Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

OBRES PER A LA POSADA EN VALOR DE TRES ELEMENTS DEL PATRIMONI ETNOGRÀFIC: FONT DE LA LLAVINERA, SAFAREIG DE LA FORTESA I ESTACIÓ DE SEGUERS

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera
Codi d'expedient:
2019 / 1
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Obres
Subtipus de contracte:
Altres construccions especialitzades
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació simplificada:
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
adjunció projecte tècnic
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte d'aquest contracte són les obres per a la recuperació i posada en valor de tres elements del patrimoni etnogràfic del municipi que cal preservar per a la memòria i coneixement de les generacions futures, d'acord amb el projecte executiu aprovat, redactat per l'enginyer de camins amb nº de col·legiat 16.400, Sr. Raimon Guitart Garcia.
Pressupost de licitació:
84.623,34 € sense IVA 102.394,24 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
3 mesos
Àmbit geogràfic:
Sant Pere Sallavinera
Termini de presentació d'ofertes:
12/02/19 23:59 h
Observacions:
La intervenció es divideix, d'acord amb el projecte executiu, en tres espais del terme municipal de Sant Pere de Sallavinera:
- La Font i safareig de La Llavinera
- L'Àrea de lleure a l'antiga estació de Seguers
- Safareig de la Fortesa
Valor estimat del contracte:
84.623,34 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (proposta econòmica) :
14/02/19 16:30 Ajuntament de Sant pere Sallavinera
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
No, per al Lot 3. Per als lots 1 i 2, es podrà concedir pròrroga per termini màxim de 1,5 mesos per raons justificades i previ informe favorable de la Direcció d'obra facultativa. Tal com s'estableix a la clàusula 4.4 dels plecs, la pròrroga, si s'acorda per part de l'ens contractant, tindrà caràcter obligatori per al contractista si hi ha un preavís mínim de 2 mesos a l'inici de dita pròrroga.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
3
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
3
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
3
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 10.00 - Criteri: Oferta Econòmica
Ponderació: 15.00 - Criteri: Millora: Proposta de reducció del termini d¿execució
Ponderació: 15.00 - Criteri: Millora: proposta ampliació del termini de garantia
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
¿ Acreditació de la solvència financera per a la licitació del Lot 1 (Font de Llavinera): Volum anual de negocis, referit a l'any de major volum dels tres últims conclosos, per import, com a mínim, de 58.700,00 ¤.
¿ Acreditació de la solvència financera per a la licitació del Lot 2 (Estació de Seguers): Volum anual de negocis, referit a l'any de major volum dels tres últims conclosos, per import, com a mínim, de 54.100,00 ¤.
¿ Acreditació de la solvència financera per a la licitació del Lot 3 (Safareig de la Fortesa): Volum anual de negocis, referit a l'any de major volum dels tres últims conclosos, per import, com a mínim, de 14.000,00 ¤.
Observacions:
S¿acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d¿empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s¿acreditarà mitjançant llibres d¿inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.
Període:
3 anys
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Per als 3 lots: Justificació de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil (per import mínim de 600.000 ¤ per sinistre), acreditada a través de certificat emès per l'asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i prestacions assegurades, així com a través de rebut conforme s'està al corrent de pagament.
Observacions:
Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot el període de durada del contracte. L'òrgan de contractació, durant aquest període podrà demanar en qualsevol moment la justificació de la vigència i de les condicions contractades referents a l'esmentada pòlissa.
L'incompliment d'aquesta condició tindrà la consideració d'infracció o falta greu amb els efectes previstos a l'article 202.3 de la LCSP en relació a l'incompliment de les condicions especials d'execució, responent de les mateixes a través de la garantia definitiva.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Per a totes les licitacions (lots 1,2 i 3) caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a les que constitueixen l¿objecte del contracte, mitjançant relació dels treballs realitzats en el curs dels darrers 5 (cinc) anys, avalats amb aportació de certificats de bona execució.
Mínim d'acreditació:
2,00 €
Observacions:
Els certificats de bona execució hauran d'incloure, com a mínim, les dades següents:
- Una breu descripció del projecte on es pugui comprovar que es tracta d'un projecte de tipologia igual o similar al de l'objecte d'aquests plecs.
- L'import del projecte executat i el lloc on s'ha portat a terme.
- Especificar si es va executar segons les regles que regeixen la professió i es van dur a bon terme i amb normalitat.
- Els certificats hauran de ser signats pels tècnics directors dels projectes.
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica mitjançant l'acreditació de la concurrència d'algun dels mitjans contemplats als apartats b), c), d), e) i f) de l'article 88.1 LCSP. En cas que es justifiqui a través dels criteris establerts a la lletra d) caldrà també la justificació conjuntament a través d'algun dels criteris establerts en els altres apartats ( b), c), e) o f) ).
Els mitjans contemplats a l'esmentat precepte, són, segons transcrivim literalment, els següents:
b) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats a l'empresa, dels quals aquesta disposi per a la execució de les obres acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit per part dels serveis que depenen de l'òrgan de contractació.
c) Títols acadèmics i professionals del empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, dels responsable o responsables de les obres així com dels tècnics encarregats directament de la mateixa, sempre i quan no s'avaluïn com a criteri d'adjudicació.
d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar al executar el contracte.
e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de directius durant els tres darrers anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent quan li sigui requerit per part dels serveis que depenen de l'òrgan de contractació.
f) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a la execució de les obres, a la que s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li sigui requerida per part dels serveis que depenen de l'òrgan de contractació.
Període:
5 anys
Classificació empresarial:
Lot 1: Grup C, subgrup 4, categoria 1 Lot 1: Grup C,subgrup 4, categoria a Lot 2: Grup C, subgrup 4, categoria 1 Lot 2: Grup C,subgrup 4, categoria a Lot 3: Grup G, subgrup 6, categoria 1 Lot 3: Grup G,subgrup 6, categoria a

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya