Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Obra de substitució de la caldera i dels col.lectors d'aigua de la sala de calderes de la facultat de Dret al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona - Exp. 010/19.O

Procurement authority:
Universitat de Girona
Contract code:
010/19.O
Types of processing:
Ordinary
Contract types:
Works
Subcontract types:
Buildings and installation
Tender procedure:
Open
Simplified processing:
Yes
Innovative public procurement:
No

PDF PDF i XML

Contract data

 
Description of contract:
Obra de substitució de la caldera i dels col.lectors d'aigua de la sala de calderes de la facultat de Dret al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona (CPV 44620000-2)
Lots: Aquesta licitació no es divideix en lots atès que respon a un únic concepte que inclou tots els capítols d'obra que si fossin executats per una pluralitat de contractistes, afectaria a la correcta execució i coordinació. Per aquest motiu és necessari unificar en un sol lot.
Tender budget:
183,738.74 € sense IVA € 222,323.88 incl. VAT (21.00 %)
Duration of contract:
2 months 15 days
Geographical area:
Girona
Close of tender:
15/07/19 13:00 h
Observations:
En cas de necessitar suport en relació amb l'accés i ús de l'eina obligatòria de presentació d'ofertes "Sobre Digital", podeu contactar amb l'Administració Electrònica de la Universitat de Girona mitjançant el correu electrònic eadministracio@udg.edu. Alhora, si necessiteu suport per a l'accés de la sessió d'obertura pública mitjançant streaming, podeu contactar amb la mateixa unitat.
Si us sorgeixen dubtes relacionats amb el contingut dels Plecs o sobre aquelles qüestions formals relacionades amb la presentació i tramitació de la documentació relativa a aquesta licitació, podeu adreçar la vostra consulta per escrit a través de la mateixa URL, apartat: TAULER D'ANUNCIS, DUBTES I PREGUNTES. Resten excloses aquelles qüestions jurídiques que poguessin o haguessin de ser considerades i resoltes per la Mesa o l'òrgan de contractació.
Si voleu rebre avís de les novetats que es publiquin en referència amb aquesta licitació, via correu electrònic, seria convenient subscriure's en aquest mateix anunci a l'apartat: SUBSCRIPCIONS. Aquelles qüestions formals relacionades amb la presentació i tramitació de la documentació relativa a aquesta licitació, podeu adreçar la vostra consulta per escrit a través de la mateixa URL, apartat: TAULER D'ANUNCIS, DUBTES I PREGUNTES. Resten excloses aquelles qüestions jurídiques que poguessin o haguessin de ser considerades i resoltes per la Mesa o l'òrgan de contractació.
Si voleu rebre avís de les novetats que es publiquin en referència amb aquesta licitació, via correu electrònic, seria convenient subscriure's en aquest mateix anunci a l'apartat: SUBSCRIPCIONS.
Estimated value of contract:
183,738.74 € sense IVA
Electronic auction:
No
Harmonized contract:
No
Modifications to the specifications are foreseen:
No

Announcement information

 
Social reserve:
No
Division in lots:
No
Number of lots:
There are no lots
Award criteria:
Weighting: 80.00 - Criteria: Criteri econòmic o quantitatiu: Preu
Weighting: 20.00 - Criteria: Criteri econòmic o quantitatiu: Reduccio del termini d'execució
Alternative versions accepted:
No
CPV code:
44620000
Provisional guarantee:
No
Economic and financial solvency
Solvency documentation:
Yearly Revenue
Description:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereix el conracte, referent al millor exercici dels darrers tres anys conclosos que haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del conracte
Accreditation minimum:
275,608.11 €
Technical and professional solvency
Solvency documentation:
Performed similar projects
Description:
Relació de les principals obres realitzades de la mateixa naturalesa o similar a la determinada a l'objecte d'aquesta licitació, en el curs dels darrers 5 anys que inclogui import, dates i el destinatari públic o privat dels mateixos, avalats per certificats de bona execució
Accreditation minimum:
514,468.47 €
Solvency documentation:
Technical units
Description:
Declaració del personal tècnic integrat o no a l'empresa de què es disposi per a l'execució de l'obra. Requisit mínim: 1 tècnic amb una experiència mínima de 5 anys
Solvency documentation:
Academic and professionals
Description:
Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable de les obres, així com dels tècnics encarregats directament de la mateixa. Es demana la titulació i/o acreditacions acadèmiques o professionals enginyer o enginyer tècnic industrial amb competències en les caracterísitiques de la instal·lació (Cap d'obra)
Remarks:
S'acreditarà mitjançant la presentació del certificat del Col·legi Oficial o títol acadèmic i certificat d'estar al corrent de les obligacions laborals i tributàries.
Business classification:
De manera alternativa, el licitador acreditarà la solvència econòmica i financera, tècnica i professional mitjançant la classificació empresarial: Grup J, subgrup 2, categoria 2.

Specifications

 

Documentation

 
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya