Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Anuncis de licitació


Hi ha 18 anuncis de licitació en Tots

CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR EN UN RECINTE PÚBLIC I PISTES ESPORTIVES I EL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DE JESÚS I MARIA, PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Esmenat en data: 22/05/17 15:01 h
PROCEDIMENT OBERT, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE LOGÍSTICA, DISSENY GRÀFIC i IMPRESSIÓ PER ENFOCAMENT TURÍSTIC 2017 - AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Esmenat en data: 11/05/17 13:50 h
SERVEIS BÀSICS IMATGE DE POBLE
Esmenat en data: 28/04/17 12:40 h
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I PLANTACIÓ DE LES ZONES VERDES, ROTONDES, VORERES I ALTRES ESPAIS VERDS I/O PÚBLICS, AMB SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INCLÒS, PER AL NUCLI DE RIUMAR DE DELTEBRE
Data de publicació: 24/04/17 16:10 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT PER MIG D'ARRENDAMENT FINANCER DE 9 MÀQUINES EXPENEDORES DE TIQUETS PER LA ZONA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT EN SUPERFÍCIE SOTA TEMPS LIMITAT EN EL MUNICIPI DE DELTEBRE (ZONA BLAVA I ZONA TARONJA)
Data de publicació: 20/04/17 11:58 h
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE EN RÈGIM DE LLOGUER DE CARPES i AALTRE MATERIAL DESTINATS A LA GALA DE NIT DELS QUINTOS/ES, DELTAFIRA + NIT DE BALL DELTAFIRA I A LA FIRA MULTISECTORIAL + FIRA GASTRONÒMICA (EXP. 2017/0987)
Data de publicació: 18/04/17 13:06 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEIS D'UN EQUIP TÈCNIC D'ARQUITECTES I/O ENGINYERS DE CAMINS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'URBANITZACIÓ DE CARRERS FASE II DEL TM DE DELTEBRE
Esmenat en data: 07/04/17 11:50 h
CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ REFERENT AL "PROJECTE D'ESTESA DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ DE 25KV PER SOTERRAMENT DE LA LÍNIA AÈRIA DE MITJA TENSIÓ DE 25KV EXISTENT AL CARRER UNAMUNO AL MUNICIPI DE DELTEBRE" (exp. 2017/248)
Esmenat en data: 21/03/17 11:41 h
CONTRACTACIÓ DE PÒLISSES D'ASSEGURANCES MUNICIPALS 2017
Data de publicació: 22/12/16 09:15 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTES D'URBANITZACIÓ DE CARRERS DEL TM DE DELTEBRE
Data de publicació: 02/12/16 11:20 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya