Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Reforma de la coberta de la Casa del Pintor Abelló a l'Estudi de l'artista de Mollet del Vallès

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
FMJA/COOB/19001
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Obres
Subtipus de contracte:
Construcció de cobertes i estructures de tancament
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació simplificada:
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Construcció d'una coberta en substitució d'una d'existent que es troba en molt mal estat, situada en la casa del pintor Joan Abelló, i que cobreix el seu antic taller, i que per tant, caldrà desconstruir prèviament. La nova coberta mantindrà la volumetria actual i tindrà una imatge similar a l'existent, amb acabat de teula ceràmica. El sistema constructiu s'adapta a les difícils condicions d'accessibilitat de l'emplaçament i el procés constructiu respon a la necessitat de no malmetre els espais existents. Amb la substitució de la coberta es fan altres millores en l'envolvent de l'espai afectat, afectant la solera i elements puntuals de façana.
Pressupost de licitació:
102.054,63 € sense IVA 123.486,10 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
3 mesos
Àmbit geogràfic:
Mollet del Vallès
Termini de presentació d'ofertes:
24/09/19 12:00 h
Observacions:
1. En el pressupost editable annexat s'ha suprimit la partida corresponent al Control de qualitat que no és objecte d'aquest contracte de conformitat amb les clàusules 1, 4 i 28 del PCAP, i la partida corresponent al de Seguretat i salut que sí és objecte d'aquest contracte però que NO es pot alterar el seu import de conformitat amb la clàusula 4 i el qual figura ja emplenat en l'annex III "Model de presentació dels criteris avaluables de forma automàtica" del PCAP.

2. La data límit de documentació i informació, d'acord amb la clàusula 13 del PCAP, fins al 18.9.2019 per acceptació de preguntes i fins al 20.9.2019 per a la publicació de respostes; i fins al 24.9.2019 per a obtenció de plecs de clàusules en el Perfil del contractant l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

3. Remarquem la importància per part dels LICITADORS de la PARAULA CLAU per a la presentació i l'obertura del SOBRE DIGITAL. En aquest sentit, reproduïm els paràgrafs del PCAP següents:

- clàusula 13 del PCAP "Termini, lloc i procediment de presentació de les ofertes": ... Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta PARAULA CLAU es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa PARAULA CLAU, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes CLAUS (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de SOBRE DIGITAL no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són IMPRESCINDIBLES per al DESXIFRAT de les OFERTES i, per tant, per l'accés al seu contingut.

- clàusula 17 del PCAP "Obertura de les proposicions": ... Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la PARAULA CLAU 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa LICITADORA no introdueixi la PARAULA CLAU, NO es podrà accedir al contingut del SOBRE xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses LICITADORES de la/les PARAULA/ES CLAU, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, NO es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la PARAULA CLAU.

En aquest sentit, està previst que a partir de les 12 hores del dia 25 de setembre de 2019, els LICITADORS rebreu per correu electrònic una COMUNICACIÓ de petició de PARAULA CLAU, per tal que introduïu la PARAULA CLAU per a què s'iniciï el PROCES DE DESXIFRAT del/s SOBRE/S DIGITAL/S corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els LICITADORS podreu INTRODUIR les PARAULES CLAUS dels sobres en l'ENLLAÇ indicat en dita COMUNICACIÓ. La introducció d'aquesta PARAULA CLAU només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques (26 de setembre de 2019, a partir de les 11.45 hores) especificat a l'anunci de licitació.

4. Aquesta licitació resta condicionada a l'aprovació definitiva del Projecte de l'obra, de conformitat amb el punt 7 de la resolució de la presidència de la Fundació Municipal Joan Abelló de 20 d'agost de 2019 (s'adjunta document en aquest anunci de licitació).
Valor estimat del contracte:
102.054,63 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 20.00 - Criteri: Oferta econòmica
Ponderació: 7.00 - Criteri: Ampliació del termini de garantia
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
45261910
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys d'un mínim de 255.136,58 euros.
Mínim d'acreditació:
255.136,58 €
Observacions:
S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Les empreses, hauran de presentar relació i documents justificatius corresponents de les obres executades en el curs dels darrers cinc anys avalades per certificats de bona execució.
L'import anual dels treballs realitzats ha de ser igual o superior a 346.625¤ euros, IVA exclòs. així com les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si s'han realitzat segons les regles per les que es regeix la professió i que es van portar normalment a bon terme.
La relació de les obres executades en els darrers cinc anys hauran de ser del mateix grup o subgrup de classificació corresponent a aquest contracte
Mínim d'acreditació:
346.625,00 €
Mitjà de solvència:
Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució
Descripció:
La titulació acadèmica del personal responsable de l'execució del contracte haurà de ser d'enginyer de l'edificació o enginyers tècnics d'obres públiques.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Per les empreses de nova creació o antiguitat inferior a cinc anys:

a) Caldrà que el licitador presenti la titulació acadèmica del personal responsable de l'execució del contracte que haurà de ser d'enginyer de l'edificació o enginyers tècnics d'obres públiques.

b) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats en l'empresa, dels que disposi per l'execució de les obres acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació
Classificació empresarial:
Opcionalment, els licitadors podran acreditar la solvència mitjançant l'acreditació de la classificació empresarial següent: a. Classificació anterior a l'entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlida fins l'1/01/2020)= Grup C, Subgrup 4, Categoria B b. Classificació posterior a l'entrada en vigor del RD 773/2015= Grup C, Subgrup 4, Categoria 1

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya