Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

Servei de suport tècnic informàtic (Helpdesk) per als usuaris de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Publication date: 13/07/20 14:55 h
Servei de producció i post producció d'un vídeo de la campanya de publicitat Grand Tour de Catalunya
Corrected on: 13/07/20 12:00 h
Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 83 habitatges dotacionals per gent gran, un equipament residencial assistit "Unitat de Convivència" i diversos equipaments perl barri a l'Av Mare de Déu de Montserrat, 5-11 del districte de Gràcia de Barcelona (antiga Quiró). Exp. 20/074
Publication date: 08/07/20 14:30 h
Serveis informàtics per al proveïment i administració de la infraestructura Cloud, el manteniment, l'operació, el suport i l'Oficina de Gestió (COSMO) de CityOS a la ciutat de Barcelona
Publication date: 07/07/20 13:00 h
Contracte administratiu mixt que té per objecte el subministrament, instal.lació, manteniment de 14 punts d'accés Wifi i la connexió a Internet d'alta capacitat, en l'àmbit del programa europeu WiFi4EU, a la zona esportiva "EL TOSSALET"
Publication date: 07/07/20 10:20 h
Contracte de serveis consistent en la retirada de vehicles de la via pública, custòdia i desballestament
Publication date: 07/07/20 09:30 h
Construcció d'un edifici plurifamiliar de 140 habitatges, un equipament d'allotjaments i una planta soterrani d'aparcament al carrer Veneçuela, 96 de Barcelona (Districte del 22@). 20/072
Publication date: 06/07/20 13:32 h
CONTRACTE DE SERVEIS DE MEMJADOR A TRAVES DE CARTERING A LA LLAR D'INFANTS MUNICPAL PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
Publication date: 03/07/20 12:33 h
LICITACIÓ ARRENDAMENT NAU INDUSTRIAL
Publication date: 03/07/20 10:00 h
LICITACIÓ ARRENDAMENT PIS
Publication date: 03/07/20 09:00 h
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI PER A SERVIDORS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Publication date: 13/07/20 20:15 h
Serveis de direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de transformació de l'antic Ajuntament en casal d'entitats i jutjat de pau.
Publication date: 13/07/20 19:00 h
Contracte de subministrament de carburant per a la calefacció de diferents edificis municipals
Publication date: 13/07/20 19:00 h
Execució de les obres d'un edifici destinat a Centre de Serveis al Transport i Innovació Tecnològica a la CIM La Selva
Publication date: 13/07/20 17:45 h
subministrament d'elements de fusteria
Publication date: 13/07/20 17:45 h
Serveis de Redacció del Projecte Bàsic i Executiu, la tramitació d'aprovació de Projecte, la Direcció d'Obra, la Coordinació de Seguretat i Salut, l'As Built i l'Auditoria corresponent a l'adequació d'un espai com a nova incubadora d'empreses vinculades al sector de l'esport a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona
Publication date: 13/07/20 17:37 h
CONTRACTACIÓ D'UN ADMINISTRADOR A L'EDIFICI DEL CARRER BALDIRI NET I FIGUERES 5-7, AL SECTOR SALÓ CENTRAL PARCEL.LA H2, A SANT BOI DE LLOBREGAT
Publication date: 13/07/20 17:30 h
CONTRACTACIÓ D'UN ADMINISTRADOR A LA TERCERA I QUARTA PLANTA DE L'EDIFICI EXISTENT SITUAT AL CARRER DEL PLA, 2D-2G A SANT FELIU DE LLOBREGAT
Publication date: 13/07/20 17:15 h
Cablejat estructurat a Sots-centrals
Publication date: 13/07/20 16:15 h
Contracte de subministrament de 4 autobusos per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U., mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
Publication date: 13/07/20 16:15 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya