organització, distribució i adequació dels recurs i treballs
Ponderació: 20.00 - Criteri: Metodologia de seguiment i control per a una bona qualitat del servei
Ponderació: 30.00 - Criteri: Oferta econòmica
Ponderació: 20.00 - Criteri: Equip d'especialistes que es proposa adscrit a l¿execució del contracte com a complement a la qualitat del servei
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
71000000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit . Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
La solvència tècnica o professional dels empresaris s'acreditarà per:

b.1)El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà el dels serveis o treballs realitzats pels membres de la direcció facultativa en els últims deu (10) anys que inclogui objecte, import, dates i el destinatari públic o privat d'aquests.

Mínim: Serà requisit necessari que en aquesta relació hi consti la direcció d'obra de com a mínim la rehabilitació i/o reforma d'un (1) edifici sencer o una part d'aquest amb una superfície més gran de 500 m2 i/o un PEC sense IVA de més de 700.000 ¤ en algun dels deu (10) últims exercicis esmentats.
- Quan els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats dels sector públic, cal aportar certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
- Quant els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un certificat expedit per l'empresa destinatària d'aquests treballs o serveis.

Els certificats o declaració del representant legal indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà la seva bona execució.

De conformitat amb l`article 90.4 de la LCSP, si el licitador és una empresa de nova creació (entenent com a tal, aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s`acreditarà per un dels mitjans als que es refereixen les lletres b) a i) de l`article 90 de la LCSP

b.2) Adscriure, d'acord amb l'article 76.2 LCSP, els mitjans personals que figurin en la seva proposta, que seran com a mínim els determinats en la Llei d'Ordenació de l'Edificació i especificats al Plec de clàusules tècniques:

- Director/a de l'obra:
¿ Tenir i acreditar la titulació competent com a arquitecte/a i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol.
¿ Acreditar una experiència no inferior a cinc (5) anys en la seva professió.

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades d'una Comunitat Autònoma acreditarà idèntiques circumstàncies a l'efecte de la contractació amb la mateixa, amb els restants ens, organismes o entitats del sector públic dependents d'una i altres. La prova del contingut dels Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades s'efectuarà mitjançant certificació de l'òrgan encarregat del mateix, que podrà expedir-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya