Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL FERM DEL CARRER DE L'ENERGIA I NOVA IL.LUMINACIÓ LED AL POLÍGON LA DRECERA

Órgano de contratación:
Ajuntament de la Selva del Camp
Código de expediente:
2021/1114
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Tipo de contrato:
Obras
Subtipo de contrato:
Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Tramitación simplificada:
Proyecto financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos NextGeneration EU):
No
Proyecto financiado con fondos REACT-EU (Fondos NextGeneration EU):
No
Compra pública de innovación:
No
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
El present contracte té per objecte l'execució de les obres de RENOVACIÓ DEL FERM DEL CARRER DE L'ENERGIA I NOVA IL.LUMINACIÓ LED AL POLÍGON LA DRECERA.

Es tracta d'un carrer principal del polígon industrial del municipi, que ha passat a tenir molt trànsit pesat atès que connecta la carretera C-14 amb la carretera que porta a Constantí, fent les funcions de canvi de direcció. En especial, des de la construcció del pont entre el polígon Drecera i el polígon Silva, s'ha intensificat l'ús i el desgast del paviment, que ha quedat molt més malmès que la resta de vials del mateix sector industrial.

Alhora es segueix la renovació de l'enllumenat públic per passar a la tecnologia LED, però es limita al canvi de lluminàries i equips, mantenint els bàculs.
Presupuesto de licitación:
130.900,00 € sin IVA 158.389,00 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
1 mes
Ámbito geográfico:
Selva del Camp
Plazo de presentación de ofertas:
23/06/21 23:59 h
Valor estimado del contrato:
130.900,00 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 83.00 - Criterio: PREU
Ponderación: 17.00 - Criterio: AMPLIACIÓ LED
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
45233252
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Clasificación
Descripción:
Classificació opcional:

- Classificació anterior a l¿entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlid fins l¿01/01/2022):

Grup G, subgrup 6 i categoria c) (anualitat mitjana de més de 120.000 euros i no supera els 360.000 euros)

-Classificació amb posterioritat a l¿entrada en vigor del RD 773/2015:

Grup G, subgrup 6 i categoria 1) (quantia del contracte inferior a 150.000 euros)
Observaciones:
L'ACREDITACIÓ PER CLASSIFICACIÓ ÉS OPTATIVA
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
Mínim: El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos ha de ser almenys de 196.350,00 Euros.
Mínimo de acreditación:
196.350,00 €
Observaciones:
Mitja d'acreditació: La inscripció en els Registres Oficials de Licitadors estatal o autonòmics serviran com a mitja per acreditar la informació que hi consti en cas contrari s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil..
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
Relació d'un mínim de 3 obres de reposició o nova pavimentació de carrers en els últims cinc anys que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups.
Mínimo de acreditación:
3,00 €
Observaciones:
La inscripció en els Registres Oficials de Licitadors estatal o autonòmics serviran com a mitjà per acreditar la informació que hi consti i en cas contrari, s'acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats del mateix tipus o naturalesa en els últims tres anys que inclogui imports, dates i destinatari.

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent. Si s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

Quan el destinatari sigui un subjecte privat, els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant un certificat o bé declaració de l'empresari privat.

Empreses de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys): Tractant-se d'un contracte amb un valor estimat inferior a 500.000 ¤ les empreses de nova creació, és a dir, aquelles amb una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per algun dels mitjans o varis a que es refereixen les lletres b) a f) de l'article 88 LCSP

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  Accesibilidad  |  Protección de datos  |  © Generalitat de Cataluña