Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Contracte dels serveis de la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres de reordenació i millora del carrer Doctor Robert i carrers adjacents del municipi del Vendrell

Òrgan de contractació:
Ajuntament del Vendrell
Codi d'expedient:
9/2019
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis d'assaigs i anàlisis tècnics
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Es publica la rectificació del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, aprovada per Decret d'Alcaldia núm. 762/2019 de data 13 de juny de 2019. S'ha rectifcat el seu apartat 10 relatiu a l'equip mínim de professionals que hauran d'acreditar i adscriure al contracte les empreses licitadores, pel que fa al Lot 1: Direcció de les obres. Concordant amb els requisits de solvència tècnica o professional del PCAP.
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Mitjançant la celebració d'aquest contracte, es prestarà la totalitat dels serveis d'intervenció tècnica, corresponents a les obres de reordenació i millora del carrer Doctor Robert i carrers adjacents del municipi del Vendrell.

Els serveis a contractar són, en fase d'execució de les obres:
1. Direcció de les obres
2. Coordinació de seguretat i salut
Pressupost de licitació:
38.731,86 € sense IVA 46.865,55 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys 9 mesos
Àmbit geogràfic:
Vendrell
Termini de presentació d'ofertes:
28/06/19 14:00 h
Valor estimat del contracte:
38.731,86 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
2
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
2
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
2
Descripció dels lots:
Número de lot:
1
Descripció del lot:
Direcció de les obres
Codi CPV:
71322000
Pressupost:
30.921,82 € sense IVA 37.415,40 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys 9 mesos
Àmbit geogràfic:
Vendrell
Número de lot:
2
Descripció del lot:
Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució
Codi CPV:
71317210
Pressupost:
7.810,04 € sense IVA 9.450,14 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
8 mesos
Àmbit geogràfic:
Vendrell
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 36.00 - Criteri: Per al lot 1: Memòria tècnica
Ponderació: 49.00 - Criteri: Per al lot 1: Criteri econòmic
Ponderació: 10.00 - Criteri: Per al lot 1: Increment de presència a peu d'obra
Ponderació: 5.00 - Criteri: Per al lot 1: Experiència del tècnic director de les obres
Ponderació: 36.00 - Criteri: Per al lot 2: Memòria tècnica
Ponderació: 49.00 - Criteri: Per al lot 2: Criteri econòmic
Ponderació: 10.00 - Criteri: Per al lot 2: Increment de presència a peu d'obra
Ponderació: 5.00 - Criteri: Per al lot 2: Experiència del tècnic coordinador de seguretat i salut en fase d'execució
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual al valor estimat del contracte (VEC) per a cada lot.

Criteri:
Import igual o superior a una vegada el valor estimat del contracte dels lots en que participa (per al Lot 1 una quantia de 30.921,82 ¤ i per al Lot 2 una quantia de 7.810,04 ¤)

S'acreditarà mitjançant:
Per mitjà del seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari hagués de trobar-se inscrit en aquest Registre i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i de comptes anuals legalitzats pel Regsitre Mercantil.
En tot cas, la inscripció en el ROLECE acreditarà front a tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor del que en el mateix es reflecteixi i excepte prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.
Observacions:
Per als lots 1 i 2
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
També es podrà acreditar mitjançant la presentació d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o superior als següents, que cobreixi els riscos professionals i a tercers associats a la intervenció a contractar per un termini de vigència fins el 31 de desembre del 2022.

Criteris:
Assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior a:
Lot 1. Direcció de les obres: 650.000,00 ¤
Lot 2. Coordinació de seguretat i salut: 650.000,00 ¤
Riscos coberts: riscos professionals i a tercers associats a la intervenció a contractar.

S'acreditarà mitjançant:
Certificat que haurà de ser emès per l'asseguradora on figuraran els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, així com mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, si s'escau.

Observacions:
Per als lots 1 i 2
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys del mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte.

Criteris:
Import anual que l'empresari haurà d'acreditar com executat durant l'any de major execució del període citat, en serveis d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte és:
Lot 1: 30.921,82 ¤
Lot 2: 7.810,04 ¤

S'acreditarà mitjançant:
Certificats expedits o visats per l'òrgan de competent, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Tant els certificats com els documents acreditatius hauran de detallar els imports, les dates i els destinataris (públics o privats) dels serveis.
Observacions:
Per als lots 1 i 2
Mitjà de solvència:
Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució
Descripció:
Titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal del personal responsable de l'execució del contracte.

Criteris:
Lot 1: Un enginyer de camins, arquitecte, grau en enginyeria d'obres públiques o grau en enginyeria civil, col·legiat.
Un arquitecte tècnic, enginyer d'edificació, enginyer tècnic d'obres públiques, enginyer civil o enginyer d'obres públiques, col·legiat.

Lot 2: Un arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació, enginyer tècnic d'obres públiques, enginyer civil o enginyer d'obres públiques, col·legiat i que acrediti formació específica de grau superior en prevenció de riscos laborals.

S'acreditarà mitjançant:
La presentació dels títols oficials acreditatius de la llicenciatura, diplomatura o grau universitari i de la la formació específica corresponent.
Observacions:
Per als lots 1 i 2
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Experiència dels professionals destinats a l'execució del contracte.

Criteris:
Lot 1: Un enginyer de camins arquitecte, grau en enginyeria d'obres públiques o grau en enginyeria civil, col·legiat i amb experiència mínima de 3 anys en la direcció d'obres d'urbanitzacions o intervencions en espais urbans. Haurà d'acreditar haver realitzat una direcció d'obra d'urbanització o d'intervenció en espais urbans d'import d'execució material de l'obra ha d'haver estat superior a 300.000 ¤
Un arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació, enginyer tècnic d'obres públiques, enginyer civil o enginyer d'obres públiques, col·legiat amb titulació i experiència mínima de 3 anys en la direcció d'execució d'obres i control econòmic d'urbanitzacions o intervencions en espais urbans. Haurà d'acreditar haver realitzat una direcció d'execució d'obres i control de qualitat d'urbanització o d'intervenció en espais urbans. L'import d'execució material de l'obra ha d'haver estat superior a 100.000 ¤.

Lot 2: Un arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació, enginyer tècnic d'obres públiques, enginyer civil enginyer d'obres públiques, col·legiat i que acrediti una formació específica de grau superior en prevenció de riscos laborals i una experiència mínima de 3 anys en la Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució per una obra d'urbanització o d'intervenció en espais urbans, el pressupost d'execució material (pem) de l'obra haurà d'haver estat superior a 100.000 ¤.

S'acreditarà mitjançant:
L'acreditació de l'experiència es realitzarà presentant certificacions de treballs realitzats, signats i segellats per aquelles empreses o administracions públiques destinatàries dels encàrrecs professionals.

En cas de discrepància pel que fa a l'equivalència dels certificats aportats pels licitadors i els treballs corresponents a la licitació que ens ocupa, es tindrà en compte la similitud dels codis CPV i CPA.
Observacions:
Per als lots 1 i 2

Versió simple

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya