Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

Licitació per a l'adjudicació del contracte del servei de manteniment dels camins de titularitat municipal en el T.M. de Palafolls.

Órgano de contratación:
Ajuntament de Palafolls
Código de expediente:
2018/18
Tipo de expediente:
Ordinario
Tipo de contrato:
Servicios
Subtipo de contrato:
Servicios de mantenimiento y reparación
Procedimiento de licitación:
Abierto
Tramitación simplificada:
Compra de innovación:
No
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Manteniment i conservació de la xarxa de camins de titularitat municipal del terme municipal de Palafolls.
Presupuesto de licitación:
36.000,00 € sin IVA 43.560,00 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
1 año
Ámbito geográfico:
Palafolls
Plazo de presentación de ofertas:
28/06/18 18:00 h
Observaciones:
La presentació de proposicions i documents es farà única i exclusivament a través de la Plataforma electrònica de contractació de l'Ajuntament de Palafolls, en els termes que s'exposen a l'annex 1 del plec de clàusules administratives.
Valor estimado del contrato:
80.000,00 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Apertura de plicas (Es publicarà al Perfil del contractant i es comunicarà oportunament als licitadors.) :
Plaça Major, 11 (08389) Palafolls.
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
El contracte serà prorrogable, per un any més, de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui execedir de 2 anys.
Se prevén modificaciones a los pliegos:

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 80.00 - Criterio: Preu del contracte
Ponderación: 20.00 - Criterio: Oferiment millora
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
45233141
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
De conformitat amb l'article 87.1 de la LCSP l'empresari acreditarà la seva solvència amb el volum anual de negocis, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys, una vegada i mitja el valor estimat del contracte. La forma d'acreditació serà acreditada en els termes establerts a l'article 87.3 a) de la LCSP
Observaciones:
De conformitat amb allò establert a la clàusula 10. a) del PCAP.
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
¿ La solvència professional s¿acreditarà amb una relació de treballs similars executats en els darrers 5 anys, avalada per certificats de bona execució, indicant l¿import, dates i lloc d¿execució. S¿exigirà un mínim de 3 contractes de naturalesa igual o similar a les que son objecte de licitació.Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, és a dir, que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la solvència podrà ser acreditada en els termes de l¿article 88.2 de la LCSP, i concretament mitjançant una declaració de la maquinaria, material i equip tècnic del que disposarà per a l¿execució de les obres.
Observaciones:
De conformitat amb allò establert a la clàusula 10. b) del PCAP.
Medio de solvencia:
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Descripción:
¿ Declaració responsable conforme el licitador s¿obliga a adscriure a l¿execució del contracte, la següent maquinària, de la seva propietat, que no tindrà una antiguitat superior als 15 anys.

Camio dúmper
Motonivelladora
Tractor amb refinador
Corró compactador de 12 a 18 tones
Retroexcavadors mixta
Giratòria
Camió cisterna
Medio de solvencia:
Clasificación
Descripción:
Alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors es podrà acreditar amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup: O Subgrup: 2 Categoria: 1
Observaciones:
De conformitat amb allò establert a la clàusula 10. c) del PCAP.

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña