Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

E-300100/03-01-18 Servei de manteniment correctiu i preventiu d'un microscopi Leica confocal SP8 i dels seus components per al Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra

Òrgan de contractació:
Universitat Pompeu Fabra
Codi d'expedient:
E-300100/03-01-18
Tipus d'expedient:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de manteniment i reparació
Procediment de licitació:
Obert
Tramitació amb mesures de gestió eficient:
Compra d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Per Resolució de 13 de març de 2018 s'ha procedit a rectificar els Plec de Clàusules Administratives que regeix la present licitació en el sentit seguent: Al quadre del pressupost de licitació desglossat per anualitats de la clàusula 3.1 on s'indiquen les anualitats "2019-16.000 ¤, 2020- 21.333,33 ¤, 2021-21.333,33 ¤ i 2022-5.333,34 ¤" hauria d'indicar-se el seguent: "2018-16.000 ¤, 2019- 21.333,33 ¤, 2020-21.333,33 ¤ i 2021-5.333,34 ¤". Atès que es tracta d'un error que no té naturalesa substantiva donat que en tots els apartats del PCAP s'indica que la duració del contracte serà de 2018 a 2021, no es procedeix a alterar la data límit de presentació de les ofertes, data que roman fixada per al dia 23 de març.
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Servei de manteniment correctiu i preventiu d'un microscopi Leica Confocal SP8 i dels seus components per al Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra
Pressupost de licitació:
64.000,00 € sense IVA 77.440,00 € IVA inclòs (21,00%)
Termini d'execució:
01/04/18 - 31/03/21
Àmbit geogràfic:
Barcelona
Termini de presentació d'ofertes:
23/03/18 14:00 h
Valor estimat del contracte:
64.000,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Obertura de pliques (Es preveu com a data d'obertura del sobre B. ) :
28/03/18 10:30

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
DOGC:
Accés al DOGC - 07/03/18
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 50.00 - Criteri: Oferta econòmica
Ponderació: 5.00 - Criteri: Reducció del temps de resposta
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
50430000
Codi CPA:
33.13.1
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Descripció:
D'acord amb l'article 75.1.a del TRLCSP i el 67.7.b.2 del RGLCAP, el licitador haurà d'aportar una declaració responsable de la xifra de negoci dels darrers tres anys en l'àmbit d'activitats corresponents a l'objecte del contracte, amb un mínim de facturació de TRENTA-DOS MIL EUROS (32.000 ¤). L'òrgan de contractació podrà requerir al proposat adjudicatari abans de l'adjudicació l'acreditació de la solvència econòmica i financera exigida mitjançant l'aportació de les comptes anuals dels tres darrers anys aprovades i dipositades al Registre Mercantil, o en cas d'empresaris individuals mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mínim d'acreditació:
32.000,00 €
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
a) D¿acord amb l'article 78.1.a. del TRLCSP i el 67.7.b.3 del RGLCAP, mitjançant una relació dels principals serveis realitzats durant els darrers 5 anys indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat. Els serveis realitzats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d¿aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. Amb aquests certificats hauran d'acreditar serveis d¿igual o similar naturalesa als de l'objecte d'aquest contracte i amb una durada no inferior a l'any natural. Per a determinar si els serveis realitzats són d'igual o similar naturalesa hauran de tenir un CPV coincident almenys en els dos primers dígits. En l'any de major execució els licitadors hauran d'acreditar un import mínim, IVA exclòs, de VINT MIL EUROS (20.000 ¤).
Mínim d'acreditació:
20.000,00 €
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
D'acord amb l'article 78.1.b del TRLCSP i el 67.7.b.3 del Reglament, mitjançant indicació del personal tècnic que s'adscriurà a l'execució del contracte. El personal mínim a adscriure serà d'un tècnic de manteniment. El tècnic de manteniment que es proposi adscriure haurà de disposar com a mínim d'una experiència de tres anys amb el manteniment de microscopis confocals. Per a la fase de comprovació dels requisits per a contractar únicament caldrà la declaració responsable conforme es compleix amb el requisit de solvència. En caràcter previ a l'adjudicació, la proposada adjudicatària haurà d'indicar nom i cognom del personal a adscriure i aportar el seu currículum.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
Requisit d'aptitud per al manteniment i subministrament de recanvis originals:
Per garantir l'aptitud per l'execució del contracte, en la present licitació s'exigeix que els licitadors que participin en el procediment estiguin en disposició de poder prestar el servei de manteniment del microscopi i accessoris i poden aportar recanvis originals sense vulnerar ninguna llei, dret o interès legítim, especialment els corresponents a la propietat industrial.
Per l'anterior, per acreditar l'aptitud indicada, les empreses licitadores hauran d'aportar un dels dos documents següents:
- Certificat del fabricant del microscopi conforme l'empresa licitadora està autoritzada a dur a terme el manteniment del microscopi confocal Leica SP8 i conforme està autoritzada a disposar de recanvis originals del microscopi.
- Declaració responsable (Annex IV) en la qual declari que 1) es troba en disposició de desenvolupar el manteniment del microscopi confocal Leica SP8, 2) es troba en disposició d'aportar en el manteniment recanvis originals del fabricant del microscopi i 3) es comprometi a desenvolupar el servei de manteniment amb l'aportació únicament de recanvis originals.

Plecs

 

Documentació

 

Tauler d'anuncis

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya