Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

22.06.2021: Us comuniquem que les publicacions anteriors a l'any 2019 ja estan visibles i accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública.

 

Servei de delegat de protecció de dades i servei d'assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Reus
Codi d'expedient:
S-0212/2018
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Altres serveis
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte del present contracte és disposar del servei extern de "Delegat de Protecció de Dades" i del "Servei d'assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció de dades de caràcter personal" complementàries a les funcions del DPD. La finalitat del contracte és complir amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu (RGPDUE), amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la normativa reguladora de protecció de dades d'aplicació en el marc de l'Organització de la Seguretat de l'Ajuntament de Reus i els seus ens dependents així com donar suport als Departaments i Serveis en la seva tasca de gestió relacionada amb el tractament de dades personals i el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades.

Els serveis objecte d'aquesta licitació comprenen dues línies de treball de serveis d'assistència tècnica i suport diferenciades:
1. Serveis de Delegat de Protecció de Dades.
2. Serveis d'Assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Pressupost de licitació:
25.920,00 € sense IVA 31.363,20 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Reus
Termini de presentació d'ofertes:
23/05/19 23:59 h
Observacions:
CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
SOBRE DIGITAL 2.0: L'oferta s'ha de presentar en format electrònic a través de la plataforma Sobre Digital 2.0.
Valor estimat del contracte:
114.048,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Possibilitat de pròrrogues i termini: Aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals i fins a dues (2) anualitats més. La durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir els quatre (4) anys.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 20.00 - Criteri: A1. Oferta econòmica
Ponderació: 10.00 - Criteri: A2. Preu hora de consultoria/formació
Ponderació: 10.00 - Criteri: A3. Aplicació web per a recollir, gestionar i fer seguiment de les peticions de servei
Ponderació: 20.00 - Criteri: A4. Realització d'Auditories Internes dels Sistemes d'Informació
Ponderació: 5.00 - Criteri: B1. Metodologia de treball plantejada per a la prestació del servei de Delegat de Protecció de Dades
Ponderació: 10.00 - Criteri: B2. Qualitat professional del Delegat de Protecció de Dades
Ponderació: 10.00 - Criteri: B3. Metodologia de treball plantejada per a la prestació del servei d'assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció de dades de caràcter personal
Ponderació: 5.00 - Criteri: B4. Mecanismes de seguiment i avaluació de la prestació del servei
Ponderació: 5.00 - Criteri: B5. Pla de formació
Ponderació: 5.00 - Criteri: B6. Pla d'auditoria interna
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
72300000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Per riscos professionals vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor estimat del contracte, així com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.
Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de l'assegurança exigida. Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies hàbils al que es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a l'adjudicació).
L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi.
Mínim d'acreditació:
228.096,00 €
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Referit a l'any de major número de negoci dels tres últims conclosos, en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari. Es considera suficient solvència tenir un volum de negoci anual igual o superior al valor estimat del contracte.
El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mínim d'acreditació:
114.048,00 €
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Haurà d'acreditar-se mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d¿aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyat dels documents que disposi que acreditin la realització de la prestació; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Es considerarà que disposa de suficient solvència si acredita l'execució de serveis del mateix objecte del contracte per almenys 4 empreses del sector privat o 2 entitats dels sector públic amb un import acumulat anual igual o superior al pressupost base de licitació d'un any, en cadascun dels 3 últims anys.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Així mateix s'acreditarà que la persona o persones que hagin de prestar de forma efectiva els serveis de DPD compleixin alguna de les següents condicions:
- Justificar una experiència professional de, almenys, cinc anys en projectes i/o activitats i tasques relacionades amb les funcions del DPD en matèria de protecció de dades.
- Justificar una experiència professional de, almenys, tres anys en projectes i/o activitats i tasques relacionades amb les funcions del DPD en matèria de protecció de dades, i una formació mínima reconeguda de 60 hores en matèria de protecció de dades.
- Justificar una experiència professional de, almenys, dos anys en projectes i/o activitats i tasques relacionades amb les funcions del DPD en matèria de protecció de dades, i una formació mínima reconeguda de 100 hores en matèria de protecció de dades.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya