Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE MOBILITAT DE CONTROL I GESTIÓ DEL TRÀNSIT DEL MUNICIPI DE VILADECANS.

Órgano de contratación:
Ajuntament de Viladecans
Código de expediente:
AEP/ASG/Contractació/2018/10.
Tipo de expediente:
Ordinario
Tipo de contrato:
Servicios
Subtipo de contrato:
Servicios de informática y servicios conexos
Procedimiento de licitación:
Abierto
Compra de innovación:
No
  • Alerta futura y consulta preliminar del mercado
  • Anuncio previo
  • Anuncio de licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Servei de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu del sistema de mobilitat i de control i gestió del trànsit del municipi de Viladecans.
Presupuesto de licitación:
57.851,24 € sin IVA 70.000,00 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
2 años
Ámbito geográfico:
Viladecans
Plazo de presentación de ofertas:
29/06/18 14:00 h
Observaciones:
Garantia Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació del contracte pels dos anys de la seva execució (exclòs l'IVA).

Valor estimado del contrato:
133.057,85 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Apertura de plicas (Sobre B) :
11/07/18 10:00 C. Sitges, núm. 6 04 planta. Viladecans 08840.
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
Si, 2 anys (1+1).
Se prevén modificaciones a los pliegos:

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 90.00 - Criterio: Millor oferta econòmica.
Ponderación: 10.00 - Criterio: Millora del temps d'implantació del sistema de gestió, respecte al màxim establert al plec de prescripcions tècniques.
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
50324100
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Clasificación
Descripción:
GRUP: V SUBGRUP: 3 CATERGORIA: 1/A
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis del licitador que, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte.
Mínimo de acreditación:
49.896,69 €
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats, d'igual o similars característiques que els constitueixen l'objecte del contracte, en els darrers tres (3) anys, que inclogui imports, dates i destinataris dels serveis, públics o privats. A aquesta relació li seran acompanyats els corresponents certificats de bona execució, acreditatius dels serveis o treballs realitzats expedits o visats per l'òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; o per certificat expedit pel subjecte privat, o a falta d'aquest darrer, per declaració responsable del licitador acompanyada dels documents obrants en poder del mateix que acreditin l'acreditació de la prestació.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte.
Mínimo de acreditación:
23.285,12 €
Medio de solvencia:
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la execución
Descripción:
Declaració indicant les titulacions acadèmiques i professionals, així com l'experiència dels empresaris i del personal de direcció de l'empresa, i especialment, del personal responsable de l'execució del contracte i del personal que el contractista està disposat a aportar per a la prestació del servei objecte d'aquest contracte. A aquesta descripció caldrà adjuntar els currículums vitae adjuntant còpia compulsada de les principals titulacions.

Pliegos

 

Documentación

 
2018_ informe inici expedient manteniment sist de mobilitat.pdf
PDF
Informe no inclusió criteris socials.pdf
PDF
10_2018_01 Informe jurídic.pdf
PDF
Acord.pdf
PDF
10 Anunci licitació (Obert no harm) servei de manteniment de mobilitat de Viladcans.pdf
PDF
Condiciones de ejecución:
- Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors i treballadores adscrites a l'execució del servei.
- Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña