Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Tender announcements


There are 14 tender announcements in Tots

G2024-2019-1 Contractació del servei de laboratori d'anàlisi de compost de fracció orgànica i de bioestabilitzat de matèria orgànica del tractament de la fracció resta.
Publication date: 06/02/19 15:15 h
G2024-2018-28 Contractació d'un controlador de primer nivell per al projecte INTERREG MED PlasticBusters MPAs
Publication date: 04/02/19 13:40 h
Servei de neteja a les dependències del Laboratori de l'Agència de Residus
Publication date: 04/02/19 12:00 h
G2024-2018-30 Estudi dioxines i furans
Corrected on: 29/01/19 10:30 h
G2024-2018-34 Manteniment del Sistema de Gestió Administrativa per l'ARC
Publication date: 21/01/19 15:30 h
G2033-2018-11 Contractació del subministrament d'un sistema de digestió anaeròbia per a la fracció orgànica recollida selectivament en el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) ¿ Projecte Decisive Horizon 2020 (Project ID: 689229)
Publication date: 15/01/19 11:40 h
G2024-2018-21 Contractació del transport, muntatge, desmuntatge, emmagatzematge, dinamització i gestió dels diferents elements de comunicació de l'Agència de Residus de Catalunya
Publication date: 20/12/18 15:45 h
G2024-2018-12 Contractació d'empreses externes per al servei de revisió i explotació de la informació de les declaracions de gestió de residus, i elaboració de memòries estadístiques (documents anuals o plurianuals de control i seguiment de la gestió de residus) i documentació de residus amb dades de 2018 i 2019
Corrected on: 20/12/18 11:18 h
G2024-2018-23 Contractació d'entitats col·laboradores per al suport a l'Agència de Residus, en tasques d'inspecció en instal·lacions de gestió de residus i per a la presa de mostres en dipòsits controlats
Corrected on: 13/12/18 13:28 h
G2024-2018-25 Servei extern en prevenció de riscos
Publication date: 13/12/18 13:15 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya