Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

CONTRACTE DE SERVEIS SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PER AL MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE TITULARITAT MUNICIPAL I MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS EVENTUALS PER A FIRES I FESTES A AGRAMUNT

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Agramunt
Codi d'expedient:
1797/2021
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de manteniment i reparació
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):
No
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte del contracte el constitueix l'execució del servei de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic d'Agramunt i nuclis agregats.L'objecte del contracte comprèn les següents actuacions en l'àmbit de totes les instal¿lacions d'enllumenat exterior de titularitat municipal orientades, bàsicament, a garantir la seva seguretat i funcionament:
- Manteniment integral de les instal·lacions d'enllumenat públic (ordinari i preventiu).
- Enllumenat de Nadal.
- Instal¿lacions provisionals de fires i festes.
- Manteniment dels semàfors.
L'empresa contractada serà responsable de l'execució d'aquestes prestacions, limitant¿se l'Ajuntament a disposar de l'estructura tècnica de supervisió per establir els plans, coordinar els treballs, controlar les realitzacions i, en general, verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable final davant dels ciutadans sempre tindrà la última paraula en l'elecció de materials i en les decisions que afectin al servei dins dels paràmetres que estableixen aquests plecs i els altres documents contractuals
Pressupost de licitació:
80.060,58 € sense IVA 96.873,30 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Agramunt
Termini de presentació d'ofertes:
04/04/22 23:00 h
Valor estimat del contracte:
402.302,90 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Obertura de pliques (Sobre B) :
06/04/22 14:00 sala de plens de l'ajuntament d'Agramunt
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
El termini de durada del contracte serà de 2 anys prorrogable anualment fins a 3 anys més com a màxim (5 anys), a comptar a partir del que s'estipuli en el contracte. La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d'antelació a l'acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. El contractista haurà d'ajustar la prestació del servei a la normativa que li sigui d'aplicació i als requeriments derivats de l'Ajuntament, quan s'escaigui.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 40.00 - Criteri: oferta econòmica.- preu mà d'obra
Ponderació: 20.00 - Criteri: oferta econòmica.- preu material
Ponderació: 10.00 - Criteri: renovació enllumenat de nadal
Ponderació: 5.00 - Criteri: gestió inspeccions instal.lacions
Ponderació: 5.00 - Criteri: temps de resposta i reparació servei d'avaries
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
50232000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
- Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos que es puguin derivar de les seves actuacions mitjançant pòlissa per una quantia mínima de 900.000¤ (categoria especialista) actualitzada a l'any vigent segons la variació d'índex de preus del consum, tal i com estableix la Guia tècnica d'aplicació del REBT (BT-03). L'assegurança cobrirà un sublímit per víctima de 300.000 ¤.
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
- Declaració sobre el volum negoci anual en l¿àmbit d¿activitats corresponents a l¿objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers anys que l¿import sigui d¿almenys 150.000,00 euros.
Observacions:
Les empreses, que per la seva recent creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l¿any. En el cas de què la data de creació o d¿inici de les activitats de l¿empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d¿acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d¿activitat de l¿empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
- Experiència empresarial: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d¿igual o similar naturalesa que els que constitueixen l¿objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la que s¿indiqui l¿import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. En aquesta relació ha de constar almenys 1 treball/servei de realització de serveis de manteniment d¿enllumenat d¿igual o similar naturalesa que els que constitueixen l¿objecte del contracte, per un import mínim equivalent al Valor estimat del contracte (VEC), en algun dels tres exercicis esmentats
Observacions:
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s¿ha d¿acreditar, pels mitjans següents:
a) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l¿empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
b) Títols acadèmics i professionals de l¿empresari i dels directius de l¿empresa i, en particular, del responsable o responsables de l¿execució del contracte, així com dels tècnics encarregats directament d¿aquesta, sempre que no s¿avaluïn com un criteri d¿adjudicació.
c) Declaració que indiqui la maquinària, el material i l¿equip tècnic de què es disposa per a l¿execució dels treballs o prestacions, a la qual s¿ha d¿adjuntar la documentació acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis dependents de l¿òrgan de contractació. Haurà de disposar d¿ 1 camió cistella que arribi a una alçada de 10m.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Adscriure, d¿acord amb l¿article 76.2 de la LCSP, els mitjans personals i materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre, com a mínim, els següents:
- L¿empresa licitant disposarà, com a mínim, del Certificat d¿inscripció al registre d¿empresa instal·ladora autoritzada d¿electricitat en baixa tensió, categoria especialista.
- Un responsable tècnic amb reconeguda experiència, que tindrà plena autoritat per a resoldre els problemes i serà l'interlocutor vàlid davant els serveis tècnics municipals. Caldrà que disposi, almenys, de carnet d¿instal·lador elèctric en baixa tensió, categoria especialista.
Aquest responsable es personarà setmanalment, així com sempre que sigui requerit, a l¿Ajuntament per tal d¿informar i comentar les principals incidències del servei. El responsable de la contracta disposarà d¿un telèfon mòbil d¿àmplia cobertura per a poder ser localitzat en tot moment.
- Un equip de treball format almenys per un oficial electricista i un ajudant electricista, en torn normal per a cobrir les necessitats del servei.
- Un equip per a cobrir els torns de guàrdia.
- Personal de suport: es disposarà de personal necessari per atendre a temps parcial a les necessitats del servei, en tasques de suport relacionades amb la gestió del manteniment com poden ser preparació de plànols, elaboració d¿estudis, informes, inventaris o pressupostos.
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
Per a la correcta consecució d¿aquest contracte, l¿adjudicatari disposarà de tots els mitjans i instal·lacions necessaris per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats, especialment :
- 1 camió cistella que arribi a una alçada de 10m.
Mitjà de solvència:
Classificació
Observacions:
GRUP P-SUBGRUP 1. MANTENIMENT I REPARACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ELECTRÒNIQUES- CATEGORIA 1.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya