Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

Obres d'adequació i millora als sistemes de climatització de diversos centres de l'Àmbit Girona

Órgano de contratación:
Institut Català de la Salut (ICS)
Código de expediente:
CO/AP54/1101190693/20/PS
Tipo de tramitación:
Ordinario
Tipo de contrato:
Obras
Subtipo de contrato:
Otras instalaciones de edificios y obras
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Tramitación simplificada:
Compra pública de innovación:
No

Descripción de la enmienda:
En compliment de la Disposició addicional tercera: Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: Suspensión de plazos administrativos. 1.Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 2.La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas." Es suspén el termini de presentació d'ofertes i obertura de meses de contractació fins a nou avís. El termini de presentació d'ofertes que consta en aquesta plataforma-15/4/20- (el sistema obliga a definir una data) no és vinculant.
PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Execució obres d'adequació i millora als sistemes de climatització de diversos centres de l'Àmbit Girona
Presupuesto de licitación:
85.586,47 € sin IVA 103.559,62 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
1 mes
Ámbito geográfico:
Girona
Plazo de presentación de ofertas:
15/04/20 14:00 h
Observaciones:
És obligatori realitzar una visita als espais objecte de l'obra. Caldrà presentar, juntament amb l'oferta tècnica, un certificat de la visita expedit per Infraestructures. Les empreses que estiguin interessades en licitar, hauran de demanar poder efectuar les visites a la següent adreça: infraestructures.girona.ics@gencat.cat. Data fi de termini per sol·licitar la visita:11/03/2020. No s'acceptarà cap sol·licitud després d'aquesta data.
Valor estimado del contrato:
85.586,47 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
Número de lotes:
2
Oferta integradora:
No
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 75.00 - Criterio: Valoracio Automatica
Ponderación: 25.00 - Criterio: Criteris susceptibles a judici valor
Se aceptan variantes:
No
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Descripción:
Declaració sobre el volum global de negocis en l'àmbit d'activitat corresponent a l'objecte del contracte, referit als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari.
L'acreditació del compliment d'aquest criteri es farà amb l'aportació d'una declaració de l'empresari del volum de negocis dels tres últims exercicis o mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l' esmentat registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
Es considerarà acreditada la solvència per aquelles empreses que presentin una xifra global de negocis per un import mitjà igual o superior al del pressupost total de licitació dels lots i/o articles als que licitin.
Quan, per una raó vàlida, un licitador no estigui en condicions de presentar les referències que es sol¿liciten, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altra documentació que l'Institut Català de la Salut consideri apropiada.
Solvencia técnica y profesional
Descripción:
La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà mitjançant una relació de les obres executades en els últims cinc anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres.

En qualsevol cas, la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de les Administracions Públiques acreditarà davant l'òrgan de contractació les condicions de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional de l'empresari.

Versión completa

Pliegos

 

Documentación

 

Tablón de avisos

Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña