Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA TÈCNICA EN LA CONNEXIÓ AMB EL CORREU CORPORATIU DE LA GENERALITAT ESTÀ AFECTANT L'ENVIAMENT DE CORREUS DES DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA

 

Confecció i manteniment d'un cens genètic dels gossos del municipi de Mollet del Vallès a través de l'ADN

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
COSE/18012
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis socials i de salut
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació simplificada:
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Confecció i manteniment d'un cens genètic dels gossos del municipi de Mollet del Vallès a través de l'ADN, que, posteriorment, ha de permetre identificar els gossos censats en el municipi de Mollet del Vallès a partir d'una mostra biològica (excrement, femta o altres restes d'origen orgànic) de l'animal que es reculli de la via pública.
La necessitat administrativa a satisfer és reduir la problemàtica de les deposicions canines a la via pública no recollides pels propietaris dels animals. Per tant, la contractació ha de permetre disposar d'un laboratori especialitzat que s'encarregui de realitzar les analítiques de les mostres biològiques així com de la seva gestió (excrement, femta o altres restes d'origen orgànic) dels canins, després de la creació d'un cens de gossos amb ADN, que permetrà establir l'origen de les femtes que es trobin en carrers, parcs i jardins i, consegüentment, sancionar les persones propietàries de les mascotes.
Pressupost de licitació:
67.050,00 € sense IVA 81.130,50 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Mollet del Vallès
Termini de presentació d'ofertes:
12/07/18 12:00 h
Observacions:
La data límit de documentació i informació, d'acord amb la clàusula 14 del PCAP, fins al 5.7.2018 per acceptació de preguntes i fins al 9.7.2018 per a la publicació de respostes; i fins al 12.7.2018 per a obtenció de plecs de clàusules en el Perfil del contractant l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Remarquem la importància per part dels LICITADORS de la PARAULA CLAU per a la presentació i l'obertura del SOBRE DIGITAL. En aquest sentit, reproduïm els paràgrafs del PCAP següents:

Clàusula 14 del PCAP "Termini, lloc i procediment de presentació de les ofertes": ... Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta PARAULA CLAU es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa PARAULA CLAU, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes CLAUS (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de SOBRE DIGITAL no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són IMPRESCINDIBLES per al DESXIFRAT de les OFERTES i, per tant, per l'accés al seu contingut.

Clàusula 18 del PCAP "Obertura de les proposicions": ... Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la PARAULA CLAU 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa LICITADORA no introdueixi la PARAULA CLAU, NO es podrà accedir al contingut del SOBRE xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses LICITADORES de la/les PARAULA/ES CLAU, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, NO es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la PARAULA CLAU.

En aquest sentit, està previst que a partir de les 12 hores del dia 13 de juliol de 2018, els LICITADORS rebreu per correu electrònic una COMUNICACIÓ de petició de PARAULA CLAU, per tal que introduïu la PARAULA CLAU per a què s'iniciï el PROCES DE DESXIFRAT del/s SOBRE/S DIGITAL/S corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els LICITADORS podreu INTRODUIR les PARAULES CLAUS dels sobres en l'ENLLAÇ indicat en dita COMUNICACIÓ. La introducció d'aquesta PARAULA CLAU només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques (16 de juliol de 2018, a partir de les 12 hores) especificat a l'anunci de licitació.
Valor estimat del contracte:
80.460,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 4.00 - Criteri: 1.a) Pla de treball, organització i metodologia del servei
Ponderació: 4.00 - Criteri: 1.b) Pla de treball, mesures per assegurar la qualitat i garanties tècniques i d'organització per a la prestació del servei
Ponderació: 4.00 - Criteri: 1.c) Pla de treball, demo del programari o memòria descriptiva de l'eina a utilitzar
Ponderació: 20.00 - Criteri: 2.a.1) Oferta econòmica, servei de Genotipat per al cens genètic
Ponderació: 20.00 - Criteri: 2.a.2) Oferta econòmica, servei de Perfil genètic a partir de mostres de material biològic
Ponderació: 10.00 - Criteri: 2.b) Temps de resposta i resolució de les incidències
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
85200000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys d'un mínim de 50.287,50 euros.
Mínim d'acreditació:
50.287,50 €
Observacions:
Mitjà d'acreditació: presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Presentació d'una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys i per import de 23.467,50 euros corresponent a l'anualitat de major execució o per nombre similar a d'extraccions (900 ut) i analítiques (40 ut) de les previstes a la segona anualitat del contracte, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat.
Mínim d'acreditació:
23.467,50 €
Observacions:
s'acreditaran per mitjà de la presentació de certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.
Mitjà de solvència:
Instal·lacions tècniques i mesures per a garantir la qualitat
Descripció:
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.
Observacions:
Els licitadors hauran de comptar amb l'habilitació empresarial professional que legalment resulti exigible per a la realització de l'activitat o prestació objecte del contracte.
En aquest supòsit, resulta imprescindible disposar d'un laboratori que disposi dels certificats UNE EN ISO/TEC 17025:2005 pel genotipat caní, tant en mostres de sang, de saliva, com d'excrements que compti amb la instrumentació necessària per a anàlisis d¿un mínim de 80 mostres diàries.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
D'acord amb l'article 76.2 de la LCSP, haurà de presentar el compromís d'adscriure el mitjà personal que indicarà a l'annex I de declaració responsable, epígraf 9è
Observacions:
en concret, la persona que signarà els informes de resultats de els analítiques, genotipats o identificacions ha de tenir formació acreditada en biologia molecular.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
De conformitat amb l'article 90.4 de la LCSP, en el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o varis mitjans establerts a les lletres b) a i) de l'article 90.1 de la LCSP.

Plecs

 

Documentació

 
18012se 20180619 Decret aprovació PCAP.pdf
PDF
18012se 20180514 Informe tècnic necessitats PCAP.pdf
PDF
18012se 20180626 Anunci licitació.pdf
PDF
Condicions d'execució:
L'establert en el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i en el Plec de prescripcions tècniques, i especificament en la clàusula 34 del PCAP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya