Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

SERVEI D'ACCÉS A UNA PLATAFORMA ONLINE PER A LA GESTIÓ DE LA MATRICULACIÓ DE L'ALUMNAT, I L'ÚS DE LLICÈNCIES DE CONTINGUTS E-LEARNING PER A LA IMPARTICIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DINS DEL SERVEI AULA OBERTA DEL CENTRE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS A LES EMPRESES CAN CALDERON DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS.

Órgano de contratación:
Ajuntament de Viladecans
Código de expediente:
AEIO/ASG/Contractació/2020/10 - 8/2020/CSERV
Tipo de tramitación:
Ordinario
Tipo de contrato:
Servicios
Subtipo de contrato:
Servicios de informática y servicios conexos
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Simplificado de tramitación sumária:
Compra pública de innovación:
No

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Servei d'accés a una plataforma online per a la gestió de la matriculació de l'alumnat, i l'ús de llicències de continguts e-learning per a la impartició de cursos de formació en tecnologies de la informació i la comunicació dins del servei Aula Oberta del centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon de l'Ajuntament de Viladecans.
Presupuesto de licitación:
7.500,00 € sin IVA 9.075,00 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
3 años
Ámbito geográfico:
Viladecans
Plazo de presentación de ofertas:
20/03/20 14:00 h
Observaciones:
-Garantia Definitiva: No s'exigeix.
-D'acord amb l'informe núm. 12/2019 de 3 d'octubre, emès per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya no és obligatòria la inscripció dels licitadors en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP) per la participació en els procediments oberts simplificats abreujats.

Valor estimado del contrato:
12.000,00 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
El contracte serà prorrogable per un any.
Se prevén modificaciones a los pliegos:

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Criterio único relacionado con los costes
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
72212931
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Descripción:
Els licitadors estaran exempts de l'obligació d'acreditar la solvència econòmica i financera de conformitat amb l'establert a l'article 159.6 b) de la LCSP i a l'article 11.5. del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
Haver realitzat serveis de característiques similars en els darrers tres (3) anys.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte:
Mínimo de acreditación:
3.000,00 €
Medio de solvencia:
Otros
Descripción:
Disposar d'una certificació del Sistema de Gestió de Qualitat reconeguda a nivell estatal en l'àmbit de la formació e-learning per part de l'empresa (per exemple ISO 9001:2015 o similar).
Descripción:
De conformitat amb el previst a la part general del plec de clàusules administratives particulars i en l'article 159.6 b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

Pliegos

 

Documentación

 

Tablón de avisos

Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña