Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Avís

We communicate you that on Wednesday the 26th April, of 16:00 times at 20:00 times, the access to the Portal of the Platform of public recruitment services will be left interrupted by a planned technical action. Excuse the troubles brought about.

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

Manteniment i conservació del recinte de les piscines municipals, neteja i control d'acces, exercicis 2017, 2018 i 2019
Publication date: 21/04/17 14:10 h
Contracte de gestió del servei públic de bar i control d'entrades de la piscina municipal d'Ullastrell
Publication date: 19/04/17 13:00 h
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT COTXE POLICIA LOCAL
Publication date: 18/04/17 09:00 h
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA VIÀRIA I DE PLATGES, I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE CALONGE
Publication date: 30/03/17 23:00 h
Contracte de subministrament de l'enllumenat públic d'aquesta vila.
Publication date: 16/03/17 12:40 h
CESSIÓ D'US I EXPLOTACIÓ DE LA XARXA PÚBLICA SENSE FILS WI-FI DELS MUNICIPIS MEMBRES DE L'ÀMBIT DE LA MANCOMUNITAT DE L'ALTA SEGARRA
Publication date: 08/03/17 12:00 h
Contracte de concessió de la gestió de serveis d'abastament domiciliari d'aigua potable i de clavegueram del municipi de Llers
Publication date: 07/03/17 15:00 h
Servei d'impressió, escaneig i còpia de documents als centres i edificis de l'àmbit de gestió de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona.
Publication date: 01/03/17 09:17 h
Serveis informàtics de construcció i implantació de millores dels sistemes eLlicències i Mòdul Comú d'Informes, la preparació del disseny funcional i pla de projecte del nou sistema de gestió de subvenció per a la rehabilitació (PAISA) i els servveis de redacció del disseny del projecte Pla d'Actuacions sobre Expedients d'Activitats de l'Ajuntament de Barcelona i la prestació dels serveis d'Oficina Tècnica
Publication date: 20/02/17 14:45 h
Servei de manteniment i reparació de l'enllumenat públic de Castellar del Vallès
Publication date: 17/02/17 10:00 h
Acord marc de serveis postals
Corrected on: 26/04/17 01:05 h
Atorgament d'autoritzacions municipals per al mercat de venda no sedentària
Publication date: 26/04/17 00:00 h
Disseny, muntatge, desmuntatge i supervisió dels estands que conformen el pavelló de Catalunya a les fires Fruit Attraction, Anuga i Yummex, que se celebraran durant el segon semestre de 2017
Publication date: 25/04/17 18:52 h
Convocatòria de licitació del contracte de gestió d'un servei públic
Publication date: 25/04/17 17:00 h
Obres d'arranjament de coronament de façanes de l'Escola Pau Vila i rehabilitació de façanes de pati interior de l'escola Reina Violant
Corrected on: 25/04/17 16:45 h
Serveis d'experts docents relatius a les accions de formació en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP 2016). (expedient 2/2017)
Publication date: 25/04/17 16:35 h
SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DEL CASAL D'ESTIU 2017 I SEGÜENT
Publication date: 25/04/17 16:30 h
Advertit un error material en els plecs annexats, es procedirà en breu a la seva esmena i s'obrirà un nou termini de presentació de sol.licituds
Publication date: 25/04/17 16:15 h
Subministrament dels equips de rentat de gasos de combustió dels forns de la planta de valorització de residus de Campdorà (Girona) i de reparació de components
Corrected on: 25/04/17 16:05 h
Servei per a la redacció del projecte executiu i posterior direcció de les obres de remodelació del nou institut-escola Trinitat Nova
Corrected on: 25/04/17 16:00 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya