Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Monitoratge del sistema d'extracció de biogàs a la zona esportiva de Germans Gonzalvo de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
COSE/20017
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis d'assaigs i anàlisis tècnics
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació simplificada:
Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):
No
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Definició dels treballs que haurà de realitzar l'empresa especialitzada per fer el monitoratge i control del sistema d'extracció de gasos i partícules de l'antic abocador de la zona esportiva Germans Gonzalvo de Mollet del Vallès, de conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques:
- Controlar els paràmetres de vigilància i presentar els resultats finals del monitoratge de biogàs, dels compostos orgànics volàtils (COV's) i dels nivells de lixiviat/aigua als camps de futbol Germans Gonzalvo en el municipi de Mollet del Vallès.
- Revisar l'estat funcional de les infraestructures bàsiques.
- Valorar l'evolució temporal de les concentracions de biogàs a les instal·lacions esportives i, en cas necessari, proposar les actuacions a portar a terme en funció dels resultats obtinguts.
Pressupost de licitació:
67.020,00 € sense IVA 81.094,20 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
3 anys
Àmbit geogràfic:
Mollet del Vallès
Termini de presentació d'ofertes:
02/06/22 12:00 h
Observacions:
1. La data límit de documentació i informació, d'acord amb la clàusula 14 del PCAP, fins al 26.5.2022 per acceptació de preguntes i fins al 30.5.2022 per a la publicació de respostes; i fins al 2.6.2022 per a obtenció de plecs de clàusules en el Perfil del contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

2. Remarquem la importància per part dels LICITADORS de la PARAULA CLAU per a la presentació i l'obertura del SOBRE DIGITAL. En aquest sentit, de conformitat amb les clàusules 14 i 18 del PCAP, es fa avís que en cas que alguna empresa LICITADORA no introdueixi la PARAULA CLAU, NO es podrà accedir al contingut del SOBRE xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses LICITADORES de la/les PARAULA/ES CLAU, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, NO es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la PARAULA CLAU.

En aquest sentit, està previst que a partir de les 12 hores del dia 3 de juny de 2022 els LICITADORS rebreu per correu electrònic una COMUNICACIÓ de petició de PARAULA CLAU, per tal que introduïu la PARAULA CLAU per a què s'iniciï el PROCES DE DESXIFRAT del/s SOBRE/S DIGITAL/S corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els LICITADORS podreu INTRODUIR les PARAULES CLAUS dels sobres en l'ENLLAÇ indicat en dita COMUNICACIÓ. La introducció d'aquesta PARAULA CLAU només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques (7 de juny de 2022, a partir de les 12 hores) especificat a l'anunci de licitació.
Valor estimat del contracte:
103.133,09 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
El contracte es podrà prorrogar per un (1) any més, sense que la durada total del contracte superi els quatre (4) anys.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 10.00 - Criteri: Oferta econòmica
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
71356200
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de Mitjà d'acreditació: major volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser com a mínim de 32.075,63 ¤.
Mínim d'acreditació:
32.075,63 €
Observacions:
Forma d'acreditació: presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals adequada i justificant d'estar al corrent de pagament (1.000.000 ¤).
Mínim d'acreditació:
1.000.000,00 €
Observacions:
Forma d'acreditació: s'acreditarà amb el certificat emès per l'asseguradora, en el qual constin els imports i riscs assegurats i la data de venciment de l'assegurança, que haurà d'estar vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes; i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, renovació o pròrroga de l'assegurança, que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
a. Presentació d'una relació dels principals serveis o treballs efectuats en la realització de serveis de consultoria i enginyeria orientada al medi ambient, concretament, treballs en dipòsits controlats de residus en el curs dels tres últims anys i per import de 14.968,63 ¤, IVA exclòs, corresponent a l'anualitat de major execució, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari dels serveis, públic o privat.
Mínim d'acreditació:
14.968,63 €
Observacions:
S'haurà d'acreditar una experiència mínima en la realització de tres treballs o serveis similars als de l'objecte del contracte (de serveis que incloguin el seguiment analític de pous de biogàs d'abocadors de residus); i acreditar una experiència de seguiment continuat, durant sis o més mesos, d'una combustió interna en un abocador.
La prestació dels serveis i treballs s'acreditaran per mitjà de la presentació de certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. Si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
b. S'exigirà la participació de tècnics especialistes en la presa de mesures de biogàs en pous d'abocador, i que hagin rebut formació de seguretat específica per aquesta feina, així com una experiència professional de, com a mínim, 3 anys
Mínim d'acreditació:
3,00 €
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
c. S'exigirà disposar dels següents equips per al desenvolupament de les tasques:
- Analitzador de gasos amb capacitat per a mesures de CO2 (diòxid de carboni), CH4 (metà) i O2 (oxigen). Rang de mesura per al diòxid de carboni de 0-100% i precisió de la mesura d' ±0,5%. Rang de mesura per al metà de 0-100% i precisió de la mesura d'±0,5%. Rang de mesura per a l'oxigen de 0-25% i precisió de la mesura d' ±1%. Addicionalment, mesurador de gasos per díode làser per a mesura de metà amb un rang de mesura de 0-10.000 ppm i precisió de la mesura ±100ppm.
- Analitzador a part o sensors electroquímics interns de l'anterior, per mesurar H2S i CO amb compensació de H2. Rang de mesura per al H2S de 0-5000ppm i precisió de la mesura ±100ppm. Rang de mesura per al CO de 0-500ppm i precisió de la mesura ±100ppm.
- Manòmetre diferencial, amb un rang de mesures de fins a 200 mbar i una precisió de 0,01 mbar.
- Sonda especial amb capacitat per a mesurar temperatures de fins a 100 ºC, amb una resolució de 0,1 ºC. La sonda ha de disposar d'un carret de 25 metres de longitud.
- Sonda sònica de mesura de nivell de lixiviats fins a 30 m de profunditat.
- Plomada per a mesura de la profunditat de pous fins a 25 m de profunditat
- Detector multigasos personal de mesura de gasos inflamables i tòxics.
- Màscares de protecció requerides per l'avaluació de riscos corresponent.
Observacions:
Les empreses de nova creació (les que tenen una antiguitat inferior a cinc anys) hauran de justificar la seva solvència tècnica només amb els requisits de les lletres b) i c) de lla clàusula 13.2.B del PCAP

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya