Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

PROJECTE D'ARRANJAMENT DE CAMINS DE LA LLACUNA

Òrgan de contractació:
Ajuntament de la Llacuna
Codi d'expedient:
2019/cam
Tipus de tramitació:
Urgent
Tipus de contracte:
Obres
Subtipus de contracte:
Construcció d'autopistes, carreteres, camps d'aterratge, vies fèrries i centres esportius
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació simplificada:
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
penjat plec tècnic
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
1. L'objecte de la contractació es l'execució de l'arranjament de camins de La Llacuna mitjançant l'ocupació de persones amb discapacitat amb especial dificultat per a la seva inclusió laboral, amb mesures de contractació reservada a centres especials de treball d'acord amb la Disposició Addicional 4ª LCSP. La licitació i adjudicació d'aquest contracte es troba reservat a Centres Especials de Treball, amb l'objectiu de fomentar la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat. De conformitat amb allò que indica la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP i la Directiva 2014/24/CE del Parlament Europeu. Per tant, únicament seran admesos els licitadors que acreditin aquesta condició, de manera que no podrà presentar oferta a la licitació cap entitat o empresa que no compleixi el requisit de ser un Centre Especial de Treball degudament registrat
Pressupost de licitació:
82.644,63 € sense IVA 100.000,00 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
1 mes
Àmbit geogràfic:
Llacuna
Termini de presentació d'ofertes:
29/04/19 23:59 h
Valor estimat del contracte:
82.644,63 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 5.00 - Criteri: Proposició Econòmica
Ponderació: 40.00 - Criteri: Millora volum d¿obra
Ponderació: 30.00 - Criteri: Percentatge de persones amb discapacitat amb especial dificultat per a la inclusio laboral, de la plantilla actual del centre especial de treball
Ponderació: 5.00 - Criteri: Reducció en el termini d¿execució
Ponderació: 5.00 - Criteri: Millora en el termini de garantia
Ponderació: 15.00 - Criteri: Estudi de l¿obra; Proposta programa de treball
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
45233200
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l¿any de major volum de negoci en l¿àmbit al qual es refereix el contracte, en els últim tres anys disponibles en funció de les dates de constitució o d¿inici de les activitats de l¿empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és inferior
Observacions:
El volum anual de negocis del licitador s¿haurà d¿acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d¿estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d¿inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l¿IRPF acompanyant els Resums Anuals d¿IVA (model 390) i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d¿aquest anys (art.87.1.a) i 3.a) LCSP).
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil igual o superior a 300.000¤ per sinistre i any, a més d'aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà acomplert pel licitador quan inclogui en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que haurà de ser complert dins del termini de deu dies hàbils referit en l'article 150.2 de la LCSP. L'acreditació serà a través d'un certificat expedit per l'assegurador, on constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança i, a través del document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els cassos en què procedeixi. (article 87.1.b) i 3.b) LCSP)
Mínim d'acreditació:
300.000,00 €
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
1. L¿experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l¿objecte del contracte (art.90.1.a) LCSP).
L¿experiència s¿haurà d¿acreditar mitjançant la relació dels treballs efectuats pel licitador dins els últims tres anys, del mateix tipus o naturalesa que l¿objecte del contracte.
S¿haurà d¿avalar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació als serveis més importants, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest i a falta de certificat d¿aquest, mitjançant una declaració del licitador, acompanyada de document original signat electrònicament o còpia autentica del document emes o còpia escanejada signada per licitador que acrediti de manera fefaent les dades indicades en la relació responsable.Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc d¿execució i destinatari públic o privat.
El requisit mínim serà que l¿import anual acumulat en l¿any de major execució ha de ser igual o superior al 100% del valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest és inferior
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
2. Les empreses licitadores poden recórrer, per a l¿execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d¿acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l¿execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.
Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvència econòmica i financera, es determina la responsabilitat solidària de l¿empresa adjudicatària i de l¿empresa/es en relació a les quals s¿hagi recorregut a la seva solvència econòmic financera.
Els certificats comunitaris d¿empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l¿article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d¿aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
Classificació empresarial:
Grup O Subgrup 2 Categoria 5
Centres especials d'ocupació:

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya