Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

SERVEIS CONSISTENTS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE PREVENCIÓ D'ABSENTISME ESCOLAR I DIVERSES ACTUACIONS CONCRETADES EN ELS PROGRAMES EDUCATIUS, DINS DEL PLA DE MILLORA DE L'ÈXIT EDUCATIU DE VILADECANS PER ALS CURSOS ESCOLARS 2018-2019 I 2019-2020.

Órgano de contratación:
Ajuntament de Viladecans
Código de expediente:
SPIO/ASG/CONTRACTACIÓ/2018/32
Tipo de expediente:
Ordinario
Tipo de contrato:
Servicios
Subtipo de contrato:
Servicios de educación y formación profesional
Procedimiento de licitación:
Abierto
Compra de innovación:
No

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Serveis consistents en el desenvolupament del Projecte de Prevenció d'Absentisme Escolar, així com la coordinació i el seguiment de diverses actuacions concretades en els programes educatius, dins del Pla Local per la millora de l'èxit educatiu de l'Ajuntament de Viladecans, per als cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral.
Presupuesto de licitación:
69.090,90 € sin IVA 76.000,00 € IVA incluido (10,00%)
Duración del contrato:
2 años
Ámbito geográfico:
Viladecans
Plazo de presentación de ofertas:
29/06/18 14:00 h
Observaciones:
Garantia Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació del contracte pels dos anys de la seva execució (exclòs l'IVA).
Valor estimado del contrato:
165.818,16 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Apertura de plicas (Sobre B) :
11/07/18 09:45 C. Sitges, núm. 6 04 planta. Viladecans 08840.
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
Si, 2 anys (1+1).
Se prevén modificaciones a los pliegos:

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 45.00 - Criterio: Millor Preu ofertat pel licitador.
Ponderación: 25.00 - Criterio: Millora en la qualitat del servei, relatives a l'adequació de les retribucions del personal directe adscrit a l'execució del contracte a les condicions salarials de mercat, pla de formació i espai de supervisió i a una bossa d'hores addicionals.
Ponderación: 10.00 - Criterio: Millora relativa al compromís de contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral per a les noves contractacions o substitucions de personal.
Ponderación: 15.00 - Criterio: Millores proposades pels licitadors en relació a la cobertura i flexibilitat horària, coordinació, i millores proposades en relació a l'assessorament interdisciplinar per a la correcta execució del projecte objecte del contracte.
Ponderación: 5.00 - Criterio: Millores proposades pels licitadors en relació als criteris de control de qualitat i eines d'avaluació del desenvolupament del projecte, respecte l'establert en el plec de prescripcions tècniques.
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
80410000
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis del licitador que, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte.
Mínimo de acreditación:
62.181,81 €
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats, d'igual o similars característiques que els constitueixen l'objecte del contracte, en els darrers tres (3) anys, que inclogui imports, dates i destinataris dels serveis, públics o privats. A aquesta relació li seran acompanyats els corresponents certificats de bona execució, acreditatius dels serveis o treballs realitzats expedits o visats per l'òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; o per certificat expedit pel subjecte privat, o a falta d'aquest darrer, per declaració responsable del licitador acompanyada dels documents obrants en poder del mateix que acreditin l'acreditació de la prestació.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte.
Mínimo de acreditación:
29.018,18 €
Medio de solvencia:
Otros
Descripción:
Compromís de que en el cas en que el personal subrogable adscrit a l'execució del contracte hagi de ser substituït, el nou personal comptarà sempre amb una experiència mínima de 6 anys en la prestació del servei objecte del contracte, i haurà de complir suficientment els aspectes establerts al PCAP.

Pliegos

 

Documentación

 
Acord.pdf
PDF
01 32 Informe necessitats absentisme 2018.pdf
PDF
03 Informe inclussió de part criteris socials absentisme 2018.pdf
PDF
32 Informe jurídic.pdf
PDF
32 Anunci licitació (obert no harm).pdf
PDF
Condiciones de ejecución:
- Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors i treballadores adscrites a l'execució del servei.
- Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña