Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi de Fontanals de Cerdanya a través de micro empreses de serveis energètics amb estalvis garantits

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2018/8728
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Subministraments
Subtipus de contracte:
Adquisició
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior municipi de Fontanals de Cerdanya, i executar les prestacions de gestió energètica i manteniment amb garantia total, mitjançant una actuació global i integrada, que permetin la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en el marc dels PAES aprovats en els municipis gironins
Pressupost de licitació:
271.629,05 € sense IVA 328.671,15 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
5 anys
Àmbit geogràfic:
Fontanals de Cerdanya
Termini de presentació d'ofertes:
11/10/19 14:00 h
Valor estimat del contracte:
295.134,87 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Obertura de pliques (Sobre amb criteris avaluables objectivament) :
24/10/19 11:30 Saló de Comissions
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
DOUE:
Accés al DOUE - 16/08/19
DOUE:
Accés al DOUE (Correcció d'errades) - 13/09/19
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 25.00 - Criteri: Preu (P1, P2A i P2B, P3, P4 i P5)
Ponderació: 10.00 - Criteri: Reducció preus P2B
Ponderació: 21.00 - Criteri: Qualitat lumínica d'acord estudis lumínics
Ponderació: 10.00 - Criteri: Eficiència lumínica llumenera en posició servei
Ponderació: 12.00 - Criteri: Petjada de carboni desplaçament dels serveis tècnics
Ponderació: 10.00 - Criteri: Millores d'acord amb annex
Ponderació: 8.00 - Criteri: Ampliació del termini de garantia
Ponderació: 4.00 - Criteri: Percentatge d'estalvis cedits
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
34928530
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels últims tres (3) anys conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte. En aquest cas correspon a una vegada i mitja a la suma dels valors de P5 i, resta de prestacions (P1, P2, P3 i P4) de cada lot
Mínim d'acreditació:
192.507,26 €
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
- Relació dels treballs efectuats en els 5 anys anteriors, corresponents a la mateixa naturalesa que l¿objecte de la prestació P5 del contracte, i s¿haurà d¿incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat competent. L¿import de l¿any de major execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat de la prestació P5 Obres del contracte (atès que la durada prevista és inferior a l¿any)
Mínim d'acreditació:
72.584,12 €
Mitjà de solvència:
Mostres, descripcions i fotografies dels productes subministrats
Descripció:
Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar; s¿acreditarà aportant el catàleg oficial publicat i aportant les fitxes de presentació de les característiques tècniques de les llumeneres, segons fitxa model de l¿annex 10 del PCAP.
Mitjà de solvència:
Certificats de control de qualitat expedits pels instituts o serveis oficials
Descripció:
Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallats mitjançant referències a determinades especificacions tècniques, i que en concret són:


1. Marcatge CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic, tant de la lluminària com dels seus components.

2. Certificat del compliment de les normes següents que siguin d¿aplicació:
o UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requeriments generals i assaigs.
o UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requeriments particulars. Lluminàries per a l¿enllumenat públic.
o UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requeriments particulars. Projectors.
o UNE-EN 62031. Mòduls LED per a l¿enllumenat general. Requeriments de seguretat.
o UNE-EN 62471. Seguretat Fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen làmpades.
o UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13: Requeriments particulars per a dispositius de control electrònics alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED.
o UNE-EN 62384. Dispositius de control de electrònics alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED. Requeriments de funcionament.
o UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la pertorbació radioelèctrica dels equips d¿il·luminació i similars.
o UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d¿ús general. Requeriments d¿immunitat CEM.
o UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. Límits per les emissions de corrent harmònica (equips amb corrent d¿entrada ¿ 16 A per fase)
o UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. Secció 3: Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en les xarxes públiques de subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent d¿entrada ¿ 16 A per fase i no subjectes a una connexió condicional.
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
naturalesa o similar que l'objecte de les prestacions P2 i P3 del contracte, i s'haurà d'incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat competent. L'import de l'any de major execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat anual mitjà de les prestacions P2 i P3 del contracte .
Mínim d'acreditació:
12.647,08 €
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
- 1 Enginyer Tècnic Industrial o superior
- 1 Tècnic mig o superior amb especialitat en electricitat o electrònica .
Classificació empresarial:
No s'exigeix classificació. Tanmateix els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d'Estats no membres de la Unió Europea o no signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a continuació o una de superior per a cadascun dels lots: Per la prestació P4 i P5 (obres) : Grup: I Subgrup: 1 Categoria*: cat. 1 *La categoria 3 indicada equival a la categoria C atorgada d'acord amb el RD 1098/2001, segons el quadre d'equivalència establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, de 28 d'agost. Per la prestació P1, P2 i P3 (serveis): Grup: P Subgrup: 1 Categoria*: cat.1 *La categoria 1 indicada equival a la categoria A atorgada d'acord amb el RD 1098/2001, segons el quadre d'equivalència establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, de 28 d'agost.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya