Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

Subministrament, en règim de lloguer i compra, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2021-2022

Órgano de contratación:
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Código de expediente:
1463/2021
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Tipo de contrato:
Suministros
Subtipo de contrato:
Alquiler
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Proyecto financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos NextGeneration EU):
No
Proyecto financiado con fondos REACT-EU (Fondos NextGeneration EU):
No
Compra pública de innovación:
No
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Subministrament, en règim de lloguer i compra, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2021-2022.
El contracte no preveu les operacions de muntatge, desmuntatge i instal·lació dels elements ornamentals nadalencs, ja que seran assumits pel mantenidor de les instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors (procediment 1443/2015).
Tanmateix, els elements a subministrar hauran de garantir en tot moment la seguretat de les persones i els béns en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages, així com la seva plena garantia de funcionament.
Presupuesto de licitación:
28.406,96 € sin IVA 34.372,42 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
1 año
Ámbito geográfico:
Sant Fruitós de Bages
Plazo de presentación de ofertas:
11/08/21 23:59 h
Observaciones:
Atès que la referència per a la formulació d'ofertes no consisteix en l'oferiment de baixa econòmica, el pressupost de licitació, el qual consta calculat i justificat de forma detallada a l'annex 2 del PPTP, s'indica en l'apartat "pressupost de licitació" als efectes merament informatius i de justificació del preu del contracte per a la primera temporada nadalenca 2021-2022 (període principal del contracte).
En relació al DEUC, l'operador econòmic efectuarà la indicació global relativa a tots els criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de la part IV del DEUC ("compliment de tots els criteris de selecció") i ometent qualsevol altre secció de la citada part.

En quant a la memòria a incloure en el sobre 2: no contindrà cap referència als criteris subjectes a fórmules matemàtiques o corresponents a l'oferta econòmica. En el cas que existeixi qualsevol referència en aquest sentit, suposarà l'exclusió del licitador del procediment de contractació. S'estableix una puntuació mínima a obtenir de 24,5 punts.

En quant al Sobre 3, aquest ha d'incloure:
Proposta econòmica d'acord amb el model que s'adjunta com ANNEX 1.
Juntament amb la proposta econòmica es presentarà, un Estudi econòmic justificatiu, (segons model en format excel que s'adjunta en ANNEX 2*) degudament desglossat amb:
- Les partides amb el detall d'unitats i característiques tècniques de cada element ornamental especificat a l'annex 2 del PPTP, amb el corresponent preu unitari ofert pel licitador.
- L'import addicional a càrrec del contractista, ofert pel licitador.
(*) Cal que els licitadors emplenin els camps ombrejats en color carbassa i no superar l'import total per temporada nadalenca 2021-2022)

El document anomenat "PCAP anualitats correctes" s'adjunta als efectes d'acreditar la fiscalització favorable del plec de clàusules i de l'expedient.
Valor estimado del contrato:
99.045,45 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
Es preveuen tres pròrrogues, d'un any de durada cada una.
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 30.00 - Criterio: Criteri judici de valor: Disseny i característiques estètiques dels elements ornamentals nadalencs
Ponderación: 10.00 - Criterio: Criteri judici de valor: Característiques tècniques dels elements ornamentals nadalencs
Ponderación: 9.00 - Criterio: Criteri judici de valor: Gestió de les incidències i garantia dels elements ornamentals nadalencs
Ponderación: 51.00 - Criterio: Criteri avaluable mitjançant fórmula: Oferiment d'import addicional (¤ IVA inclòs), a càrrec del contractista, per cada temporada nadalenca destinat al subministrament d'elements ornamentals nadalencs, en règim de lloguer.
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
31500000
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
Volum anual de negocis que referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles per un import mínim de 148.568,16 ¤ (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP)
Mínimo de acreditación:
148.568,16 €
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
Relació de contractes de subministraments d'enllumenat ornamental nadalenc en el curs dels darrers cinc anys, avalada per certificats de bona execució, per un import mínim igual o superior a 148.568,16 ¤ (IVA exclòs); aquests certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució dels treballs i s'ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s'escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del DCPCAP)
Mínimo de acreditación:
148.568,16 €

Pliegos

 

Documentación

 

Tablón de avisos

Aviso legal  |  Sobre el web  |  Accesibilidad  |  Protección de datos  |  © Generalitat de Cataluña