Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

Aviso

23.11.2020 ACTUALIZACIÓN AVISO: LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTÁN AFECTADAS POR UNA INCIDENCIA TÉCNICA. EL SERVICIO ESTÁ OPERATIVO DESDE EL DÍA 4/11/2020 AUNQUE SE PUEDEN PRODUCIR AFECTACIONES PUNTUALES EN RENDIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS.

 

Contractació del subministrament d'un trenet destinat al servei de recorregut turístic al municipi.

Órgano de contratación:
Ajuntament de Salou
Unidad de contratación:
Ajuntament de Salou
Código de expediente:
2639/2016
Tipo de tramitación:
Ordinario
Tipo de contrato:
Suministros
Subtipo de contrato:
Adquisición
Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Descripción de la enmienda:
Informe de l'expedient no carregat correctament.
PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
El vehicle es destinarà al servei de transport turístic de municipi de Salou. Aquest vehicle, té la classificació 8.000 (TREN TURISTICO) per el departament d'indústria, estarà dissenyat amb una aparença a un tren de vapor de via fèrria.
Haurà d'estar composat, en seu conjunt, d'una màquina tractora de motor tèrmic i combustió interna, amb la norma EURO 5 o superior, i dos remolcs adaptats per transportar un número no inferior a 54 passatges assentats, més un espai a l' últim remolc per una cadira de rodes, o vehicle adaptat a persones de mobilitat reduïda.
Presupuesto de licitación:
209.459,00 € sin IVA 253.445,39 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
6 meses
Ámbito geográfico:
Salou
Plazo de presentación de ofertas:
18/11/16 14:00 h
Observaciones:
Pagament amb d'altres béns: Entrega del trenet usat, amb matrícula E-9463-BBM. S'estableix un preu de recompra mínim de 20.000 ¤, més IVA. La millora d'aquest import es tindrà en compte com a criteri d'adjudicació del contracte.
Valor estimado del contrato:
209.459,00 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Apertura de plicas (Obertura sobres 2 (Documentació a valorar d'acord amb criteris que impliquin judicis de valor).) :
28/11/16 12:00 Casa Consistorial, passeig de 30 d'octubre, 4. A la sala de reunions de la primera planta.

Datos del anuncio

 
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
DOGC:
Acceso al DOGC - 14/10/16
DOUE:
Acceso al DOUE - 13/10/16
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 65.00 - Criterio: Preu subministrament trenet nou
Ponderación: 20.00 - Criterio: Característiques tècniques del trenet
Ponderación: 6.00 - Criterio: Post - venda del servei
Ponderación: 5.00 - Criterio: Preu ofert pel vehicle municipal usat
Ponderación: 4.00 - Criterio: Característiques mediambientals del vehicle ofert
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
34200000
Garantía provisional:
No
Compra pública de innovación:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
Criteri de selecció: Volum anual de negocis en els tres últims anys.
Mínimo de acreditación:
418.918,00 €
Observaciones:
Mitjans d'acreditació: els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'indicat registre, i en cas contrari pels comptes dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Expresión:
Doble del VCE.
Período:
Any de major volum de negoci.
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
Criteri de selecció (art 77.1 a)): Experiència en la realització de subministraments del mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, que s'acreditarà mitjançant una relació dels principals subministraments realitzats en els últims cinc anys
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests.
Mínimo de acreditación:
418.918,00 €
Observaciones:
Mitjans d'acreditació: Els subministraments efectuats s'han d'avalar mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració
de l'empresari; si s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Expresión:
Doble del VCE. codis CPV: 34.
Período:
Any de major execució del període.
Medio de solvencia:
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales
Descripción:
Criteri de selecció: Actuar d'acord amb normes de garantia de la qualitat.

Requisit d'admissió: Acreditar el compliment de les normes de garantia de gestió de la qualitat conforme a la UNE-EN-ISO 9001 o norma similar europea o bé mitjançant altres proves de mesures equivalents de garantia de qualitat.
Observaciones:
Mitjans d'acreditació: Certificats expedits per organismes independents conformes a les normes europees relatives a la certificació, establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña