Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

Aviso

26.01.2021 LES COMUNICAMOS QUE EL SÁBADO 30/01/2021, DE 00:00H A 08:00H HAY PROGRAMADA UNA ACTUACIÓN TÉCNICA EN EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA GENERALIDAD QUE AFECTARÁ, ENTRE OTROS, LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LAS HERRAMIENTAS DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA.

 

ECAS 7481/2017 Serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, i assistència tècnica en la direcció d'obra per a la construcció d'una pista poliesportiva coberta i grades, situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa

Órgano de contratación:
Ajuntament de Terrassa
Unidad de contratación:
Servei de Contractació d'Obres
Código de expediente:
ECAS 7481/2017
Tipo de tramitación:
Ordinario
Tipo de contrato:
Servicios
Subtipo de contrato:
Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos
Procedimiento de adjudicación:
Abierto
Tramitación con medidas de gestión eficiente:
No
Compra pública de innovación:
No

PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Serveis de: redacció de l'estudi previ, d'un projecte bàsic i d'execució, topogràfic de la parcel·la i afectacions, l'estudi geotècnic, l'estudi de seguretat i salut, la documentació tècnica ambiental, de seguretat i salut pública, la documentació necessària en matèria d'incendis, la certificació energètica del projecte i l'assistència tècnica en la direcció d'obra per la construcció d'una pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona esportiva Municipal de Can Jofresa.
Presupuesto de licitación:
58.677,69 € sin IVA 71.000,00 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
4 meses
Ámbito geográfico:
Terrassa
Plazo de presentación de ofertas:
22/02/18 18:00 h
Observaciones:
- En aquest procediment no es valora cap criteri que depengui d'un judici de valor.
- Els documents penjats en el perfil (Plataforma de Contractació i Vortal), en format manipulable (excel, word, tcq, etc), estan sota la responsabilitat de l'usuari.
- De conformitat amb el que estableix l'Ordenança municipal per al govern i administració electrònica (BOP de 23 de febrer de 2015), s'estableix l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, inclusives les que correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses. La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal www.vortalgov.es. La forma d'accés públic al perfil de contractant de l'Ajuntament és a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i de la plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d'alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d'agost de 2014).
- És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de proposicions a través de la plataforma VORTALgov: JAVA, sistema operatiu, navegador, etc.
Us informem que per signar electrònicament les proposicions, els licitadors heu de tenir l'aplicació JAVA actualitzada.
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.
Igualment, és necessari que els licitadors verifiqueu el vostre sistema operatiu, així com altres configuracions dels equips. Es pot realitzar aquesta comprovació polsant sobre l'enllaç:
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidatorCommon/Index
o sobre l'opció "Validació del sistema" disponible en el peu de pàgina d'accés a la plataforma.
Si teniu dubtes en relació amb la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració dels equips podeu contactar amb el Servei d'Atenció al Client de VORTAL a través del correu info@vortal.es o a través del 902 02 02 90 de dilluns a divendres de 09:00 h a 19:00 h.
Valor estimado del contrato:
58.677,69 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Apertura de plicas (Obertura electrònica) :
23/02/18 10:00 Plataforma VORTAL

Datos del anuncio

 
Reserva social:
No
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
Criterios de adjudicación:
Criterio único relacionado con los costes
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
71221000
Garantía provisional:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
Declaració sobre el volum negoci anual en l'àmbit d'activitats corresponents a l'objecte del contracte superior al doble del valor del pressupost del contracte. Igualment, es podrà acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol dels altres mitjans previstos a l'article 75 del TRLCSP.
Observaciones:
Igualment, es podrà acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol dels altres mitjans previstos a l'article 75 del TRLCSP.
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà, a tenor d'allò en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva solvència econòmica i financera.
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
Certificats de bona execució, d'haver realitzat com a mínim 2 projectes de pavellons esportius, per un import igual o superior al previst per a l'execució de les obres (1.100.000,00¤), en els darrers 5 anys.

Pliegos

 

Documentación

 

Tablón de avisos

Aviso legal  |  Sobre el web  |  Accesibilidad  |  Protección de datos  |  © Generalitat de Cataluña