Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

contracte de serveis per la gestió de la llar d'infants municipal de Solsona

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Solsona
Codi d'expedient:
170/2019
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'educació i formació professional
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Atès que diferents empreses han plantejats aclariments al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, tot seguit es detalla la totalitat de respostes que l'Ajuntament de Solsona ha donat a les qüestions plantejades - La neteja inclou la neteja de totes les instal·lacions. -L'únic tribut municipal l'IAE, però moltes empreses estan exemptes. -El pressupost inclou tots els serveis: acollida i permanències, menjador i casal -L'ocupació per serveis és: acollida i permanències 15; menjador 30; servei de casal: entre 5 i 10 -Pel criteri de l'increment de retribucions s'aplicarà la fórmula que descriu el plec. -El compromís de formació DUAL sols puntua si s'ofereix la formació i s'acull alumnes. -Les tarifes actualitzades del servei són les que estan penjades al web municipal: https://www.ajsolsona.cat seguint el recorregut Ajuntament/informació econòmica/hisenda/ordenances/ordenança núm. 27 -El concepte conveni és un complement que s'ha de pagar. -Pel que fa als comentaris de la clàusula 25 i la clàusula 30, la 25 defineix el contingut mínim que han de tenir els projectes. Sense aquest contingut mínim el projecte incompliria el plec de clàusules. Si el projecte compleix el contingut mínim es valorarà seguint els criteris de la clàusula 30. -S'ha observat que en el quadre de subrogació de personal que inclou el plec de clàusules, pel que fa a l'educadora infantil amb antiguitat del 2/09/2013, hi ha un error en el sumatori del brut anual que afecta al total. (passat de 26.628,35 euros a 18.278,67 ¤) Però aquesta educadora a dia d'avui està de baixa per maternitat i el seu cost l'assumeix directament la TGSS. La nova taula de subrogació tenint en compte aquests aspectes és la següent. QUADRE SUBROGACIÓ EBM PETITS GEGANTS ANTIGUITAT CATEGORIA TIPUS DE CONTRACTE JORNADA DEDICACIÓ SOU BRUT COMPLEMENT PERF PROF COMPLEMENT RESP A COMPT CONVENI COMPESPECIFIC PAGUES EXTRES TOTAL BRUT ANUAL COST SEGURETAT SOCIAL TOTAL OBSERVACIONS 01/09/1997 MESTRA AMB FUNCIONS DE DIRECTORA Indefinit 32 H 100% 16.911,96 2.464,56 720 356,40 0 3.230,14 23.683,06 7.318,06 31.001,12 02/09/2013 EDUCADORA INFANTIL*1 Indefinit 31,75 H 83,55% 8810,52 261,36 601,56 1.920,07 438,6 1905,12 13.937,23 4341,44 18.278,67 Maternitat 01/09/2017 EDUCADORA INFANTIL Indefinit 38 H 100% 10.545,24 0 720 2.298,12 525 1905,12 15.993,48 4.941,98 20.935,46 01/09/2017 EDUCADORA INFANTIL Indefinit 38 H 100% 10.545,24 0 720 2.298,12 525 2.229,12 16.317,48 5.042,10 21.359,58 01/09/2017 EDUCADORA INFANTIL Indefinit 32,50 H 85,52% 9.018,96 0 615,72 1.965,24 448,92 1.905,60 13.954,44 4.346,80 18.301,24 01/09/2017 EDUCADORA SUPORT Indefinit 35 H 92,10% 9.712,08 0 663,12 735 483,48 1.236,24 12.829,92 3.996,52 16.826,44 23/10/2018 EDUCADORA SUPORT SUPLENT Interinitat 31,75 H 83,55% 8810,52 0 601,56 1920 438,60 1905,12 13.675,80 4260,01 17.935,81 Suplent Maternitat 01/09/2017 EDUCADORA SUPORT Indefinit 31,75 H 83,55% 8.810,52 0 601,56 1.920 438,60 1861,56 13.632,24 4.246,44 17.878,68 14/01/2019 EDUCADORA SUPORT Obra i servei 20 H 52,63% 5.549,88 0 0 420,04 276,30 1.041,12 7.287,34 2.368,38 9.655,72 Departament d'Administració Laboral INCOOP SCCL
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
contracte de serveis per la gestió de la llar d'infants municipal de Solsona
Pressupost de licitació:
409.290,18 € sense IVA 409.290,18 € IVA inclòs (0,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Espanya
Termini de presentació d'ofertes:
03/04/19 23:59 h
Valor estimat del contracte:
858.580,36 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Obertura de pliques (Sobre B) :
08/04/19 13:00 Ajuntament de Solsona
Obertura de pliques (Sobre C) :
30/04/19 12:00 Ajuntament de Solsona
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
dues pròrrogues d'un any
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
DOUE:
Accés al DOUE - 04/03/19
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 40.00 - Criteri: contingut del projecte pedagògic
Ponderació: 25.00 - Criteri: contingut del projecte organitzatiu del centre
Ponderació: 10.00 - Criteri: contingut del projecte de treball en xarxa
Ponderació: 15.00 - Criteri: increment de retribucions als treballadors per sobre de la quantitat que fixa el conveni colectiu de l'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil
Ponderació: 5.00 - Criteri: oferta econòmica
Ponderació: 5.00 - Criteri: compromís de l'empresa d'oferir formació DUAL a cada curs i acollir alumnes en pràctiques
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
80110000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Solvència econòmica.
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, atès que la seva durada és superior a un any (això és 306.967,63 ¤).

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'ha d'acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mínim d'acreditació:
306.967,63 €
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

Amb el requisit mínim que l'import anual acumulat l'any de més execució sigui igual o superior al 70 % de la anualitat mitjana del contracte (això és 143.251,56 ¤).

Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional, es reconeixen plens efectes jurídics a les dades que consten en el certificat d'inscripció al Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de les Administracions Publiques, en els termes establerts en l¿LCSP.

Les empreses licitadores poden recórrer per a l'execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats en aquesta clàusula. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

Plecs

 

Documentació

 
Personal.pdf
PDF
PETITS GEGANTS TAULA SUBROGACIÓ 26032019.docx
DOC
20190306_ANUNCI DE LICITACIÓ.pdf
PDF
Condicions d'execució:
Té la naturalesa de clàusula social: Quan es produeixi alguna vacant de monitor/a de menjador, l'adjudicatària haurà de destinar la plaça a una persona en risc d'exclusió social,  preferentment persones amb algun tipus de disminució,...(clàusula 58)
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya