Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

Contracte assegurances parc de vehicles de l'ajuntament de Torelló
Publication date: 24/05/19 11:00 h
PRODUCTES DE NETEJA i ALTRES MATERIALS DIVERSOS PELS ESPAIS CIRE ALS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA
Publication date: 23/05/19 10:12 h
Servei integral de prevenció de riscos laborals
Publication date: 22/05/19 08:00 h
Serveis de monitorització i operació de l'Institut Municipal d'Informàtica per l'Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible
Publication date: 21/05/19 15:00 h
Acord marc amb un màxim de 10 empreses per lot per al subministrament de fons fundacionals de llibres, amb mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient destinats a biblioteques de nova creació.
Publication date: 21/05/19 13:38 h
Manteniment integral de les llicències SAP
Publication date: 20/05/19 13:16 h
Gestió i explotació dels camps de futbol Julià de Capmany, la Satalia, Ibèria, la Bàscula i la pista polideportiva la Bàscula i dels espais destinats a servei de bar-cafeteria de la Satalia i la Bascula del Districte de Sants-Montjuïc
Corrected on: 17/05/19 15:00 h
Manteniment dels parcs, jardins i espais verds
Publication date: 17/05/19 13:15 h
Subministrament de 26 vehicles per a la renovació i millora ambiental de la flota de diversos serveis de la Diputació de Barcelona (15 lots)
Publication date: 17/05/19 11:08 h
Servei de suport tècnic en matèria de gestió documental i arxiu
Publication date: 16/05/19 15:00 h
Subministrament en règim d'arrendament de 109 verhicles CAR
Publication date: 24/05/19 19:12 h
CONTRACTE DE SERVEIS DE PRODUCCIÓ DE LES ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Publication date: 24/05/19 18:30 h
EC 2019 20031 Serveis de coordinació, assistència tècnica, muntatge i desmuntatge dels actes organitzats per la Sub-direcció General de Coordinació Territoriali Projectes Integrals de la Direcció de Serveis que es duen a terme a l'espai Bital
Publication date: 24/05/19 18:15 h
EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS DE BELLCAIRE D'URGELL I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS
Publication date: 24/05/19 17:30 h
Serveis d'organització, planificació, execució, seguiment, i avaluació, de les activitats vinculades al Programa "Temps per a tu" per a petita infància i per a joves i persones adultes amb discapacitat
Corrected on: 24/05/19 17:20 h
Subministrament i instal·lació d'una matriu de comunicacions de ràdio i telefonia per al centre de gestió d'emergències del Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament
Publication date: 24/05/19 17:00 h
CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DELLOGUER DE MOBILIARI PER ALS DIFERENTS ESPAIS DELCIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA PER A LATEMPORADA 2019
Corrected on: 24/05/19 16:25 h
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN MICROSCOPI VERTICAL DE FLUORESCÈNCIA MOTORITZAT AMB SISTEMA D'ANÀLISIS D'IMATGE DESTINAT AL LABORATORI D'EMATSA
Publication date: 24/05/19 16:00 h
Contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació de la nau del Carrer Sant Llorenç, núm. 17, de la Llagosta.
Publication date: 24/05/19 16:00 h
Contracte de serveis 2/2019
Publication date: 24/05/19 16:00 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya