Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Servei de Transport Escolar del Consell Comarcal del Maresme

Procurement authority:
Consell Comarcal del Maresme
Contract code:
CCM 959/2021
Types of processing:
Ordinary
Contract types:
Services
Subcontract types:
Land transport services, including armoured car services, and courier services, except transport of mail
Tender procedure:
Open
Project financed with Recovery and Resilience Faciliy funds:
No
Project financed with REACT-EU funds:
No
Innovative public procurement:
No
  • Upcoming tenders and preliminary market consultations
  • Previous announcement
  • Tender announcement
  • Award
  • Formalization

Description of correction:
Correcció error material detectat a la memòria justificativa i clàusula 1 del PCAP en relació a les rutes incloses als lots 2 i 3 (mancava indicar en el llistat una ruta més a cada un d'aquests lots). Aquest error material no afecta ni al Pressupost Base de Licitació, ni al Valor Estimat del Contracte, atès que s'han tingut en compte pel seu càlcul totes les rutes (incloses les dues que per error no apareixien en el llistat de rutes del lot 2 i 3) i els estudis econòmics i annexes als plecs corresponents totes les rutes (incloses aquestes) van ser degudament publicats en el seu moment de forma correcta, pel que es tracta d'un mer error material de transcripció existent a la clàusula 1 del PCAP que pel present es corregeix.
PDF PDF i XML

Contract data

 
Description of contract:
Servei de Transport Escolar del Consell Comarcal del Maresme
Tender budget:
3,012,224.81 € without VAT 3,181,297.62 € with different VAT rates
Duration of contract:
2 years
Geographical area:
Maresme
Close of tender:
30/07/21 23:59 h
Estimated value of contract:
6,634,793.44 € sense IVA
Electronic auction:
No
Harmonized contract:
Yes
Extension:
Yes
Justification for extension:
El contracte es podrà prorrogar per dos cursos escolars més, de curs en curs, sense que la durada del contracte, incloses les possibles, pugui excedir de 4 anys
Modifications to the specifications are foreseen:
Yes

Announcement information

 
Social reserve:
No
Division in lots:
Yes
Number of lots:
3
Integrative offers:
No
Maximum number of batches to which the same bidder may submit bid:
3
Maximum number of batches that can be awarded to the same bidder:
3
DOUE:
Access to the OJEU - 16/07/21
Award criteria:
Weighting: 60.00 - Criteria: Automàtic. Oferta econòmica
Weighting: 40.00 - Criteria: Automàtic. Qualitat tècnica i ambiental
Alternative versions accepted:
No
Provisional guarantee:
No
Economic and financial solvency
Solvency documentation:
Yearly Revenue
Description:
En els 3 darrers exercicis que, en l'any de major execucio, iguali o superi els següents imports per lot:
Lot 1.- 612.238,06 ¤
Lot 2.- 462.887,06 ¤
Lot 3.- 515.523,69 ¤
Remarks:
També es podrà acreditar la solvència mitjançant la següent classificació:
Grup R - Subgrup 1 (Transports de viatgers per carretera) - Categoria 3
Solvency documentation:
Indemnity Insurance
Description:
Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import mínim de 600.000 ¤
Technical and professional solvency
Solvency documentation:
Performed similar projects
Description:
Haver realitzat, al menys, 3 actuacions iguals o similars a les detallades a l'objecte del contracte en els darrers 3 anys, per import mínim, el total de serveis realitzats, següent, en funcio del lot al qual es licita:
Lot 1.- 612.238,06 ¤
Lot 2.- 462.887,06 ¤
Lot 3.- 515.523,69 ¤
Remarks:
S'entén per actuacions iguals o similars aquelles que coincideixein els 3 primers dígits del codi CPV amb el de l'objecte del present contracte.

Complete version

Specifications

 

Documentation

 
Legal notice  |  About the website  |  Accessibility  |  Data protection  |  © Generalitat de Catalunya