Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contratación Pública

Aviso

23.11.2020 ACTUALIZACIÓN AVISO: LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTÁN AFECTADAS POR UNA INCIDENCIA TÉCNICA. EL SERVICIO ESTÁ OPERATIVO DESDE EL DÍA 4/11/2020 AUNQUE SE PUEDEN PRODUCIR AFECTACIONES PUNTUALES EN RENDIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS.

 

Serveis informàtics de l'oficina de serveis avançats de seguretat en telecomunicacions municipals (OSAT).

Órgano de contratación:
Institut Municipal d'Informàtica
Código de expediente:
C0207 2016 143
Tipo de tramitación:
Ordinario
Tipo de contrato:
Servicios
Subtipo de contrato:
Servicios de informática y servicios conexos
Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Descripción de la enmienda:
S'adjunta plec de clàusules administratives amb la incorporació de la fórmula de valoració del preu.
PDF PDF i XML

Datos del contrato

 
Descripción de la prestación:
Serveis informàtics de l'oficina de serveis avançats de seguretat en telecomunicacions municipals (OSAT).
Presupuesto de licitación:
1.806.395,12 € sin IVA 2.185.738,09 € IVA incluido (21,00%)
Duración del contrato:
3 años
Ámbito geográfico:
Barcelona
Plazo de presentación de ofertas:
01/07/16 13:00 h
Observaciones:
1-Bústia per a consultes tècniques: mmendozaf@bcn.cat. -Es convoca sessió informativa, oberta a totes les empreses interessades a participar en aquesta licitació, per al dia 16/06/2016, de 9:30 a 11:00 hores, a l'aula Interface de la planta 11a de l'Institut Municipal d'Informàtica, c/ Tànger, 98 de Barcelona, en la qual es donarà resposta a les consultes recepcionades en el correu electrònic, abans esmentat, fins a la data de la sessió. Per qüestions d'aforament es recomanable enviar confirmació d'assistència.
2- D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer Tercers de l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Les vostres dades (identificatives i de contacte) només seran a cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s'incorporaran a un fitxer anomenat "Plataforma de Serveis de Contractació Pública" (PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP(perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el vostre consentiment en els tractaments de les vostres dades per les finalitats indicades.
Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel¿lació i oposició, pel que al fitxer Tercers presentant sol¿licitud al Registre General de l'Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que al fitxer PSCP presentant sol¿licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, ubicades al Passeig de Gràcia, 19, 08007 de Barcelona o mitjançant l'adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat.

Valor estimado del contrato:
3.153.045,43 € sin IVA
Subasta electrónica:
No
Prórroga:
Información complementaria sobre la prórroga:
La vigència del present contracte podrà prorrogar-se, en la seva totalitat dels serveis, per mutu acord de les parts, manifestat expressament, per períodes de 6 mesos com a mínim, amb un màxim de 24 mesos addicionals.

Datos del anuncio

 
División en lotes:
No
Número de lotes:
No hay lotes
DOUE:
Acceso al DOUE - 08/06/16
Criterios de adjudicación:
Ponderación: 62.00 - Criterio: Avaluables de forma automàtica
Ponderación: 38.00 - Criterio: Avaluables mitjançant judicis de valor
Se aceptan variantes:
No
Código CPV:
72267100
Garantía provisional:
No
Compra pública de innovación:
No
Solvencia económica y financiera
Medio de solvencia:
Cifra anual de negocio
Descripción:
- La xifra anual de negocis durant els tres últims anys ha de tenir un valor mínim de 2.500.000,00 ¤ (IVA exclòs). En el cas que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas que aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
Mínimo de acreditación:
2.500.000,00 €
Solvencia técnica y profesional
Medio de solvencia:
Trabajos realizados
Descripción:
- L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha d'acreditar com l'any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en serveis de naturalesa igual o similar a l'objecte de la present licitació, haurà de ser com a mínim d'1.200.000,00 ¤.

- Els licitadors hauran d'acreditar tenir, com a mínim, les certificacions següents:
- 4 especialitzacions d'arquitectures de Cisco, entre les següents:

Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization
Advanced Security Architecture Specialization
Advanced Collaboration Architecture Specialization
Advanced Data Center Architecture Specialization
Advanced IP NGN Architecture Specialization
Advanced SP Architecture Specialization
Advanced Core and WAN Specialization
Advanced SP Routing Technology Specialization
Advanced SP Mobility Technology Specialization
Advanced Unified Access Specialization
- Checkpoint Support Partner Level 3 start o superior
- Certificació de Seguretat de la informació ISO 27001

Mínimo de acreditación:
1.200.000,00 €

Pliegos

 

Documentación

 
Aviso legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Cataluña