Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

 

CONTRACTACIO DELS SERVEIS COMPRESOS EN EL PROJECTE TÈCNIC D'OBERTURA I MANTENIMENT DE FRANGES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS AL TERME MUNICIPAL DE MAÇANET DE LA SELVA .

Órgano de contratación:
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Código de expediente:
02/405.00/2018
Tipo de tramitación:
Ordinario
Tipo de contrato:
Servicios
Subtipo de contrato:
Otros servicios
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Tramitación simplificada:
Compra pública de innovación:
No

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Manteniment i obertura de franges de prevenció d'incendis forestals
Presupuesto de licitación:
48.104,43 € sin IVA 58.206,36 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
21 días
Ámbito geográfico:
Maçanet de la Selva
Plazo de presentación de ofertas:
03/05/18 14:00 h
Valor estimado del contrato:
48.104,43 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Contrato armonizado:
No
Se prevén modificaciones a los pliegos:
No

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Criterio único relacionado con los costes
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
77231000
Código CPA:
84.25.11
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
Acreditació de la solvència econòmica i financera.

1. La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se pel mitjà :

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes. El volum de negocis mínim anual exigit per aquest contracte es de 72.156,64 ¤ .

2. L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de l'empresari s'efectuarà mitjançant declaració de l'empresari indicant el volum de negocis global de l'empresa. En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.
Mínimo de acreditación:
72.156,64 €
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
Solvència tècnica en els contractes de subministrament.

1. La solvència tècnica dels empresaris haurà d'acreditar-se pel següent mitjà.

a) Una relació dels principals subministraments realitzats, en els tres últims anys, d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import anual del qual acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte, en aquest cas igual o superior a 33.673,10 ¤.

2. L'acreditació documental de la suficiència de la solvència tècnica s'efectuarà mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents obrants a poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.

Per determinar que un subministrament és d'igual o similar naturalesa al que constitueix l'objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars podrà acudir a més del CPV , a altres sistemes de classificació d'activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides ( UNSPSC), a la Classificació central de productes (CPC) o a la Classificació Nacional d'activitats Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà de garantir la competència efectiva per a l'adjudicació del contracte.

G2 Tanmateix, la solvència econòmica, financera , tècnica ò professional s'entendrà acreditada pel fet d'estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s'indiquen a continuació:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA RD.1098/2001 CATEGORIA RD773/2015
O 6 A 1
Mínimo de acreditación:
33.673,10 €

Pliegos

 

Documentación

 
ANNEX 1 OFERTA ECONOMICA i DECLARACIO RESPONSABLE.doc
DOC
09 ANUNCI DE LICITACIO.pdf
PDF
Condiciones de ejecución:
Les fixades als plecs
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña