Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORES DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE MARTORELL (17.10.2019 A 16.10.2023)

Procurement authority:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Contract code:
CTN1900281
Contract type:
Ordinary
Contract types:
Services
Subcontract types:
Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services
Tender procedure:
Open
Innovative public procurement:
No
  • Next tender and preliminary market consultation
  • Previous announcement
  • Tender announcement
  • Award
  • Formalization

Description of correction:
Vista l'esmena a la proposta de contractació emesa en data 25 de juny de 2019 per l'Àrea de Sanejament d'Aigües Residuals en relació a una seria d'esmenes als apartats de la proposta de contractació 21.3 Valoració econòmica, 23.5 Presentació de l'oferta econòmica i 23.8. Motius d'exclusió d'ofertes ¿ incoherència informació ofertes, així com una sèrie d'esmenes que afecten exclusivament als annexos del PPTP de l'expedient de contractació ¡ SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORES DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE MARTORELL. CTN1900281 aprovat en data 27 de maig de 2019 i actualment en fase de licitació es procedeix a modificar el PCAP, el PPTP així com la data de presentació i obertura d'ofertes.
PDF PDF i XML

Contract data

 
Description of contract:
L'objecte d'aquesta licitació és contractar els serveis necessaris per a efectuar una correcta explotació del sistema de sanejament de Martorell, segons les instruccions recollides en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) que garanteixi l'assoliment dels objectius de qualitat fixats en el mateix i que compleixen els requeriments de la Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament d'aigües residuals urbanes i del Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, per el que s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
Tender budget:
4,067,722.15 € sense IVA € 4,551,763.56 incl. VAT (0.00 %)
Duration of contract:
4 years
Geographical area:
Martorell
Close of tender:
02/09/19 12:00 h
Observations:
D'acord amb la disposició addicional 16.1.k) LCSP, tenint en compte que aquesta licitació es tramita amb mitjans electrònics, LES EMPRESES LICITADORES ESTAN OBLIGADES PER A PODER PARTICIPAR-HI a la inscripció prèvia en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o figurar en una base de dades nacional d'un estat membre de la Unió Europea.

Programada visita per dijous 6 de juny a les 10 del matí a l'EDAR de Martorell
Polígon La Torre s/n, 08760-Martorell
Confirmar assistència a: mguceda@gencat.cat
Estimated value of contract:
5,807,585.32 € sense IVA
Electronic auction:
No
Harmonized contract:
Yes
Opening of sealed tenders (Sobre C Sobre amb criteris avaluables objectivament) :
20/09/19 11:00 Sala del Consell. Provença 204. Barcelona
Extension:
Yes
Justification for extension:
Sí, per un període màxim de d'un any
Modifications to the specifications are foreseen:
Yes

Announcement information

 
Social reserve:
No
Division in lots:
No
Number of lots:
There are no lots
DOUE:
Access to the OJEU - 29/05/19
Award criteria:
Weighting: 36.00 - Criteria: Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de valor
Weighting: 24.00 - Criteria: Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics
Weighting: 40.00 - Criteria: Valoració econòmica
Alternative versions accepted:
No
CPV code:
90481000
Provisional guarantee:
No
Economic and financial solvency
Remarks:
Veure apartat G del quadre de característiques del procediment de contractació del PCAP
Technical and professional solvency
Remarks:
Veure apartat G del quadre de característiques del procediment de contractació del PCAP

Specifications

 

Documentation

 
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya