Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Expedients searcher

Help document

Include publications from the State Contracting Platform

Advanced search

Acord Marc pel subminsitrament de tires reactives pels ents associats al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
Publication date: 23/06/17 13:00 h
Contractació dels serveis professionals per a la revisió de la documentació administrativa i la justificació econòmica de les subvencions atorgades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Consorci).
Publication date: 22/06/17 14:00 h
E-005/17 subministrament d'equips de radioteràpia i de tecnologia per al cribratge i el diagnòstic del càncer de mama per als centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya
Publication date: 07/06/17 11:10 h
Obres d'estesa d'aglomerat bituminós i reparació de tapes de serveis a Rda.Otero Pedrayo i trams de Pg. Pitort de Castelldefels
Publication date: 02/06/17 12:45 h
Subministrament de queviures, productes de neteja i d'higiene als albergs de la XANASCAT gestionats per l'Agencia Catalana de la Joventut
Publication date: 02/06/17 09:00 h
Subministrament d' un equip per fer seqüènciació massiva per al Cribratge de DNA circulant
Publication date: 19/05/17 12:35 h
Concessió de domini públic per l'explotació del servei de bar i espais annexos de la Casa de les Vídues
Publication date: 12/05/17 10:00 h
Consulta oberta al mercat per a la innovació en la recollida selectiva de residus municipals
Corrected on: 08/05/17 12:00 h
Concessió de l'explotació del quiosc ubicat a la Plaça de la Nova Cançó Catalana
Publication date: 05/05/17 15:30 h
MEDICAMENTS NO EXCLUSIUS - 17SMA01
Publication date: 05/05/17 15:00 h
Exp. 223/2017-SE-PORH: Contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels equips de diagnòstic per la image dels centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
Publication date: 26/06/17 15:40 h
Subministrament agregat d'intervencionisme biliar i hepàtic per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) i IDI Trueta
Corrected on: 26/06/17 15:35 h
Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi pel seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies, superficials i de drenatge del reg Segarra-Garrigues. DIA 201 Campanya 2017-2018. Clau: E9-MA-17900
Publication date: 26/06/17 15:30 h
SUBMINISTRAMENT EN REGIM D'ARREDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D'UN SISTEMA INTEGRAL D'IMPRESSIÓ, CÒPIA I ESCANEIG PER A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ENTITATS ADSCRITES
Publication date: 26/06/17 15:00 h
Contracte d'obres de pavimentació del c. Vallvidrera entre l'av. Montseny i passatge Fumet a la Floresta
Corrected on: 26/06/17 14:55 h
Contracte gestió integral del servei públic de l'escola bressol municipal El Molí de Les Planes
Publication date: 26/06/17 14:50 h
Exp. 233/2017-SSC-PORH: Contractació del subministrament successiu i continuat de catèters, elèctrodes i materials divers per a tècniques d'electrofisiologia amb destí al Servei d'Electrofisiologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
Publication date: 26/06/17 14:40 h
CTTE277 Servei de pòlisses d'assegurances diverses per al grup TERSA.
Corrected on: 26/06/17 14:38 h
subminsitrament i serveis associats per la posta en marxa d'un tallafocs per l'Ajuntament de la Garriga
Publication date: 26/06/17 14:15 h
Servei de neteja dels edificis públics i dependències municipals de l'Ajuntament de Constantí
Corrected on: 26/06/17 14:14 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya