Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Realització del programa de convivència i ciutadania de Mollet del Vallès

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
COSE/19004
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis socials i de salut
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació simplificada:
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Realització del Programa Municipal de Convivència i Ciutadania, que inclou: la planificació, el desenvolupament i l'avaluació del programa, el personal necessari, l'assessorament tècnic i la coordinació amb el personal tècnic municipal responsable del programa i de l'àmbit de Convivència i Civisme.
El Programa Municipal de Convivència i Ciutadania, que s'adjunta al plec de prescripcions tècniques com annex 2, inclou accions de promoció, informació i formació que s'estructuren en serveis, programes d'activitats, cursos i tallers, accions d'acollida a les persones nouvingudes a la ciutat, impuls de la coresponsabilitat de la ciutadania en l'exercici de llurs drets i deures, foment del civisme i treball per a la cohesió social.
Aquest programa d'accions es desenvolupa principalment en els centres cívics de la ciutat, especialment, al Centre Cívic L'Era, al CIRD Joana Barcala, al Casal Obert i al mateix ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

De conformitat amb la clàusula 4 del PCAP, la durada màxima prevista del contracte és de 28 mesos (previsió a partir d'1 de maig de 2019) i, en tot cas, fins al 31 d'agost de 2020. En aquest sentit, es fan els aclariments següents:
- En presentar l'oferta econòmica, en el PCAP, annex V "Proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica", l'import ofert de la casella "preu vigència contracte màxima prevista (28 mesos)" ha de ser el resultant d'aplicar la fórmula següent= preu anual ofert/12*28.
- El preu d'adjudicació de contracte s'adequarà proporcionalment a la durada efectiva del contracte (un cop realitzat el procediment d'adjudicació, entre d'altres, informe de valoració, presentació documentació, resolució d'adjudicació i formalització contracte, per exemple, en el supòsit d'iniciar-se la vigència de la prestació del servei l'1.6.2019, resultaria una durada efectiva de 27 mesos en comptes dels 28 mesos màxims previstos en el PCAP; s'adequarà de la forma següent= preu ofert/28*27).
Pressupost de licitació:
135.124,99 € sense IVA 163.501,23 € IVA inclòs (21,00%)
Termini d'execució:
01/05/19 - 31/08/19
Àmbit geogràfic:
Mollet del Vallès
Termini de presentació d'ofertes:
25/04/19 12:00 h
Observacions:
1. La data límit de documentació i informació, d'acord amb la clàusula 14 del PCAP, fins al 18.4.2019 per acceptació de preguntes i fins al 23.4.2019 per a la publicació de respostes; i fins al 25.4.2019 per a obtenció de plecs de clàusules en el Perfil del contractant l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

2. Remarquem la importància per part dels LICITADORS de la PARAULA CLAU per a la presentació i l'obertura del SOBRE DIGITAL. En aquest sentit, reproduïm els paràgrafs del PCAP següents:

- clàusula 14 del PCAP "Termini, lloc i procediment de presentació de les ofertes": ... Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta PARAULA CLAU es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa PARAULA CLAU, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes CLAUS (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de SOBRE DIGITAL no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són IMPRESCINDIBLES per al DESXIFRAT de les OFERTES i, per tant, per l'accés al seu contingut.

- clàusula 18 del PCAP "Obertura de les proposicions": ... Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la PARAULA CLAU 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa LICITADORA no introdueixi la PARAULA CLAU, NO es podrà accedir al contingut del SOBRE xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses LICITADORES de la/les PARAULA/ES CLAU, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, NO es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la PARAULA CLAU.

En aquest sentit, està previst que a partir de les 12 hores del dia 26 d'abril de 2019 els LICITADORS rebreu per correu electrònic una COMUNICACIÓ de petició de PARAULA CLAU, per tal que introduïu la PARAULA CLAU per a què s'iniciï el PROCES DE DESXIFRAT del/s SOBRE/S DIGITAL/S corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els LICITADORS podreu INTRODUIR les PARAULES CLAUS dels sobres en l'ENLLAÇ indicat en dita COMUNICACIÓ. La introducció d'aquesta PARAULA CLAU només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques (29 d'abril de 2019, a partir de les 12.00 hores) especificat a l'anunci de licitació.
Valor estimat del contracte:
206.548,20 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Es podrà prorrogar un any més, de l'1 de setembre de 2021 al 31 d'agost de 2022
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 8.00 - Criteri: 1.1 Pla de treball
Ponderació: 8.00 - Criteri: 1.2 Desenvolupament d'un pla de coordinació
Ponderació: 8.00 - Criteri: 1.3 Desenvolupament d'un sistema d'avaluació del programa
Ponderació: 6.00 - Criteri: 1.4 Pla d'aportacions tècniques de millora
Ponderació: 10.00 - Criteri: 2.1 Valoració econòmica
Ponderació: 10.00 - Criteri: 2.2 Formació persona responsable del contracte
Ponderació: 10.00 - Criteri: 2.3 Pla de reinversió dels beneficis
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
98000000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte, 86.000,00 ¤ si la seva durada és superior a un any. En el supòsit que la constitució de l'empresa sigui inferior als tres anys es valorarà proporcionalment
Mínim d'acreditació:
86.000,00 €
Observacions:
S'acreditarà amb la presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació dels principals serveis efectuats durant els últims 3 anys que inclogui import, dates i destinataris públics o privats amb un mínim de prestació de serveis de característiques similars a l¿objecte d¿aquest contracte i per un import de 258.000,00, IVA exclòs pels tres anys
Mínim d'acreditació:
258.000,00 €
Observacions:
Els serveis efectuats s¿acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l¿òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat de bona execució expedit per aquest o, a falta d¿aquest certificat, mitjançant una declaració de l¿empresari.
Mitjà de solvència:
Plantilla mitja anual
Descripció:
Disposició d'una mitjana d'estabilitat de la plantilla de més del 50%, de conformitat amb l'article 90.1.g) de la LCSP
Mínim d'acreditació:
50,00 €
Observacions:
De conformitat amb l¿article 90.4 de la LCSP, en el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s¿acreditarà per mitjà de la lletra e) de l¿article 90.1 de la LCSP. Concretament es valorarà que l¿empresa compleix la solvència exigida si aquests títols acadèmics tenen un nivell com a mínim de diplomatura, o grau equivalent dins l¿àmbit de les ciències socials.

Expressió:
%
Mitjà de solvència:
Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució
Descripció:
Les titulacions acadèmiques i professionals del responsable tècnic del contractista:

- La persona responsable del contracte haurà d'estar contractada amb la categoria professional de tècnic o tècnica de grau mig. Amb formació com a mínim de diplomatura o grau equivalent.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya