Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Tender announcements


There are 10 tender announcements in Tots

Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Agència de Residus de Catalunya
Corrected on: 16/04/19 11:40 h
Adquisició d'un cromatògraf de gasos acoblat
Corrected on: 12/04/19 12:29 h
G2051-2019-1 Contractació de la fabricació, emmagatzematge i lliurament de papereres per a la gestió d'envasos i paper/cartró.
Publication date: 10/04/19 15:48 h
Servei de control financer projectes finançats amb fons externs
Corrected on: 27/03/19 13:15 h
G2024-2018-30 Estudi dioxines i furans
Corrected on: 29/01/19 10:30 h
G2033-2018-11 Contractació del subministrament d'un sistema de digestió anaeròbia per a la fracció orgànica recollida selectivament en el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) ¿ Projecte Decisive Horizon 2020 (Project ID: 689229)
Publication date: 15/01/19 11:40 h
G2024-2018-21 Contractació del transport, muntatge, desmuntatge, emmagatzematge, dinamització i gestió dels diferents elements de comunicació de l'Agència de Residus de Catalunya
Publication date: 20/12/18 15:45 h
G2024-2018-12 Contractació d'empreses externes per al servei de revisió i explotació de la informació de les declaracions de gestió de residus, i elaboració de memòries estadístiques (documents anuals o plurianuals de control i seguiment de la gestió de residus) i documentació de residus amb dades de 2018 i 2019
Corrected on: 20/12/18 11:18 h
G2024-2018-23 Contractació d'entitats col·laboradores per al suport a l'Agència de Residus, en tasques d'inspecció en instal·lacions de gestió de residus i per a la presa de mostres en dipòsits controlats
Corrected on: 13/12/18 13:28 h
G2024/2015/15 Servei de treball temporal per a l'Agència de Residus de Catalunya
Publication date: 30/12/15 09:50 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya