Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ D'OBRA DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE L'ABACERIA

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Codi d'expedient:
61/18
Tipus d'expedient:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis d'assaigs i anàlisis tècnics
Procediment de licitació:
Obert
Tramitació amb mesures de gestió eficient:
No
Compra d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte del contracte és la realització del projecte bàsic, executiu i direcció facultativa de les obres de remodelació del Mercat Municipal de l'Abaceria, amb les següents tasques:
a) Projecte bàsic
b) Tramitació llicència obra
c) Projecte executiu
d) Recolzament a la licitació i treballs previs obra
e) Direcció facultativa de les obres de remodelació del Mercat
f) Suport a l'entrada en funcionament del Mercat i llicència ambiental

El contracte contempla dues fases, la primera la redacció del projectes i una segona la de direcció de les obres i posta en marxa de l'equipament durant 6 mesos. L'IMMB pot decidir no realitzar la segona fase per la no realització de les obres o altres circumstàncies no previstes inicialment; no sent d'abonament en aquests casos les tasques de direcció d'obra ni l'assistència al funcionament i manteniment del mercat provisional.

Sens perjudici de tot l'anterior, el detall de les prestacions objecte del contracte es troba definit al Plec de prescripcions tècniques i la restant documentació tècnica.

La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és el Plec de condicions tècniques particulars, la seva documentació tècnica i annexa, si escau, i el present Plec de clàusules administratives particulars.

NOTA: Donada la interrelació entre els contractes de redacció dels projectes i direcció d'obra i el de Direcció integrada de projecte (Project Management), direcció d'execució de les obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de remodelació del nou Mercat Municipal de l'Abaceria, s'inclou la documentació dels dos concursos per poder delimitar responsabilitats, competències i jerarquies.
Pressupost de licitació:
1.002.000,00 € sense IVA 1.212.420,00 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
3 anys 9 mesos
Àmbit geogràfic:
Barcelona
Termini de presentació d'ofertes:
20/03/18 14:00 h
Valor estimat del contracte:
1.172.000,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
DOUE:
Accés al DOUE - 13/02/18
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 17.00 - Criteri: Per la Idoneïtat de la solució arquitectònica; implantació, volumetria i integració en el entorn i per la resolució i compliment del programa funcional i dels accessos i circulacions.
Ponderació: 6.00 - Criteri: Flexibilitat i capacitat de la proposta per adaptar-se a l¿evolució de les necessitats funcionals
Ponderació: 6.00 - Criteri: Integració dels sistemes d¿instal¿lacions en la proposta arquitectònica i incidència en l¿organització dels espais.
Ponderació: 15.00 - Criteri: Per la metodologia de treball que garanteixi el compliment de terminis, qualitat de l¿obra i economia global
Ponderació: 5.00 - Criteri: Millores dels diferents requeriments del programa i/o prestació del servei
Ponderació: 37.00 - Criteri: Per les millores presentades en la proposta econòmica
Ponderació: 10.00 - Criteri: Reducció de termini del projecte executiu
Ponderació: 4.00 - Criteri: Reducció addicional als honoraris per reducció d¿àmbit
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
71242000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
¿ Volum anual de negocis que, referenciat a l¿any de major volum de negoci dels tres últims finalitzats, sigui com a mínim de 468.800 euros.

S¿acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals presentaran els llibres inventaris o comptes anuals legalitzats al registre mercantil.

Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
¿ Assegurança d'indemnització per riscos professionals amb import no inferior a 1.172.000 euros amb vigència durant tota l'execució del contracte.

S'acreditarà per mitjà de certificat emès per l'assegurador, en el qual constaran els imports i els riscos assegurats, i la data de venciment de l'assegurança, així com el compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança fins a la finalització del termini de durada del contracte.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
1. Declaració del representant de l'empresa concursant en el qual es compromet a tenir com Autor del Projecte (que signarà com Autor del Projecte) el titulat ofertat, amb indicació del seu NIF, amb capacitat suficient per a representar-lo en tot allò que afecti a la redacció del Projecte.

L'Autor del Projecte haurà de tenir la titulació professional habilitant d'Arquitecte o la titulació comunitària homologable, amb una experiència mínima en l'exercici de la professió de deu (10) anys.

2. Declaració del representant de l'empresa concursant en la qual es compromet a tenir com Director de l'Obra a l'Autor del Projecte, amb capacitat suficient per a representar-lo en tot allò que afecti a la Direcció de l ' Obra.

3. L'ofertant haurà de presentar una declaració jurada en la que realitzi una selecció dels principals treballs de Redacció de Projecte Bàsic+Executiu realitzats pel tècnic ofertat com a Autor del Projecte, indicant l'import, dates i beneficiaris públics o privats dels mateixos, que com a mínim haurà d'incloure tres (3) treballs de similars característiques tècniques (Mercats, centres comercials o pública concurrència i a més haurà de complir com a mínim un dels següents requeriments, superfície mínima de 3.000 m2 i/o pressupost mínim de l'obra 6.000.000,00 ¤ IVA realitzats en el decurs dels últims cinc (5) anys. En el supòsit de presentació de coautors la solvència tècnica de cadascun s'acumularà, de forma que es tindrà en compte si la suma de dos compleixen els requeriments assenyalats anteriorment.

4. Una descripció de l'equip tècnic i de les unitats tècniques participants en el Contracte, estiguin no integrades directament a l'empresa contractista, especialment dels següents especialistes:

Tècnics especialistes:

e.1) Estructures
e.2) Instal¿lacions generals
e.3) Contraincendis
e.4) Geotècnia i Auscultació
e.6) Pressupost i Control Temporal

Els especialistes hauran de manifestar comptar amb una experiència mínima de deu (10) anys en l'exercici professional. Així mateix hauran de realitzar una declaració jurada en la que realitzi una selecció dels principals treballs de Redacció de Projecte Bàsic-Executiu realitzats pel tècnic ofertat com a Responsable de l'àrea a la que ha estat designat com a responsable, indicant l'import, dates i beneficiaris públics o privats dels mateixos. En relació als especialistes en Estructures i Instal¿lacions generals aquests hauran d'acreditar haver realitzat un mínim de tres (3) treballs de similars característiques tècniques (Mercats, centres comercials, pública concurrència), i a més haurà de complir com a mínim un dels següents requeriments, superfície mínima de 3.000 m2 i/o pressupost total de l'obra 6.000.000,00 ¤, IVA inclòs realitzats en el decurs dels últims anys.

S'hauran de presentar les titulacions acadèmiques i professionals i el currículum vitarum professional tècnics especialistes ofertats, així com relacionar els treballs de redacció de projectes i direccions d'obra en els que hagin participat en el decurs dels últims cinc (5) anys, indicant l'Administració o Entitat per la que s'han fet; i en cada cas l'import de l'obra executada.

Els tècnics especialistes hauran d'assistir al Director de l'Obra dins del seu àmbit competencial amb la dedicació necessària pel compliment del contracte.

L'expressat en el present apartat s'ha d'entendre que no ha de minvar la responsabilitat d'autoria de Projecte i de Direcció d'Obra, de l'Arquitecte responsable.

Quan concorrin a la unió temporal empreses nacionals, empreses estrangeres comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haurà d'acreditar separadament la seva solvència tècnica, acumulant-se a efectes de determinació de la solvència de la unió temporal les característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa.

L'Autor del Projecte haurà de tenir la titulació professional d'Arquitecte superior o la titulació comunitària homologabl

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya