Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Manteniment de les instal·lacions antiincendis dels equipaments municipals

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
COSE/18008
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de manteniment i reparació
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Manteniment de les instal·lacions antiincendis dels equipaments municipals, segons estableix el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) del Reial Decret 513/2017 publicat al BOE nº 230 de 23 de setembre de 2017. Les instal·lacions dels edificis i dependències municipals que són objecte de manteniment són totes aquelles descrites en l'annex 1 del Plec de prescripcions tècniques
Pressupost de licitació:
63.876,35 € sense IVA 77.290,38 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Mollet del Vallès
Termini de presentació d'ofertes:
18/09/18 12:00 h
Observacions:
La data límit de documentació i informació, d'acord amb la clàusula 14 del PCAP, fins al 12.9.2018 per acceptació de preguntes i fins al 15.9.2018 per a la publicació de respostes; i fins al 18.9.2018 per a obtenció de plecs de clàusules en el Perfil del contractant l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Remarquem la importància per part dels LICITADORS de la PARAULA CLAU per a la presentació i l'obertura del SOBRE DIGITAL. En aquest sentit, reproduïm els paràgrafs del PCAP següents:

Clàusula 14 del PCAP "Termini, lloc i procediment de presentació de les ofertes": ... Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta PARAULA CLAU es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa PARAULA CLAU, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes CLAUS (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de SOBRE DIGITAL no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són IMPRESCINDIBLES per al DESXIFRAT de les OFERTES i, per tant, per l'accés al seu contingut.

Clàusula 18 del PCAP "Obertura de les proposicions": ... Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la PARAULA CLAU 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa LICITADORA no introdueixi la PARAULA CLAU, NO es podrà accedir al contingut del SOBRE xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses LICITADORES de la/les PARAULA/ES CLAU, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, NO es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la PARAULA CLAU.

En aquest sentit, està previst que a partir de les 12 hores del dia 19 de setembre de 2018, els LICITADORS rebreu per correu electrònic una COMUNICACIÓ de petició de PARAULA CLAU, per tal que introduïu la PARAULA CLAU per a què s'iniciï el PROCES DE DESXIFRAT del/s SOBRE/S DIGITAL/S corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els LICITADORS podreu INTRODUIR les PARAULES CLAUS dels sobres en l'ENLLAÇ indicat en dita COMUNICACIÓ. La introducció d'aquesta PARAULA CLAU només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques (20 de setembre de 2018, a partir de les 12 hores) especificat a l'anunci de licitació.
Valor estimat del contracte:
139.885,05 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Prorrogable anualment per mutu acord fins a un màxim de 2 anys més
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 40.00 - Criteri: 1.1 Valoració econòmica sobre el manteniment preventiu
Ponderació: 10.00 - Criteri: 1.2 Percentatge de descompte sobre la resta de preus unitaris de subministrament de materials
Ponderació: 10.00 - Criteri: 2.1 Pla de funcionament i organització del servei
Ponderació: 1.00 - Criteri: 2.2 Millores per a la gestió del servei (fins a 1,5 punts)
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
50413200
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys d'un mínim de 60.000,00 euros, corresponent a una vegada i mitja el valor anual mig del contracte, sent aquest de durada superior a l'any. En el supòsit que la constitució de l'empresa sigui inferior als tres anys es valorarà proporcionalment.
Mínim d'acreditació:
60.000,00 €
Observacions:
Mitjà d'acreditació: presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
En aquest contracte tot i que no s'exigeix classificació, opcionalment podran acreditar la solvència pel fet d'estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s'indiquen a continuació:

1) Classificació anterior a l'entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlida fins l'1/01/2020): Grup P, subgrup 5, categoria A
2) Classificació posterior a l'entrada en vigor del RD 773/2015: Grup P, subgrup 5, categoria 1
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació dels principals serveis efectuats durant els últims 3 anys que inclogui import, dates i destinataris públics o privats amb un mínim de prestació de serveis de característiques igual o similars a l¿objecte d¿aquest contracte i per un import de 180.000 euros, IVA exclòs pels tres anys.
Mínim d'acreditació:
180.000,00 €
Observacions:
Mitjà d¿acreditació: Els serveis efectuats s¿acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l¿òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat de bona execució expedit per aquest o, a falta d¿aquest certificat, mitjançant una declaració de l¿empresari.

S¿entendrà que els serveis són similars naturalesa a l¿objecte del contracte que corresponguin al mateix codi CPV de la clàusula 1a d¿aquet plec o que corresponguin els tres primers dígits dels codis CPV.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Es requereix com a mesura social, que l'empresa disposi d'una mitjana d'estabilitat de la plantilla de més del 50%, de conformitat amb l'article 90.1.g) de la LCSP.

En el supòsit que la constitució de l'empresa sigui inferior als cinc anys la solvència tècnica o professional s'acreditarà mitjançant les titulacions acadèmiques del personal, d'acord amb l'article 90.1.e) de la LCSP, següents:
- El responsable del contracte haurà d'estar contractat amb la categoria professional de tècnic mig, enginyer.
- Els operaris encarregats de l'execució del contracte, hauran d'estar contractats amb la categoria professional d'oficials de primera.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
En qualsevol cas, caldrà també que segons el que estableix el Reglament d'instal·lacions antiincendis (RIPCI) aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, presenti certificat d'inscripció en el Registre específic d'activitat del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) i del Registre d'establiments industrials de Catalunya (REIC) o Document de Qualificació Empresarial (DQE).
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
En aquest contracte tot i que no s'exigeix classificació, opcionalment podran acreditar la solvència pel fet d'estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s'indiquen a continuació:

1) Classificació anterior a l'entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlida fins l'1/01/2020): Grup P, subgrup 5, categoria A
2) Classificació posterior a l'entrada en vigor del RD 773/2015: Grup P, subgrup 5, categoria 1

Plecs

 

Documentació

 
18008se 20180814 Decret aprovació PCAP i PPT i convocatòria licitació.pdf
PDF
18008se 20180612 Informe tècnic necessitats PCAP.pdf
PDF
18008se Model emplenar dades proposició econòmica.xlsx
XLS
18008se DEUC.xml
XML
18008se DEUC_cat obert.pdf
PDF
DEUC_preguntes més freqüents.pdf
PDF
18008se 20180828 Anunci licitació.pdf
PDF
Condicions d'execució:
L'establert en el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i en el Plec de prescripcions tècniques, i especificament en la clàusula 35 del PCAP
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya