Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

Subministrament de projectors robotitzats pel Gran Teatre del Liceu LOT 1: projectors robotitzats tipus WASH LED LOT 2: projectors robotitzats tipus SPOT LED

Órgano de contratación:
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Código de expediente:
2019-TEC-001-SB
Tipo de expediente:
Ordinario
Tipo de contrato:
Suministros
Subtipo de contrato:
Adquisición
Procedimiento de licitación:
Abierto
Compra de innovación:
No

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Subministrament de projectors robotitzats pel Gran Teatre del Liceu.LOT 1: projectors robotitzats tipus WASH LED LOT 2: projectors robotitzats tipus SPOT LED
Presupuesto de licitación:
213.000,00 € sin IVA 257.730,00 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
1 mes
Ámbito geográfico:
Barcelona
Plazo de presentación de ofertas:
18/02/19 11:00 h
Valor estimado del contrato:
213.000,00 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Apertura de plicas :
19/02/19 13:30
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Criterio único relacionado con los costes
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
31518600
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
LOT 1 Volum anual de negocis: que referit al millor exercici dins dels TRES (3) darrers disponibles conclosos en funció de la data de creació o d'inici de les activitats en la mesura que es disposi les referències d'aquest volum de negocis haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el valor estimat del contracte. El licitador haurà d'acreditar que en l'any de major execució dels darrers tres anys ha assolit un volum de negoci de com a mínim de 69.000.-¤

Aquest requisit s'acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Mínimo de acreditación:
69.000,00 €
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
LOT 2: Volum anual de negocis: que referit al millor exercici dins dels TRES (3) darrers disponibles conclosos en funció de la data de creació o d'inici de les activitats en la mesura que es disposi les referències d'aquest volum de negocis haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el valor estimat del contracte. El licitador haurà d'acreditar que en l'any de major execució dels darrers tres anys ha assolit un volum de negoci de com a mínim de 250.500.-¤

Aquest requisit s'acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Mínimo de acreditación:
250.500,00 €
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
LOT 1: Relació dels principals treballs de naturalesa igual o similar als que son objecte del present contracte realitzats en els darreres 3 anys que inclogui objecte, import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els licitadors hauran d¿acreditar haver executat durant l¿any de major execució dels tres anys un import mínim (abans d¿IVA) de 100.000.-¤

Els treballs efectuats s¿acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l¿òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l¿empresari en que es faci constar: objecte del contracte, import abans d¿IVA, client i any d¿execució.
Mínimo de acreditación:
100.000,00 €
Medio de solvencia:
Otros
Descripción:
LOT 1 I LOT 2: Descripció de l¿aparell: Els licitadors hauran de presentar la fitxa tècnica descriptiva de l¿aparell a subministrar el qual haurà de complir amb les característiques tècniques indicades en el plec de prescripcions tècniques.
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
LOT 2: Relació dels principals treballs de naturalesa igual o similar als que son objecte del present contracte realitzats en els darreres 3 anys que inclogui objecte, import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els licitadors hauran d'acreditar haver executat durant l'any de major execució dels tres anys un import mínim (abans d'IVA) de 150.000.-¤

Els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l'empresari en que es faci constar: objecte del contracte, import abans d'IVA, client i any d'execució.
Mínimo de acreditación:
150.000,00 €

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña