Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

Contracte mixt pel subministrament i instal·lació de material elèctric per la millora de l'enllumenat públic de diferents sectors del municipi de Palau-solità i Plegamans.

Órgano de contratación:
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Código de expediente:
2018/027-2966
Tipo de expediente:
Ordinario
Tipo de contrato:
Suministros
Subtipo de contrato:
Adquisición
Procedimiento de licitación:
Abierto
Compra de innovación:
No
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
És objecte del present plec la contractació promoguda per l'Àrea de Serveis Territorials, Regidoria de Via Pública del subministrament i instal·lació del material elèctric per la millora de l'enllumenat públic de diferents sectors del municipi de Palau-solità i Plegamans, consistent en la necessària actualització a noves tecnologies per la reducció dels consums energètics en els sectors de Can Cladellas, Can LLonch, Sant Genís i Can Maiol així com en determinats casos, la millora de la il·luminació dels carrers i la reducció de la contaminació lumínica i la millora de la seguretat de la instal·lació existent, d'acord amb el que es determina al plec de prescripcions tècniques.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixt de subministrament i obra, d'acord amb allò que estableix l'article 18 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (en endavant LCSP)
Donat que la prestació econòmica de major import és la corresponent al subministrament, les normes que han d'observar-se per la seva adjudicació seran les corresponents al contracte de subministrament.
Presupuesto de licitación:
213.696,16 € sin IVA 258.572,35 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
3 meses
Ámbito geográfico:
Palau de Plegamans
Plazo de presentación de ofertas:
10/12/18 15:00 h
Observaciones:
Data límit de documents i informació: D'acord amb la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, fins el dia 3 de desembre de 2018 per acceptació de preguntes i fins el dia 5 de desembre de 2018 per a publicació de respostes. Fins el dia 10 de desembre de 2018 per a l'obtenció dels Plecs de Clàusules en el perfil del contractant.
Durada del contracte i possibles pròrrogues, es preveuen tres terminis possibles per l'execució del contracte depenen de l'adjudicació dels Lots:
a. Si l'empresa és adjudicatària tant del Lot 1 com del Lot 2 el termini per a l'execució total del subministrament del material i de la realització de les instal·lacions serà de tres (3) mesos, a partir de la signatura del contracte.
b. Si l'empresa és adjudicatària només del Lot 1 el termini per lliurar el material a la nau de brigades municipals serà d'un (1) mes a partir de la signatura del contracte.
c. Si l'empresa és adjudicatària només del Lot 2 el termini per la realització de la instal·lació serà de dos (2) mesos a partir de que l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans li comuniqui que disposa de la totalitat del material a la nau de brigades municipals.
En aquesta licitació cal la presentació de determinades mostres, les empreses licitadores presentaran una mostra de cada una de les següents llumeneres de LEDs següents:
- una unitat complerta llumenera model MXRJ60.
- una unitat complerta de llumenera model MYSA75
- un capçal del model de lluminària KUSA27
Les mostres s'hauran de presentar degudament identificades amb el núm. d'expedient i dades del licitador.
Les mostres es lliuraran, dins el termini de presentació de propostes a:
Nau Brigades Municipals
Adreça: carrer Ter s/n cantonada carrer Maria Aurèlia Campmany
08184- Palau-Solità i Plegamans
Telèfon: 93864344

Valor estimado del contrato:
213.696,16 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Apertura de plicas (Sobre B) :
12/12/18 13:00 Saló de Sessions de la Casa Consistorial.
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
Número de lotes:
2
Oferta integradora:
No
Número máximo de lotes al que un mismo licitador puede presentar oferta:
2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un mismo licitador:
2
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 70.00 - Criterio: LOT 1 (OFERTA ECONÒMICA)
Ponderación: 30.00 - Criterio: LOT 1 (MILLORES TÈCNIQUES)
Ponderación: 100.00 - Criterio: LOT 2 (OFERTA ECONÒMICA)
Se aceptan variantes:
No
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
Lots: Lot 1 i Lot 2:
El volum anual de negocis, sense incloure els impostos, referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa, ha de tenir un valor igual o superior a 245.559 ¤ per al LOT 1 i de 74.985¤ per al LOT 2. En el cas que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser proporcional.

Observaciones:
Caldrà tenir en compte que el nivell de solvència econòmica i financera és diferent per cada lot.
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
Lots: Lot 1 i Lot 2:
L'import anual , sense incloure impostos, que l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims tres anys en subministraments de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte, ha de ser com a mínim de 114.594¤ pel LOT1 i de 34.993 ¤, pel LOT 2.
Observaciones:
Caldrà tenir en compte que el nivell de solvència tècnica és diferent per cada lot.
Medio de solvencia:
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar
Descripción:
Lot 1:
Mostres que es detallen que s'han de subministrar, l'autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de l'entitat contractant.(Art. 89.1 e):
¿ una unitat complerta llumenera model MXRJ60
¿ una unitat complerta de llumenera model MYSA75
¿ un capçal del model de lluminària KUSA27
Observaciones:
Aquest requisit és obligatori únicament pel Lot 1.
Clasificación empresarial:
Alternativament, pel que fa al LOT 2, l'acreditació de la solvència pot ser substituïda per la documentació que acrediti la classificació en el Grup I subgrup 9 categoria 1. (Categoria RD 1098/2001: a).

Versión completa

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña