Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES I INSTAL.LACIONS ESCENIQUES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ, REFORMA I AMPLIACIÓ DEL TEATRE DE LES ROQUETES

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Codi d'expedient:
27/2018
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis d'assaigs i anàlisis tècnics
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Servei consistent en la direcció facultativa de les obres descrites en el projecte bàsic i d'execució i el projecte de les instal·lacions escèniques per a la Rehabilitació, Reforma i Ampliació del Teatre de les Roquetes i les millores que puguin sorgir en el procediment de licitació de l'execució de les obres, amb les característiques i condicions que s'assenyalen al plec de prescripcions tècniques i clàusules economicoadministratives particulars.
Pressupost de licitació:
145.900,00 € sense IVA 176.539,00 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
1 any
Àmbit geogràfic:
Sant Pere de Ribes
Termini de presentació d'ofertes:
02/11/18 23:59 h
Observacions:
El projecte d'obres definitu el podeu consultar en el següent link :http://www.santperederibes.cat/ajuntament/informaciourbanistica/projectes/vigents#53%20AD%20TEATRE
Valor estimat del contracte:
145.900,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Sobre B) :
07/11/18 09:30 Sala de Juntes del gabinet d¿alcaldia, C/ Plaça de la Vila núm. 1, Sant Pere de Ribes, 08810
Obertura de pliques (Sobre C) :
21/11/18 10:00 Sala de Juntes del gabinet d¿alcaldia, C/ Plaça de la Vila núm. 1, Sant Pere de Ribes, 08810
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Atès que el present contracte se supedita a l`execució de les obres compreses en el seu objecte i, per tant, el termini real d`execució de les mateixes, així com a la seva liquidació i finalització del termini de garantia, la vigència d`aquest contracte es prorrogarà automàticament per la durada d`aquests terminis, de conformitat amb l`article 29.7 de la LCSP.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 30.00 - Criteri: Millora en l¿oferta econòmica
Ponderació: 20.00 - Criteri: Equip d'especialistes que es proposa adscrit a l'execució del contracte com a complement a la qualitat del servei
Ponderació: 30.00 - Criteri: Organització de l'Equip
Ponderació: 20.00 - Criteri: Metodologia de seguiment i control per una bona qualitat del servei (exposició de la metodologia de control a emprar)
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
71000000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
La solvència econòmica i financera de l'empresari podrà acreditar-se per;
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
Observacions:
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit . Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Descripció:
La solvència tècnica o professional dels empresaris s'acreditarà per:


b.1)El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà el dels serveis o treballs realitzats pel director/a de l'obra, el director/a d'execució i el coordinador/a de seguretat i salut en els últims 10 anys que inclogui objecte, import, dates i el destinatari públic o privat d'aquests.

Mínim: Serà requisit necessari que en aquesta relació hi consti, respectivament, la direcció d'obra, la direcció d'execució i la coordinació de seguretat i salut en fase d'obra de com a mínim un (1) edifici destinat a equipament amb una superfície de com a mínim 1.000 m2 i un PEC sense IVA de més de 1.500.000,00 ¤ en algun dels deu (10) últims exercicis esmentats.

Acreditació documental:

- Quan els serveis o treballs s'hagin realitzat per a entitats dels sector públic, s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
- Quan els serveis o treballs s'hagin realitzat per a entitats del sector privat, s'acreditaran mitjançant certificat expedit per l'empresa destinatària d'aquests treballs o serveis.

Els certificats o declaració del representant legal indicaran l'import ( igual o superior al 70% del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitja si aquesta és inferior al valor estimat del contracte), les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà la seva bona execució.

De conformitat amb l`article 90.4 de la LCSP, si el licitador és una empresa de nova creació (entenent com a tal, aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s`acreditarà per un dels mitjans als que es refereixen les lletres b) a i) de l`article 90 de la LCSP

b.2) Adscriure, d'acord amb l'article 76.2 LCSP, els mitjans personals que figurin en la seva proposta, que seran com a mínim els que consten als plecs.


Observacions:
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades d'una Comunitat Autònoma acreditarà idèntiques circumstàncies a l'efecte de la contractació amb la mateixa, amb els restants ens, organismes o entitats del sector públic dependents d'una i altres. La prova del contingut dels Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades s'efectuarà mitjançant certificació de l'òrgan encarregat del mateix, que podrà expedir-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya