Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Anuncis de licitació


Hi ha 12 anuncis de licitació en Tots

CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ REFERENT AL "PROJECTE D'ESTESA DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ DE 25KV PER SOTERRAMENT DE LA LÍNIA AÈRIA DE MITJA TENSIÓ DE 25KV EXISTENT AL CARRER UNAMUNO AL MUNICIPI DE DELTEBRE" (exp. 2017/248)
Esmenat en data: 21/03/17 11:41 h
CONTRACTE DE SERVEIS D'ARRENDAMENT FINANCER (RENTING) PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ
Esmenat en data: 02/03/17 12:15 h
CONTRACTACIÓ DE PÒLISSES D'ASSEGURANCES MUNICIPALS 2017
Data de publicació: 22/12/16 09:15 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTES D'URBANITZACIÓ DE CARRERS DEL TM DE DELTEBRE
Data de publicació: 02/12/16 11:20 h
Servei de cementiri de Deltebre
Data de publicació: 31/10/16 11:40 h
CONCESSIÓ DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT AMB LIMITACIÓ HORARIA A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI
Esmenat en data: 22/09/16 13:13 h
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT REFERENT A LES OBRES NECESSÀRIES PER A LA POSADA A PUNT DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (PAVELLÓ POLIESPORTIU I PISCINA), AIXÍ COM, LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURÀ DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES ESMENTADES OBRES PEL PROCEDIMENT OBERT OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Esmenat en data: 13/09/16 12:15 h
CONTRACTACIÓ PER MIG DEL PROCEDIMENT OBERT OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE CAMINS RURALS DEL TM DE DELTEBRE
Esmenat en data: 02/09/16 14:00 h
Serveis tècnics de redacció de projecte i estudi de seguretat i salut referents a la fase III de les obres d'urbanització del nucli Riumar zona V de Deltebre, així com, del plec de condicions tècniques que haurà de regir la contractació de l'execució de les obres pel procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació
Esmenat en data: 31/08/16 12:00 h
CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS TÈCNICS DE DIRECCIÓ DE L'OBRA, DE DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Esmenat en data: 31/08/16 10:00 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya