Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Obres de reurbanització i conversió a doble sentit del carrer Folch i Torres de Palau-solità i Plegamans.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Codi d'expedient:
2018/013
Tipus d'expedient:
Ordinari
Tipus de contracte:
Obres
Subtipus de contracte:
Construcció d'autopistes, carreteres, camps d'aterratge, vies fèrries i centres esportius
Procediment de licitació:
Obert
Tramitació simplificada:
Compra d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'obra contempla una via urbana amb deficiències en accessibilitat, d'un únic sentit i amb un carril bici en desús, i es proposa una reurbanització per tal de millorar l'accessibilitat del carrer, realitzant voreres deprimides en els encreuaments, reconvertir el carrer en doble sentit i millorar d'aquesta manera el trànsit a la zona centre i facilitar l'accés a l'aparcament, i eliminar el carril bici segregat i reconvertint l'actuació en zona 30, tal que el carril bici s'entén integrat. L'actuació es complementa amb millores d'il·luminació i senyalització. Aquestes obres tenen la consideració d'interès general atès que milloraran la circulació i descongestionaran el trànsit a la zona centre i es facilitarà l'accés a l'aparcament de la zona del pavelló per a tots els ciutadans.
Pressupost de licitació:
197.950,83 € sense IVA 239.520,50 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
3 mesos
Àmbit geogràfic:
Palau de Plegamans
Termini de presentació d'ofertes:
06/06/18 12:00 h
Observacions:
La data límit de documentació i informació conforme a la clàusula 1.9 del PCAP, és fins el dia 30 de maig de 2018 per a l'acceptació de preguntes i fins l'1 de juny de 2018 per a publicació de respostes. Fins el 6 de juny de 2018 per a l'obtenció dels Plecs de clàusules en el perfil del contractant.
L'Ajuntament demanarà a les empreses licitadores mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta de l'eina de Sobre Digital, que accedeixin a la eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s'iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24hores desprès de finalitzar el termini de presentació d'ofertes, i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
La Mesa de contractació es reunirà a les 12:00 hores del segon dia hàbil següent a la data de finalització del termini de presentació de proposicions, a la Casa de la Vila (Plaça de la Vila núm. 1) per obrir i qualificar la documentació administrativa presentada i la documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor, indicada a la clàusula 1.11) apartat B, relativa a la memòria descriptiva i justificativa del procés d'execució de l'obra (sobre A). Aquest acte, que no serà públic, es podrà ajornar en el supòsit de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública avís corresponent i addicionalment, comunicant el canvi de data d'obertura del sobre, a totes les empreses que haguessin activat oferta.


Valor estimat del contracte:
197.950,83 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Sobre B) :
20/06/18 13:30 Saló de Sessions de la Casa Consistorial (Plaça de la Vila, 1)
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 70.00 - Criteri: A.1. Millores de la solució constructiva
Ponderació: 10.00 - Criteri: A.2. Oferta econòmica
Ponderació: 20.00 - Criteri: B.1. Memòria descriptiva i justificativa del procés d'execució de l'obra
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
45233222
Codi CPA:
42.11.20
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l¿àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari (en ambdós casos IVA exclòs) i ha de ser al menys d'un mínim de 200.000,00¤ i s¿acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l¿empresari estigues inscrit en el Registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d¿estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil, hauran d¿acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d¿inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mínim d'acreditació:
200.000,00 €
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i s'ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s¿escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a l¿òrgan de contractació l¿autoritat competent. Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans.
Aquests certificats indicaran que s¿han efectuat obres per característiques similars i per imports no inferiors de 200.000,00¤ IVA exclòs.
Mínim d'acreditació:
200.000,00 €
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Declaració en què s'indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en l'empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho requereixin els serveis dependents de l'òrgan de contractació.
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
Declaració en què s'indiqui la maquinària, el material i l'equip tècnic del qual es disposa per a l'execució de les obres, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l'òrgan de contractació.
Classificació empresarial:
Alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors es podrà acreditar amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen: Grup: G Subgrup: 6. Categoria: 2.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya