Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-CANTINA DEL CENTREINSTITUT MIG-MÓN de Súria

Òrgan de contractació:
Departament d'Educació
Unitat de contractació:
Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central
Codi d'expedient:
08042044/2022/1
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'hostaleria i restaurant
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):
No
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
El nombre de persones vinculades al centre educatiu és de 500.
La capacitat del local del bar-cantina és de 60 places.
La superfície del local disponible és de 157 m2. Aquest podrà ser usat per activitats de
centre, si el centre ho necessita.
Pel que fa referència als serveis, instal·lacions, elements, etc., cal tenir en compte les
premisses següents:
- Els serveis disponibles seran: aigua potable, telèfon, energia elèctrica, gas i clavegueram,
sense perjudici del pagament del cànon que s'estableix en aquest Plec.
- El bar-cantina es lliurarà equipat d'acord amb l'inventari reflectit en l'annex B.
- L'adjudicatari pot utilitzar la infraestructura que hi ha en aquest moment preparada. Haurà
de completar-la amb els següents elements:
La provisió del mobiliari (fogons, planxa, neveres, rentavaixelles, ...) i estris
de la cuina pel seu funcionament serà a càrrec de l'adjudicatari. Podrà quedarse
amb el què hi ha, previ acord amb l'antiga adjudicatària o en cas de no
arribar a aquest acord, haurà de proveir-se del que consideri convenient pel
seu bon funcionament.
Pressupost de licitació:
49.230,00 € sense IVA 54.153,00 € IVA inclòs (10,00%)
Termini d'execució:
01/09/22 - 30/06/25
Àmbit geogràfic:
Súria
Termini de presentació d'ofertes:
06/06/22 10:00 h
Observacions:
Explotar els serveis d'acord amb allò que disposa el contracte i els Plecs, la legislació
hotelera, laboral, les normes d'organització i funcionament del centre i d'altres aplicables al
cas present.
Utilitzar els locals i desenvolupar els serveis objecte de contractació, amb la finalitat de
donar bon servei al personal vinculat al centre.
Prohibició d'utilitzar envasos, coberts, plats, gots, bastonets o productes de plàstic similars
d'un sol ús.
Obtenir els permisos i autoritzacions necessaris a fi i efecte d'exercir les activitats de barcantina.
La cafeteria romandrà oberta els dies lectius, de dilluns a divendres, de 08:00 hores a 16:00
hores.
Cobrir els llocs de treball de forma immediata, en cas d'absència per malaltia, sancions de
l'empresa, incapacitats temporals del personal o qualsevol causa anàloga.
Exposar i respectar les llistes de preus autoritzades pel centre.
Aportar declaració de l'empresa conforme disposa de la certificació negativa del Registre
central de delinqüents sexuals, que acredita que el personal destinat a l'execució del
contracte no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la
indemnitat sexual, només en el cas que el contracte de serveis tingui per objecte
prestacions que impliquin contacte habitual amb menors.
Contractar una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil, amb un capital mínim
assegurat de 600.000 euros per sinistre i any, que li pugui correspondre per cobrir els riscs
indemnitzables de possibles intoxicacions, danys i accidents derivats de l'execució del
servei.
Mantenir les instal·lacions, aparells i altres elements propietat del Departament, en perfecte
estat de conservació i funcionament, efectuant a càrrec seu totes aquelles reparacions o
reposicions que esdevinguin o puguin esdevenir.
Fer-se càrrec de la neteja total de les instal·lacions i del mobiliari i de les escombraries que
s'originin amb motiu de la prestació del servei, les quals seran dipositades en bosses de
plàstic al lloc que el centre determini. Es tindrà especial cura de la neteja de la campana
extractora, essencialment dels filtres.
Mantenir lliure d'obstacles la via d'evacuació d'emergència.
Signar un document acreditatiu de l'inventari de tots els béns que es posin a la seva
disposició.
Abonar tots aquells impostos, arbitris i gravàmens de l'Estat, Comunitat autònoma, província
o municipi, que afectin a l'activitat objecte d'aquesta contractació; a tal efecte
s'haurà d'exhibir, a petició del Centre, els documents acreditatius dels extrems esmentats.
Abonar les despeses de 300 ¤ per trimestre vençut, del cànon per a compensar l'ús de
les instal·lacions i immobilitzat i pel subministrament de serveis i fluids (aigua, gas,
electricitat).
El centre Institut Institut Mig-Món es reserva el dret d'inspecció de la qualitat dels productes,
el grau de prestació del servei i del compliment de la legislació d'higiene i sanitat.
Un cop finalitzada la relació objecte del contracte, l'adjudicatari tindrà dret a retirar aquells
elements de la seva propietat que hagi incorporat posteriorment al començament de la
prestació dels serveis, deixant en perfecte estat les instal·lacions de la cantina i el material i
estris fets servir, amb el vistiplau de la Direcció del centre. Els elements que s'incorporin o
quedin subjectes a l'edifici, passaran a ser titularitat del centre sense indemnització.
Valor estimat del contracte:
139.000,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (dilluns 27 de juny a les 10:00 h obertura sobre B) :
27/06/22 10:00 seu institut
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Sí, es preveu la possibilitat de 2 pròrrogues: De l'1 de juliol de 2025 al 30 de juny de 2026. De l'1 de juliol de 2026 al 30 de juny de 2027.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 30.00 - Criteri: La valoració dels quals requereix un judici de valor
Ponderació: 70.00 - Criteri: Quantificables mitjançant l¿aplicació de fórmules
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
55510000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Declaració sobre el
volum anual de negocis en l'àmbit de l'objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels
tres últims disponibles en funció de la data de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de
presentació de les ofertes. El volum de negocis mínim anual ha de ser per un import igual o
superior a l'import de licitació (IVA exclòs).
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a
màxim els tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o
privat. Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que
acreditin la realització de la prestació. En aquesta relació ha de constar, com a mínim, un servei
o treball efectuat de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del
contracte i per un import igual o superior a l'import de licitació.
Si el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i es tracta d'empreses de nova creació
(menys de 5 anys), en comptes de la relació dels principals serveis efectuats, caldrà presentar el
següent:
- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants
en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya