Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

SERVEI DE SUPORT A LES ACCIONS DE PARTICIPACIÓ, I REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL I DE REVITALITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE VILADECANS.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Viladecans
Codi d'expedient:
APT/ASG/Contractació/2020/27 ¿ 47/2020/CSERV
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis d'assaigs i anàlisis tècnics
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Serveis de suport a les accions de participació, i redacció del projecte d'intervenció integral i de revitalització de la Rambla Modolell de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació pública sostenible.
L'execució de l'encàrrec haurà de definir una diagnosi participativa que inclogui la proposta d'implementació d'accions pilot i la seva valoració que seran la base d'un document d'estratègies d'actuació que s'articuli en tres plans (dinamització econòmica de la Rambla, dinamització comunitària de la Rambla i millora del confort i la imatge de la Rambla), i un avantprojecte d'urbanització.
Pressupost de licitació:
42.044,03 € sense IVA 50.873,27 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
8 mesos
Àmbit geogràfic:
Viladecans
Termini de presentació d'ofertes:
14/10/20 14:00 h
Observacions:
Garantia definitiva: S'exceptua l'exigència de garantia definitiva ateses les característiques del contracte, en el qual les obligacions contractuals s'exhaureixen amb la revisió, conformitat i pagament dels treballs realitzats.
Valor estimat del contracte:
42.044,03 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Sobre B) :
23/10/20 09:00 Obertura telemàtica.
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
D'acord amb la clàusula 1.6. Termini d'execució del contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 36.00 - Criteri: OFERTA ECONÒMICA
Ponderació: 12.00 - Criteri: EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DELS/LES TÈCNICS/QUES AUTORS/ES
Ponderació: 12.00 - Criteri: PROPOSTA D'EQUIP DE COL.LABORADORS
Ponderació: 25.00 - Criteri: VALORACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA
Ponderació: 15.00 - Criteri: VALORACIÓ DE LA METODOLOGIA DE TREBALL
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
71400000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà la disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per un import mínim de 100.000,00 ¤, amb l'aportació del compromís vinculant de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.

Aquest requisit s'entendrà complert amb la inclusió d'un compromís vinculant de subscripció de l'assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà d'incloure el compromís de pròrroga o renovació de l'assegurança si procedeix. Aquest darrer compromís s'haurà de fer efectiu dintre del termini de DEU (10) dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a rebre la comunicació de l'adjudicació.

Mínim d'acreditació:
100.000,00 €
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
a) Haver finalitzat serveis o treballs de característiques similars en els darrers deu (10) anys.

L'empresa o entitat licitadora haurà d'acreditar una experiència mínima en els últims deu anys en la realització de treballs d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte.

- Mínim exigit:

a.1. Haver conclòs amb conformitat (1) un treball de redacció d'estudi social de necessitats i disseny de programes d'intervenció i/o planificació i gestió d'espais públics de característiques similars als de licitació (treballs d'anàlisi de problemàtiques socials en espais públics i formulació de propostes de tractament), amb pressupost no inferior a 10.000 euros, IVA exclòs, i executat en els darrers 10 anys.

a.2. Haver conclòs i tramitat (1) un treball de redacció de projecte d'urbanització de característiques similars als de licitació (projecte executiu d'urbanització d'espai públic, amb instal¿lacions i serveis afectats en àmbit urbà dens, amb àrees de vianants i comercials denses) amb pressupost no inferior a 50.000,00 euros, IVA exclòs, (preu de redacció del projecte executiu) i executat en els darrers 10 anys.

S'han establert uns terminis de 10 anys enlloc de 3 atès que els terminis d'execució dels serveis exigits, normalment tenen un període d'execució superior als 3 anys que especifica la LCSP, amb l'objectiu d'oferir una major concurrència.
Mitjà de solvència:
Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
b) Disposar de personal responsable especialista i equip tècnic suficient per a l'execució dels serveis objecte del contracte, que compleixi i acrediti suficientment els següents aspectes:

El personal d'adscripció al servei, com a mínim inclourà:

b1. Titulat/da competent (sociòleg/a, geògraf/a, antropòleg/a, etc), amb declaració responsable del licitador que manifesti que compta amb experiència professional no inferior a 10 anys(2) en l'estudi, anàlisi de problemàtiques socials en espais públics, i formulació de propostes de tractament.

Aquest tècnic participarà en qualitat d'autor en la redacció del Document d'estratègies d'actuació a la Rambla i, en la fase de redacció de l'avantprojecte com a membre no autor de l'equip redactor.


b2. Titulat/da competent (Arquitecte/a superior), amb declaració responsable del licitador que manifesti que compta amb experiència en redacció de projectes executius d'urbanització no inferior a 10 anys(2).

Aquest tècnic participarà en qualitat d'autor/a de l'avantprojecte i, en la fase de redacció del Document d'estratègies d'actuació sobre la Rambla, com a membre no autor/a de l'equip redactor.

b3. Tècnic especialista en sostenibilitat mediambiental. Titulat/da competent (Ecòleg, enginyer ambiental, etc.). Aquest/a tècnic/a participarà com a especialista en relació a aspectes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat (vegetació, contaminació, autosuficiència...) amb declaració responsable del licitador que manifesti que compta amb experiència ajustada a l'objecte dels treballs. Es considerarà suficientment acreditada la solvència mitjançant l'acreditació d'experiència professional no inferior a 5 anys(2) com a tècnic especialista ambiental en consultoria i estudis de sostenibilitat.

Aquest tècnic necessàriament haurà de participar en la fase de redacció de l'avantprojecte d'urbanització com a part de l'equip redactor i, a criteri de l'adjudicatari i/o de l'entitat adjudicatària, en l'elaboració del Document d'estratègies d'actuació sobre la Rambla.

Un mateix tècnic podrà desenvolupar més d'una especialitat sempre que compti amb la solvència tècnica exigida per a cadascuna de les funcions a desenvolupar; i que la dedicació no excedeixi, en cap moment, del 100% (40 hores/setmana). La dedicació dels tècnics serà aquella necessària per a l'adequat desenvolupament dels treballs objecte del present procediment.

En els casos de substitució per vacances, malaltia, formació, etc, les persones substitutes hauran de disposar d'aquest mateix perfil professional.

Definicions aplicables als Autors/es i especialistes:

(1) Per titulat competent s'entendrà qualsevol titulació que estigui habilitada legalment per a l'execució de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament enunciatiu i no limitatiu. L'Ajuntament de Viladecans, es reserva la possibilitat de sol.licitar que s'acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte.
(2) Anys d'experiència: anys sencers a computar des de la data d'obtenció de la titulació habilitant corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d'experiència professional demostrable en l'especialitat demanada.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya