Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

Buscador de expedientes

Documento de ayuda

Incluir publicaciones de la Plataforma de Contratación del Estado

Búsqueda avanzada

Servei de monitoratge, gestió i administració de la plataforma d'emmagatzemament i de còpies de seguretat de la infraestructura informàtica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Enmendado en fecha: 16/07/19 10:30 h
OBRES D'INSTAL.LACIO ESCALES VERTICALS D'ACCES DE PRFV A LES PASSAREL.LES DE MANTENIMENT AL MERCAT DE LA BOQUERIA
Fecha de publicación: 15/07/19 14:30 h
GESTIÓ DEL CENTRE D'ALLOTJAMENT FAMILIAR TEMPORAL ADREÇAT A FAMÍLIES VULNERABLES AFECTADES PER LA PÈRDUA O MANCA D'HABITATGE I EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Fecha de publicación: 13/07/19 16:00 h
SERVEI D'ACOLLIMENT CENTRE RESIDENCIAL D'INSERCIÓ MASIA CAN PLANAS PER A PERSONES SENSE LLAR O EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ RESIDENCIAL I EL FOMENT DE LA SEVA INSERCIÓ SOCIAL AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Fecha de publicación: 13/07/19 16:00 h
GESTIÓ D'UN CENTRE AMB 12 PISOS D'INCLUSIÓ ADREÇAT A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE GREU VULNERABILITAT AFECTADES PER LA PÈRDUA O MANCA D'HABITATGE AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Fecha de publicación: 13/07/19 16:00 h
I19.0014CH - Producció d'una vacuna VIH per tastar la seva toxicitat en ratolins i posteriorment fabricar-la per l'estudi en humans, en condicions GMP
Fecha de publicación: 11/07/19 11:10 h
Obres per a la conversió de casc antic de Pallejà en zona peatonal
Fecha de publicación: 10/07/19 12:00 h
Contracte del servei públic de transport col·lectiu de viatgers a l'àmbit urbà de Tordera
Enmendado en fecha: 10/07/19 11:10 h
IMPLANTS VASCULARS _ 20SM0052
Fecha de publicación: 10/07/19 10:15 h
Contracte de gestió integral de 5 recursos de teatre per als centres educatius participants en el programa Sigues tu (pm08)
Fecha de publicación: 09/07/19 09:00 h
Servei d'Informació,d'Assessorament i d'Acompanyament Jurídic a sol·licitants i beneficiaris de Protecció Internacional al Servei d'Atenció a Immigrants Emigrants i Refugiats (SAIER) de la Direcciód'Atenció i Acollida a Immigrants de l'Ajuntament de Barcelona, en aquells aspectes jurídics quesiguin necessaris per aquelles persones susceptibles de sol·licitar petició d'asil davant del'Administració de l'Estat.
Enmendado en fecha: 16/07/19 10:40 h
Subministrament de sanitaris portàtils a la via pública durant la celebració d'esdeveniments festius propis i de suport a tercers per part de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.
Fecha de publicación: 16/07/19 10:30 h
2019.SU.004 - Acord marc per a l'homologació de proveídors pel subministrament i posterior manteniment de material nano òptic, miscroscòpia, optomecanic i de nano posicionament d'alta gamma i accessoris per a l'ICFO
Enmendado en fecha: 16/07/19 10:20 h
Contracte menor de subministrament d'una bomba de calor per les oficines del Punt d'Informació de Palafolls.
Fecha de publicación: 16/07/19 10:15 h
Servei d'ús d'equips de radiologia destinats a les unitats de radiodiagnòstics de varis centres d'Atenció Primària i Hospitals de l'Institut Català de la Salut.
Enmendado en fecha: 16/07/19 10:00 h
Obres de Reforma Interior de l'anomenada Sala Ciutat a la planta baixa de l'edifici vell de l'Ajuntament de Barcelona.
Fecha de publicación: 16/07/19 10:00 h
Servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l'equipament dental amb llurs complements i de l'equipament electromèdic dels centres de salut de l'Àmbit Girona
Fecha de publicación: 16/07/19 09:45 h
SUTURA MECÀNICA, INSTRUMENTAL ENDOCIRURGIA I FILS DE SUTURA_19SM0114P
Fecha de publicación: 16/07/19 09:30 h
Subministrament de les insígnies i altres guardons que el Departamentd d'Interior atorgarà en la 7a edició del Dia Català de la Seguretat Privada
Fecha de publicación: 16/07/19 09:00 h
Obres per la construcció d'ina central de cogeneració per la valorització del biogàs procedent de la digestió dels llots de l'EDAR de Vilafranca del Penedès
Fecha de publicación: 16/07/19 09:00 h
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña