Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Avís

It is communicated that, temporarily, publications prior to 2019 are not accessible from the Portal of the Public Procurement Services Platform. In case that it is necessary to have any of these publications, it must be requested to the contracting body that has made the publication.

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

Acuerdo marco con un máximo de tres empresas auditoras para la realización de trabajos de control financiero para colaborar y dar soporte al órgano interventor.
Publication date: 11/06/21 14:25 h
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l'edifici Espai Francesca Bonnemaison (EFB) de la Diputació de Barcelona, ubicat al carrer Sant Pere Més Baix, 7 de Barcelona.
Publication date: 11/06/21 13:30 h
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de l'edifici Londres, 55, i del Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona, dividit en dos lots.
Publication date: 11/06/21 13:15 h
Contracte d'obres del projecte d'Arranjament del carrer Verdaguer de l'Estany
Publication date: 11/06/21 12:15 h
Gestió i dinamització dels equipaments infantils del districte de Sant Martí amb mesures de contractació pública sostenible
Publication date: 10/06/21 13:00 h
21/215 - OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES UNITATS ASSISTENCIALS FIV (REPRODUCCIÓ ASSISTIDA) I OFTALMOLOGIA DE L'EDIFICI TRAMUNTANA DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI
Publication date: 09/06/21 11:29 h
20/213 - OBRES D'ADEQUACIÓ I MODIFICACIÓ DELS ESPAIS DEL CAP VILA OLÍMPICA
Publication date: 09/06/21 11:00 h
GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE SERVEIS, DEL SERVEI PÚBLIC D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA EN EL MUNICIPI DE VILADECANS.
Publication date: 09/06/21 09:46 h
Serveis de Ciberseguretat dels Sistemes Informàtics de la Diputació de Barcelona.
Publication date: 08/06/21 14:20 h
CONTRAC OBRA ASCENSOR RESIDÈNCIA MUNICIPAL
Publication date: 07/06/21 14:58 h
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE REENCAMISAT DEL POU DE FERRO DEL SISTEMA D'ESGOTAMENT DEL NIVELL FREÀTIC DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Corrected on: 14/06/21 19:05 h
LICITACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT D'EQUIPS CONTRA INCENDIS DE TITULARITAT MUNICIPAL A CALDES DE MALAVELLA, procediment obert simplificat sumar
Publication date: 14/06/21 19:00 h
Comissariat artístic per al desenvolupament d'un projecte de creació artística vinculat a les arts visuals 2021/2022
Publication date: 14/06/21 18:30 h
Playouts de video pels estudis del Centre de Produccions Audiovisuals
Corrected on: 14/06/21 18:27 h
8/21 Subministrament, muntatge posada en marxa, proves i manteniment d'un grup turboalternador i els seus sistemes auxiliars a la Planta de Valorització Energètica
Publication date: 14/06/21 17:30 h
Servei d'intervenció en crisi per atendre situacions d'emergència per feminicidis i violències masclistes greus adreçada a famílies, professionals i entorn proper a tot el territori de Catalunya
Publication date: 14/06/21 17:15 h
Obres relatives al projecte d'urbanització de la UAd-83 Lepant-Churruca/El Rengle. Electrificació. Fase 1. El Rengle
Publication date: 14/06/21 16:45 h
Arrendament en modalitat de rènting de vehicles adscrits a la Gerència de Recursos
Corrected on: 14/06/21 16:08 h
Obres de renovació de la xarxa de clavegueram de la Plaça Padró
Corrected on: 14/06/21 16:00 h
SUBMINISTRAMENT DE PECES I SERVEI DE REFIT (O POSADA A PUNT ) DE L'EMBARCACIÓ CHARISMA PER TAL D'ASSEGURAR-NE LA PREPARACIÓ, SEGURETAT I POSADA EN MARXA
Publication date: 14/06/21 16:00 h
Legal notice  |  About the website  |  Accessibility  |  Data protection  |  © Generalitat de Catalunya