Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO (PLACSP) està provocant que des del dia 25 de novembre no es recuperin correctament les publicacions de la PLACSP. Aquesta incidència fa que les publicacions de la PLACSP no quedin recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ni tampoc es poden consultar des del cercador de la PSCP. Els tècnics de la PLACSP estan treballant per tal que es pugui resoldre al més aviat possible.

 

Contracte de serveis de manteniment i reparacions d'obra civil de la xarxa d'abastament i sanejament

Òrgan de contractació:
Aigües del Vendrell, SA
Codi d'expedient:
01/2021
Tipus de tramitació:
Ordinària
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de manteniment i reparació
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU:
No
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Contractació dels serveis de manteniment i reparacions d'obra civil de la xarxa d'abastment i sanejament d'aigua del Vendrell.
Pressupost de licitació:
162.888,18 € sense IVA 197.094,70 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Vendrell
Termini de presentació d'ofertes:
11/10/21 12:00 h
Valor estimat del contracte:
244.332,27 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Una pròrroga d'un any
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 50.00 - Criteri: Preu
Ponderació: 15.00 - Criteri: Augment de mitjans personals (automàtic)
Ponderació: 15.00 - Criteri: Augment de maquinària (automàtic)
Ponderació: 10.00 - Criteri: Utilització de contenidors de runa (automàtic)
Ponderació: 10.00 - Criteri: Qualitat laboral (automàtic)
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
50000000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes.

Criteris:
Import igual o superior a una vegada el valor anual mig del contracte. Volum anual mig del contracte: 81.444,09 ¤

S'acreditarà mitjançant:
- Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil si l'empresari hagués de trobar-se inscrit en aquest registre i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

o

- La inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, a tenor del que en el mateix es reflecteixi i excepte prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys del mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte.

Criteris:
Import anual acumulat, en l'any de major execució, igual o superior al 70% de l'anualitat mitja del contracte.
- 70% anualitat mitja del contracte: 57.010,86 ¤

S'acreditarà mitjançant:
Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.

Tant els certificats com els documents acreditatius hauran de detallar els imports, les dates i els destinataris, públics o privats, dels serveis.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats a l'empresa, dels que aquesta disposi per l'execució de les obres, acompanyat dels documents acreditatius corresponents.

Criteris:
Els licitadors hauran d'acreditar que disposen entre el seu personal de: - 1 responsable
- 1 delineant
- 2 oficials de construcció
- 2 peons de construcció
- 2 xofers polivalents

S'acreditarà mitjançant:
Contractes de treball o qualsevol altre documentació que, havent estat emesa per la Seguretat Social, provi la relació laboral entre empresa i treballador.
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.
Observacions:
MAQUINÀRIA I VEHICLES

1. Camió de fins a 3.500 kg
2. Camió de fins a 3.500 kg bolquet.
3. Camió de fins a 3.500 kg amb grua
4. Camió porta contenidor
5. Camió grua de 20 t amb ploma de 16 m
6. Camió bolquet de 20 t
7. Tràiler Banyera
8. Mini retroexcavadora
9. Mini carregadora
10. Mini excavadora
11. Manipuladora
12. Pala Carregadora
13. Retroexcavadora mixta
14. Giratòria amb rodes amb cullera
15. Giratòria amb rodes amb martell
16. Giratòria Cadenes 30 t
17. Giratòria Cadenes 9 t
18. Giratòria Cadenes 3 t
19. Corró compactador manual 1 t
20. Corró compactador tipus tàndem 3 t
21. Corró Compactador 17 t
22. Fresadora Hidràulica de paviments
23. Cuba d'aigua amb tractor
24. Motobomba extractora d'aigües
25. Generadors
26. Bastida
27. Desbrossadora
28. Trossejadora elèctrica
29. Martell elèctric de demolició
30. Martell elèctric de perforació
31. Grup de soldadura
32. Piconadora compactadora
33. Contenidors de runa de com a mínim 5 m3 de capacitat
34. Mini carregadora 2 a 5,9 t sobre pneumàtics, amb possibilitat d'acoblar pala excavadora per a la realització de petites rases.
35. Mini excavadora 2 a 5,9 t
36. Piconadora 1 t
37. Dúmper 1,5 t càrrega
38. Furgoneta per al transport d'equips i materials.
39. Vehicle tipus 4x4.

EINES

40. Compressor complert
41. Martell elèctric.
42. Monofàsic; 25 m3/h/10 mca; IP68.
43. Màquina radial de tall elèctric.
44. Màquina radial de tall de benzina.
45. Màquina radial de tall amb aportació d'aigua per evitar la formació de pols a les feines de tall.
46. Vibrador
47. Escales telescòpiques per accedir a arquetes de vàlvules o similars.
48. Desbrossadora de benzina.
49. Equips electrògens amb focus d'il·luminació.
50. Una trentena de cons vials PVC
51. Gats hidràulics.
52. "Cortafrios"
53. Serres.
54. Grups de soldadura elèctrica
55. Pota de cabra
56. Cisells.
57. Formigonera
58. Trepant amb corona circular
59. Talladora d'asfalt amb aigua
60. Pics i pales
61. Martells i escarpes
62. Paletes i llanes
63. Tornavisos, alicates i tenalles
64. Puntals telescòpics per apuntalaments

MATERIALS DE PROTECCIÓ

65. Barreres de formigó tipus New Jersei
66. Senyals de trànsit i protecció ¿ informatives i perceptives
67. Lluminàries autònomes intermitents d'abalisaments nocturns
68. Planxes de fosa massisses per suportar el trànsit de vehicles pesats
69. Tanques metàl·liques per abalisament
70. Tanques metàl·liques d'obra amb peus de formigó

MATERIALS

71. Material per encofrar.
72. Ciment Portland, sac de 30 kg
73. Ciment Ràpid, sac de 25 kg
74. Ciment M-80, sac de 25 kg
75. Sorra
76. Barreja
77. Sauló garbellat
78. Morter sec, sac de 25 kg
79. Formigó sec, sac de 30 kg
80. Panot
81. Rigola
82. Totxanes
83. Maons
84. Tub corrugat PP SN8 300 mm
85. Tub corrugat PP SN8 350 mm
86. Sac per runa
87. Aglomerat asfàltic en fred (subministrat en pots)
88. Panot ratllat, de color gris i de 20x20x2,5 cm
89. Panot ratllat, de color vermell i de 20x20x2,5 cm
90. Panot de tacs rectangulars, de color negre i de 30x30x2,5 cm
91. Panot de tacs quadrats, de color gris i de 20x20x2,5 cm
92. Panot de punts, de color vermell i de 20x20x2,5 cm
93. Panot de punts, de color gris i de 20x20x2,5 cm
94. Vorada remuntable per a guals
95. Vorada T-1 i T-2
96. Mosaic bisellat amb buixardat a la superfície, de color gris de 40x40x2,5 cm
97. Mosaic bisellat amb buixardat a la superfície, de color grana de 40x40x2,5 cm
98. Mosaic granític, de color gris i de 40x40x2,5 cm
99. Mosaic granític, de color grana i de 40x40x2,5 cm
100. Llamborda tipus Vibrazolit Petreo Modelo 301 NG1 o similar de 12x18x6,8 cm

S'acreditarà mitjançant:
Documentació acreditativa de que disposen de la maquinària, el material, les eines i l'equip tècnic.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya