Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Public Procurement

 

Tender announcements


There are 11 tender announcements in Tots

G2024-2019-14 Contractació del servei de manteniment correctiu, evolutiu i suport tècnic de l'aplicació de denúncies i sancions de l'Agència de Residus de Catalunya.
Publication date: 11/06/19 12:17 h
G2024-2019-10 Contractació del servei de suport per a la gestió de la recollida selectiva dels residus municipals al Departament de Foment de la Recollida Selectiva
Publication date: 05/06/19 12:00 h
Servei de suport en el marc de les subvencions
Publication date: 05/06/19 11:15 h
Estudi de consum de bosses de plàstic i safates d'un sol ús
Publication date: 31/05/19 11:00 h
G2024-2019-7 Contractació de l'organització de grans dinars d'aprofitament dins del marc de la campanya de comunicació per a la reducció del malbaratament alimentari a Catalunya 2019.
Publication date: 21/05/19 14:30 h
Servei manteniment plataforma integració (PIARC)
Corrected on: 17/05/19 09:25 h
Servei d'auditoria dels comptes anuals
Publication date: 14/05/19 15:00 h
Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Agència de Residus de Catalunya
Corrected on: 16/04/19 11:40 h
Adquisició d'un cromatògraf de gasos acoblat
Corrected on: 12/04/19 12:29 h
G2033-2018-11 Contractació del subministrament d'un sistema de digestió anaeròbia per a la fracció orgànica recollida selectivament en el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) ¿ Projecte Decisive Horizon 2020 (Project ID: 689229)
Publication date: 15/01/19 11:40 h
Legal notice  |  About the website  |  © Generalitat de Catalunya