Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/2VTEmjS

 

Contracte de servei d'assessorament tècnic i urbanístic per a diferents estudis de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d'adjudicació.

Òrgan de contractació:
Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL
Codi d'expedient:
CON-PO 04/2019
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis d'assaigs i anàlisis tècnics
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte d'aquest contracte és la regulació de les condicions administratives, econòmiques i tècniques particulars per a l'adjudicació i posterior execució del contracte de servei d'assessorament tècnic i urbanístic per diferents estudis de SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant SUMAR, d'acord amb les condicions que s'estableixen en aquest Plec i al Plec de Prescripcions Tècniques regulador d'aquest procediment.
Pressupost de licitació:
15.300,00 € sense IVA 18.513,00 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
1 any
Àmbit geogràfic:
Catalunya
Termini de presentació d'ofertes:
27/02/19 14:00 h
Valor estimat del contracte:
33.660,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Sobre C: Criteris quantificables mitjançant fórmules) :
22/03/19 11:00
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
El contracte serà prorrogable de forma expressa per 1 any més, i serà obligatòria per l'empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de duració del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 29 de la LCSP.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 51.00 - Criteri: subjecte a judici de valor
Ponderació: 49.00 - Criteri: automàtic
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
71200000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
a) Volum anual de negocis del licitador, referit a l'any de major volum de negocis dels últims tres anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici de les activitats de l'empresari i de la presentació de les ofertes per import igual o superior a l'exigit a l'anunci de licitació, que haurà de ser d'almenys una vegada i mitja el valor estimat d'aquest contracte.
Mínim d'acreditació:
50.490,00 €
Observacions:
o Acreditació documental: El volum anual de negocis del licitador s¿acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l¿empresari hi estigués inscrit, i en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en el qual hagués d¿estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d¿inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
b) Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte.
Mínim d'acreditació:
33.660,00 €
Observacions:
o Acreditació documental: caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys per l'empresa o pels directius o treballadors de l'empresa assignats al programa que es licita. El requisit mínim de solvència serà que l'import acumulat del millor any d'execució ha de ser igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte.
Mínim d'acreditació:
10.710,00 €
Observacions:
o Acreditació documental: quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s¿acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l¿acreditació mitjançant certificat.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest mitjà de solvència tècnica.
Descripció:
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, participants del contracte, incloent una declaració que indiqui l'equip del que disposarà per a l'execució del contracte, i que haurà d'estar composat per l'equip tècnic mínim requerit en el Plec de Prescripcions Tècniques, sense que cap de les persones que indiqui el licitador pugui ostentar a la vegada més d'una figura del personal mínim sol·licitat.
Observacions:
o Acreditació documental: s¿acreditarà mitjançant una declaració del contractista on s¿inclourà la indicació concreta del personal tècnic o unitats tècniques, amb els mínims especificats en el paràgraf anterior.
Descripció:
c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte així com dels tècnics encarregats directament d'aquesta, sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació.
Observacions:
o Acreditació documental: S'acreditarà mitjançant còpia dels seus títols o acreditacions acadèmiques o professionals exigides i l'experiència professional mínim exigida (mitjançant la presentació d'un currículum vitae i la vida laboral expedida pe la Seguretat Social). És important que els licitadors no incloguin al Currículum Vitae cap informació objecte de puntuació mitjançant els criteris d'adjudicació.

Plecs

 

Documentació

 
5-ANUNCI.pdf
PDF
Condicions d'execució:
Apartat M del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particular que regeix aquesta contractació.

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya