Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT D'OBRES PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN ITINERARI ACCESSIBLE MITJANÇANT RAMPES MECÀNIQUES A LA FONT VERDA, AIXÍ COM L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2018/029
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Obres
Subtipus de contracte:
Construcció general d'edificis i obres singulars d'enginyeria civil (ponts, túnels, etc.)
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Constitueix l'objecte contractual la redacció del projecte bàsic d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font verda, així com l'execució de l'obra i el manteniment de la instal·lació.

Prestació 1: Redacció del Projecte bàsic i projecte executiu d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font verda. La tipologia d'adjudicatari requerida per l'execució d'aquests treballs és: un arquitecte o equip d'arquitectes, arquitecte tècnic, enginyers de l'edificació o bé enginyer d'obra pública. El projecte objecte del present encàrrec serà signat pel tècnic redactor, en la seva qualitat d'autor. En qualsevol cas haurà de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de preus n.1 i n.2, el plec de prescripcions tècniques, els plànols i l'estudi de seguretat i salut. En cas que alguna part del treball requereixi un altre tècnic especialitzat, anirà signada per ambdós tècnics.

Prestació 2: Execució de l'obra d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font verda

Prestació 3: Manteniment de la instal·lació de les rampes mecàniques a la Font verda
Pressupost de licitació:
2.227.363,65 € sense IVA 2.695.110,02 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
3 anys
Àmbit geogràfic:
Granollers
Termini de presentació d'ofertes:
18/06/18 14:00 h
Observacions:
Aquesta licitació es tramita electronicament a través de la plataforma de licitació VORTAL:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=caHYPERLINK "https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=aytogranollers"&HYPERLINK "https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=aytogranollers"SkinName=aytogranollers.

L'accés a la plataforma és totalment GRATUÏT.
Per accedir a la plataforma VORTAL, els licitadors que no estiguin donats d'alta hauran de registrar-se seguint instruccions que consten en el plec de clàusules administratives particulars d'aquest expedient.
US RECOMANEM que verifiqueu el vostre programari amb temps suficient abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. Les ofertes que entrin fora del termini establert en la plataforma de licitació quedaran excloses.
Us recordem que teniu a la vostra disposició el Servei d'Atenció al Client de VORTAL a través del correu info@vortal.es o a través del 902 02 02 90 de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 h
Aclariment: Clàusula 9 del PCAP:
En el sobre 3 (...)
On diu: b) Documents que acreditin (...) que depenguin d'un judici de valor (...)
Ha de dir: b) Documents que acreditin (...) que depengui de criteris automàtics (...)
Valor estimat del contracte:
2.227.363,65 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Licitació electrònica.) :
19/06/18 10:00 Plataforma VORTAL.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 20.00 - Criteri: CRITERI A: PROPOSTA TÈCNICA EVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. A.1.-Projecte
Ponderació: 18.00 - Criteri: CRITERI A: PROPOSTA TÈCNICA EVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. A.2.- Obra
Ponderació: 10.00 - Criteri: CRITERI A: PROPOSTA TÈCNICA EVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. A.3.- Manteniment equips mecànics i CCTV.
Ponderació: 47.00 - Criteri: CRITERI B PREU de licitació (P1 + P2 + P3)
Ponderació: 5.00 - Criteri: CRITERI C. GARANTIA
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
45313200
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
1) Atès que l'objecte del contracte, en la seva prestació número 1, inclou serveis professionals, la solvència econòmica i financera per aquesta prestació s'acreditarà mitjançant la disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, per import no inferior al valor estimat del contracte, aportant a més el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà complimentat pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, del segur exigit, compromís que haurà de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils al que es refereix l'apartat 2 de l'article 150 d'aquesta Llei.

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment del segur, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació del segur, en els casos en què procedeixi.
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
2) Pel que fa a les prestacions número 2 i 3 la solvència econòmica i financera per aquestes prestacions s'acreditarà mitjançant el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitjana el valor estimat del contracte de les dues prestacions quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitjana el valor anual mitjà del contracte de les dues prestacions si
la seva durada és superior a un any.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositades en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançantels seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Per a la prestació número 1 i 3, atès l'article 90.2 de la LCSP, el criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà mitjançant la realització dels principals serveis efectuats efectuats per l'interessat en el curs dels 3 últims anys del mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte: el requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana si aquesta
és inferior al valor estimat del contracte.
Mitjà de solvència:
Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució
Descripció:
Pel que fa a la prestació número 1 i segons allò establert a la clàusula 3 i d'acord amb l'article 90.1.e) LCSP, l'equip de professionals i, en particular, el personal responsable de la redacció del projecte han de tenir els títols o acreditacions acadèmics o professionals per poder realitzar les funcions d'arquitecte , arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació o d'enginyer d'obra pública.
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Per a la prestació número 2: Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el control d'aquella en els termes establerts en l'article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, solament es reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d'aquell al capital social d'aquesta.
¿ La forma d'acreditar els treballs realitzats serà per mitjà de declaració responsable d'acord amb el model de l'Annex III d'aquest plec.
Classificació empresarial:
Estar classificat en el/s grup/s, subgrups i categoria/es que tot seguit s'assenyalen: GRUP J SUBGRUP 1 CATEGORIA 4 GRUP G SUBGRUP 6 CATEGORIA 3

Plecs

 

Documentació

 
2018_029 ANNEX I OFERTA CRITERIS AUTOMATICS.pdf
PDF
2018_029 ANNEX II DECLARACIO CONFIDENCIALITAT.pdf
PDF
2018_029 ANNEX III SOLVENCIA ECONOMICA I TECNICA.pdf
PDF
2018_029 ANUNCI RAMPES MECANIQUES FONT VERDA.pdf
PDF
Condicions d'execució:
Les condicions d'execució queden establertes en el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya