Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: Incidència tècnica aliena ha afectat, entre altres aplicacions, l'accés a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i eines de licitació electrònica. La incidència ja ha estat resolta.

 

Obres que comprenen el Projecte bàsic i executiu de l'Edifici Tabaris i el Projecte de col.locació dels mosaics de Santiago Padrós al mateix edifici, així com dels serveis de Direcció d'execució material i de Coordinació de seguretat i salut en el treball corresponents a les obres del Projecte bàsic i executiu de l'Edifici Tabaris, a l'àmbit definit pel projecte FEDER al Centre de Coma-ruga

Òrgan de contractació:
Ajuntament del Vendrell
Codi d'expedient:
55/2020
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Obres
Subtipus de contracte:
Construcció general d'immobles i obres d'enginyeria civil
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Ampliació del termini de presentació d'ofertes
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte del contracte és la realització de les obres i els serveis següents: Les obres que comprenen el Projecte bàsic i executiu de l'Edifici Tabaris i el Projecte de col¿locació dels mosaics de Santiago Padrós al mateix edifici, així com dels serveis de Direcció d'execució material i de Coordinació de seguretat i salut en el treball corresponents a les obres del Projecte bàsic i executiu de l'Edifici Tabaris, a l'àmbit definit pel projecte FEDER al Centre de Coma-ruga.
Pressupost de licitació:
3.630.813,85 € sense IVA 4.393.284,75 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
3 anys 7 mesos
Àmbit geogràfic:
Vendrell
Termini de presentació d'ofertes:
08/02/21 13:00 h
Valor estimat del contracte:
4.356.976,62 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
3
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
3
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
3
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 40.00 - Criteri: Per al Lot 1: Preu
Ponderació: 15.00 - Criteri: Per al Lot 1: Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
Ponderació: 15.00 - Criteri: Per al Lot 1: Ampliació del termini de garantia
Ponderació: 15.00 - Criteri: Per al Lot 1: Grau de dedicació del cep d'obra i de l'encarregat d'obra
Ponderació: 15.00 - Criteri: Per al Lot 1: Realització del projecte as-build amb BIM-LOD 600
Ponderació: 45.00 - Criteri: Per al Lot 2: Preu
Ponderació: 20.00 - Criteri: Per al Lot 2: Aspectes concrets de la metodologia de treball
Ponderació: 35.00 - Criteri: Per al Lot 2: Experiència i coneixement del personal que portarà a terme els treballs
Ponderació: 45.00 - Criteri: Per al Lot 3: Preu
Ponderació: 20.00 - Criteri: Per al Lot 3: Aspectes concrets de la metodologia de treball
Ponderació: 35.00 - Criteri: Per al Lot 3: Experiència i coneixement del personal que portarà a terme els treballs
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
Per al Lot 1: D'acord amb l'article 77.1.a) de la LCSP, per als contractes d¿obres amb un valor estimat superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l¿empresari estigui degudament classificat com a contractista d¿obres dels poders adjudicadors. Aquesta classificació acreditarà les seves condicions de solvència per a contractar.

Per tant la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional del LOT 1 quedarà acreditada quan l¿empresa disposi de la classificació indicada al punt anterior (C-2, categoria 5), inclosa la corresponent a un subgrup que no forma part del grup principal pel qual s¿exigeix classificació (K-7, categoria 1).

Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Per al Lot 2: Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual al valor estimat del contracte (VEC).

Import: 63.671,84 ¤ (sense IVA)
Observacions:
El volum anual de negocis del licitador s¿acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l¿empresari hagués de trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi d¿estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Per al Lot 2: Acreditació de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, vigent fins la finalització del termini de presentació d'ofertes, per un import igual o superior a 63.671,84 ¤ (sense IVA), així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota l'execució del contracte.

Observacions:
Aquest certificat haurà de ser emès per l¿asseguradora on figuraran els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l¿assegurança. També caldrà presentar el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l¿assegurança, si escau.
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Per al Lot 3: Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual al valor estimat del contracte (VEC).

Import: 15.091,90 ¤ (sense IVA)
Observacions:
El volum anual de negocis del licitador s¿acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l¿empresari hagués de trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi d¿estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
Per al Lot 3: Acreditació de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, vigent fins la finalització del termini de presentació d'ofertes, per un import igual o superior a 15.091,90 ¤ (sense IVA), així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota l'execució del contracte.

Observacions:
Aquest certificat haurà de ser emès per l'asseguradora on figuraran els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança. També caldrà presentar el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, si escau.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
Per al Lot 1: D'acord amb l'article 77.1.a) de la LCSP, per als contractes d'obres amb un valor estimat superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari estigui degudament classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. Aquesta classificació acreditarà les seves condicions de solvència per a contractar.

Per tant la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional del LOT 1 quedarà acreditada quan l'empresa disposi de la classificació indicada al punt anterior (C-2, categoria 5), inclosa la corresponent a un subgrup que no forma part del grup principal pel qual s'exigeix classificació (K-7, categoria 1).

Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Per al Lot 2: Els licitadors hauran de presentar una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims quinze anys en el camp de l'edificació que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests.

L'import anual que l'empresari haurà d'acreditar com executat durant l'any de major execució del període citat, en treballs d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, és el de una vegada el VEC, és a dir, per un import mínim de 63.671,84 ¤ (sense IVA).
Observacions:
Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Per al Lot 2: Els licitadors hauran d'acreditar i disposar, com a mínim, del següent professional:

Un enginyer, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació o arquitecte que serà el responsable de la direcció d'execució material i el control de qualitat dels treballs d'obres incloses al projecte d'edificació. Aquest requisit de solvència s'acreditarà presentant el Títol acadèmic corresponent (grau, master, llicenciatura o diplomatura). També serà necessari acreditar la seva incorporació o habilitació al Col·legi Oficial corresponent mitjançant la presentació del Certificat de col·legiació.
Observacions:
Les empreses de nova creació acreditaran la seva solvència tècnica a través d'aquest criteri.
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Per al Lot 3: Els licitadors hauran de presentar una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims quinze anys en el camp de l'edificació que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests.

L¿import anual que l'empresari haurà d'acreditar com executat durant l'any de major execució del període citat, en treballs d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, és el de una vegada el VEC, és a dir, per un import de 15.091,90 ¤ (sense IVA).

Observacions:
Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Per al Lot 3: b) Els licitadors hauran d'acreditar i disposar, com a mínim, dels següents professionals:

Un enginyer, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, enginyer de l'edificació o arquitecte que serà el responsable de la coordinació de seguretat i salut dels treballs d'obres incloses al projecte d'edificació. Aquest requisit de solvència s'acreditarà presentant el Títol acadèmic corresponent (grau, master, llicenciatura o diplomatura). També serà necessari acreditar la seva incorporació o habilitació al Col¿legi Oficial corresponent mitjançant la presentació del Certificat de col¿legiació.
Observacions:
Les empreses de nova creació acreditaran la seva solvència tècnica a través d'aquest criteri.

Classificació empresarial:
La classificació indicada al punt anterior (C-2, categoria 5), inclosa la corresponent a un subgrup que no forma part del grup principal pel qual s'exigeix classificació (K-7, categoria 1)

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya