Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

CONTRACTE MIXT DE SERVEIS, OBRES I SUBMINISTRAMENT DEL MANTENIMENT PREVENTIU, CORRECTIU I MODIFICATIU DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Órgano de contratación:
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Código de expediente:
X2019001373
Tipo de tramitación:
Ordinario
Tipo de contrato:
Servicios
Subtipo de contrato:
Otros servicios
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Tramitación simplificada:
Compra pública de innovación:
No
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
L'objecte del contracte és la prestació del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de l'enllumenat públic municipal de Santa Margarida i els Monjos.

El present contracte es pot qualificar de contracte mixt de serveis, obres i subministrament, en contenir prestacions dels tres tipus de contractes, d'acord amb la definició de l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l'ordenament jurídic les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La prestació principal del contracte serà la corresponent als serveis (manteniment preventiu i correctiu) davant les obres i subministraments (manteniment modificatiu), pel que la seva preparació i adjudicació es determinarà conforme l'establert per als contractes de serveis, amb les condicions assenyalades en la LCSP.

Els treballs i freqüències del servei s'establiran en el plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), més les que hagi ofert l'adjudicatari en la seva proposta. En el PPTP s'indiquen les instal·lacions incloses inicialment en l'objecte del contracte, i també es contempla una possible incorporació d'altres instal·lacions durant la vigència del present contracte.
Presupuesto de licitación:
61.983,48 € sin IVA 75.000,01 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
2 años
Ámbito geográfico:
Santa Margarida i els Monjos
Plazo de presentación de ofertas:
23/05/19 23:59 h
Valor estimado del contrato:
98.975,22 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Apertura de plicas (Sobre A + Sobre B) :
29/05/19 12:00 SALA PLENS
Apertura de plicas (Sobre amb criteris avaluables objectivament) :
10/06/19 12:00 SALA PLENS
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
La vigència del contracte es podrà prorrogar fins a un màxim d'un any més, pel que la durada de la vigència del contracte, inclosa la possible pròrroga, serà com a màxim de TRES ANYS (2+1). La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte, i en cas d'extinció normal del contracte l'empresa adjudicatària s'obliga a continuar la prestació del servei fins a l'adjudicació d'un nou contracte.
Se prevén modificaciones a los pliegos:

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
34928530
Garantía provisional:
No

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña