Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Contractació de l'Acord marc per a la contractació dels serveis de redacció de projectes, direcció d'obres i assistència tècnica

Òrgan de contractació:
Consorci d'Aigües Costa Brava Girona
Unitat de contractació:
Servei de Contractació i Compra Pública
Codi d'expedient:
2022/246
Sistema de racionalització:
Acord Marc
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Altres serveis
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):
No
Compra pública d'innovació:
No

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
El present acord marc, com a sistema de racionalització tècnica de la contractació, té per objecte la selecció d'empreses amb les capacitats tècniques i materials suficients per a la realització de redacció de projectes, direcció d'obra i assistència tècnica.
Els destinataris dels serveis objecte d'aquest acord marc són:
- El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona
- Les entitats locals consorciades, i els seus organismes autònoms, ens dependents i societats mercantils.
En funció de la naturalesa dels serveis a prestar, s'ha dividit en lots de la següent manera:
Lot 1: Redacció de projectes, direcció facultativa d'obres i consultoria i assistència tècnica relacionada amb obra civil i hidràulica:
- Tasca 1a: Redacció de projectes, avantprojectes i estudis.
- Tasca 1b: Direcció facultativa de les obres.
- Tasca 1c: Consultoria i assistència tècnica.
Lot 2: Redacció de projectes, direcció facultativa d'obres i consultoria i assistència tècnica relacionada amb energia, instal·lacions i control industrial:
- Tasca 2a: Redacció de projectes, avantprojectes i estudis
- Tasca 2b: Direcció facultativa de les obres
- Tasca 2c: Consultoria i assistència tècnica
Pressupost de licitació:
4.300.000,00 € sense IVA 5.203.000,00 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Girona
Termini de presentació d'ofertes:
20/06/22 12:00 h
Valor estimat del contracte:
8.600.000,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
2 anys prorrogables d'un en un.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
2
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
2
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
2
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 30.00 - Criteri: Subjectes a judici de valor
Ponderació: 70.00 - Criteri: Quantificables mitjançant aplicació fórmules
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
1. Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per l'import següent:

Import mínim:

Lots Preu
1 1.200.000,00 ¤
2 950.000,00 ¤Acreditació documental:

Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent.
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
1. Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per l'import següent:

Import mínim:
Lots Preu
1 1.200.000,00 ¤
2 950.000,00 ¤

Acreditació documental:

Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
a) Relació dels principals serveis de redacció de projectes realitzats en els últims 5 anys per l'empresa, que inclogui l'import, dates i destinatari, sigui públic o privat.
El requisit mínim de solvència serà que en el global dels 5 anys hagi realitzat almenys els treballs següents:

¿ Lot 1: 5 treballs de redacció de projectes amb un PEC de l'obra a executar igual o superior a 60.000,00 ¤, i 2 treballs de direcció d'obra.

¿ Lot 2: 5 treballs de redacció de projectes amb un PEC de l'obra a executar igual o superior a 25.000,00 euros, i 2 treballs de direcció d'obra.
Acreditació documental:

La relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys per l'empresa, s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació dels serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l'acreditació mitjançant certificat.

Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, participants del contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, i en concret:

Professional adscrit al contracte que realitzi les tasques d¿autor/a del projecte, director/a d'obra i treballs de consultoria i assistència tècnica, que acrediti haver realitzat serveis o treballs de característiques similars a l'objecte de cada lot. Els treballs mínims que s'haurà d'acreditar per a cada lot són els següents:

- Lot 1: 1 treball de redacció de projectes, 1 treball de direcció d¿obra i 1 treball de consultoria i/o assistència tècnica, que inclou els serveis d'assistència a direccions d'obra, redacció d'estudis.

- Lot 2: 1 treball de redacció de projectes, 1 treball de direcció d¿obra i 1 treball de consultoria i/o assistència tècnica, que inclou els serveis d'assistència a direccions d¿obra, redacció d¿estudis.

Acreditació documental:

La relació dels principals serveis realitzats per el professional, caldrà acreditar la seva participació mitjançant certificats de bona execució dels treballs que inclogui el nom dels redactors, signats per l'òrgan competent en el cas que el servei hagi estat contractat per una administració pública o bé signats per l'apoderat, en els casos en què l'obra hagi estat contractada per una empresa privada, i que inclogui l'import d¿execució de l'obra.
Si la relació dels serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l'acreditació mitjançant certificat.

Aquests documents s'incorporaran en el sobre C, per tal de no puntuar l¿experiència mínima exigida. En el DEUC únicament s¿especificaran les obres mínimes necessàries per a l¿acreditació de la solvència tècnica, en cas de indicar obres addicionals s'exclourà la oferta del procediment de licitació per la inclusió de informació de caràcter rellevant del Sobre C.
Mitjà de solvència:
Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució
Descripció:
c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable de l'execució del contracte així com dels tècnics encarregats directament de les mateixes, sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació i en concret:

Professional adscrit al contracte que realitzi les tasques d'autor/a del projecte, director/a d'obra i treballs de consultoria i assistència tècnica, que acrediti reunir els requisits següents:

- Lot 1: Mínim de 15 anys d'experiència en l'exercici de la professió i estar en d'estar en possessió d'una titulació d'enginyeria de grau superior o mig.

- Lot 2: Mínim de 15 anys d'experiència en l'exercici de la professió i estar en d'estar en possessió d'una titulació d'enginyeria de grau superior o mig.

Acreditació documental:

S'acreditarà mitjançant còpia dels seus títols o acreditacions acadèmiques o professionals exigides i l'experiència professional mínima exigida (mitjançant la presentació d'un Currículum Vitae i la vida laboral expedida per la Seguretat Social).

El licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d'acreditar la solvència a través dels mitjans establerts a la clàusula 15a d'aquest Plec.

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya