Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

Avís

Us informem que degut a una incidència tècnica entre les 18:00 h del dimarts 18 de juny i les 9:30 h del dia d'avui, els serveis de presentació d'ofertes a través de l'Eina de Sobre Digital i ofertes telemàtiques de la Plataforma han estat interromputs. En aquests moments tots els serveis de presentació d'ofertes es troben disponibles i funcionant amb normalitat. Disculpeu les molèsties.

 

Incidences registry


There are 38 incidences

06/06/2019 Service interruption
Service outage due to planned technical action.
Life: 6/6/2019, for 16:30h at 20:00h
Incidence in the PSIS validation service of the Consorci AOC
The Consorci AOC reports that there has been an incidence detected in the PSIS validator service that is affecting, among other things, the eNotum service and may affect the submission of bids by electronic means in tenders of the organs of recruitment.
Life: 11 to 15 hours
5/10/2018: Incidència i tall de servei
Incidència que ha afectat el funcionament de la Plataforma i la presentació de licitacions electròniques. De 13 a 15 hores hi ha hagut tall en el servei.
Life: De 9:00 a 15 hores
19/7/2018: Intervención programada en diferentes servicios del Consorcio AOC
Intervención programada en diferentes servicios del Consorcio AOC que afectará a las personas usuarias que acceden a la herramienta de gestión a través del EACAT y al envío de notificaciones y comunicaciones electrónicas (eNotum). En cuanto a las empresas, afectará a la presentación electrónica de ofertas con sobre digital y con presentación telemática de los órganos de contratación que tienen Registro Unificado (MUX) y a las notificaciones y comunicaciones electrónicas (eNotum).
Life: 19/7/2018 de las 19:00 a las 23:00 hores
6/7/2018 Indisponibilidad del Portal de la Plataforma de servicios de contratación pública
Debido a una incidencia técnica el Portal de la Plataforma de servicios de contratación pública no ha estado disponible entre las 12:00h i las 14:30h.
Life: 06/07/2018 de 12:00h a 14:30h
19.07.2017 Unplanned service interruption
Cut on duty of the applications of the Platform of services of public recruitment, the digital Envelope and the electronic Auction, to problems with the servers of CPD2.
Life: 19.07.2017 Of 11:00 to 11:30 hours
10.05.2017 Planned technical action
Intermittent cuts of the service as a consequence of deployment planned in production.
Life: 10.05.2017 for 16:00 at 19:30 hours
04/05/2017 On duty planned cut
On duty planned cut. Restart of the Oracle where the PSCP is, who it will provoke about 30 minutes of cut between 22:00 hr and 23:00 hr.
Life: 04/05/2017 for 22:00 at 22:33 hours
27/04/2017 Technical problems
Because of technical problems the publications cannot be accessed through the profile of the contracting party.
Life: 27/04/2017 for 8:00 at 16:00 hours
26/04/2017 Planned technical action
Cuts on duty during the deployment
Life: 26/04/2017 for 16:00 at 20:00 hours
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya