Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes d'abastament en alta gestionats pel Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua

Òrgan de contractació:
Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua(CCB - ELA)
Unitat de contractació:
President
Codi d'expedient:
162/2019
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Altres serveis
Procediment d'adjudicació:
Obert
Compra pública d'innovació:
No

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
El servei d'abastament d'aigua potable en alta des de les instal·lacions gestionades pel CCB-ELA és prestat a través de tres xarxes bàsiques d'abastament en alta, anomenades nord, centre i sud en funció de la seva ubicació geogràfica i que són citades habitualment amb els acrònims CBN, CBC i CBS. En l'actualitat el Consorci gestiona l'abastament en alta de 29 municipis.

L'objecte del contracte és la prestació del servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes d'abastament en alta gestionats pel Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua, per a la seva prestació tant a municipis consorciats com a municipis no consorciats, en el conjunt de les tres xarxes bàsiques d'abastament en alta.
Pressupost de licitació:
5.411.760,00 € sense IVA 6.548.229,60 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Girona
Termini de presentació d'ofertes:
25/10/19 14:00 h
Valor estimat del contracte:
9.741.168,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Obertura de pliques (Sobre B) :
12/11/19 12:00 Seu del Consorci de la Costa Brava
Obertura de pliques (Sobre amb criteris avaluables objectivament) :
16/12/19 10:00 Seu del Consorci de la Costa Brava
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Possibilitat de pròrrogues i termini: Sí, 1 any.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 40.00 - Criteri: Criteris subjectes a judici de valor: Memòria tècnica
Ponderació: 45.00 - Criteri: Oferta econòmica
Ponderació: 15.00 - Criteri: Reducció de les emissions de CO2 lligades al consum energètic del servei
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
65120000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d'Estats no membres de la Unió Europea o no signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a continuació o una de superior:

Grup: O
Subgrup: 4
Categoria: D*

*La categoria D indicada equival a la categoria 5 atorgada, d'acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les Administracions públiques, segons el quadre d'equivalència establert a la disposició transitòria 3a del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del reglament general de la llei de contractes de les Administracions públiques, aprovat pel reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
L'import mínim que s'ha d'acreditar és el següent: 4.058.820,00 ¤.
Mitjà de solvència:
Assegurança d'indemnització
Descripció:
L'empresa contractista ha de presentar un justificant d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals, vigent fins a la finalitat del termini de presentació d'ofertes, per import de 9.741.168,00 ¤, aportant el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que haurà de fer-se efectiu dintre del termini de 10 dies hàbils al qual es refereix l'apartat 2n de l'article 150 de la LCSP.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d'Estats no membres de la Unió Europea o no signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, poden acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a continuació o una de superior:

Grup: O
Subgrup: 4
Categoria: D*

*La categoria D indicada equival a la categoria 5 atorgada, d'acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les Administracions públiques, segons el quadre d'equivalència establert a la disposició transitòria 3a del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del reglament general de la llei de contractes de les Administracions públiques, aprovat pel reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

Mitjà de solvència:
Certificats de control de qualitat expedits pels instituts o serveis oficials
Descripció:
S¿hauran de diposar de les certificacions següents:
- Norma UNE-EN ISO 9001, Sistema de gestió de la qualitat.
- Norma UNE-EN ISO 14001, Sistema de gestió ambiental.
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, realitzats en els últims tres anys, i que inclogui el seu import, les dates i el destinatari, sigui públic o privat.
El requisit mínim de solvència serà que l'import acumulat del millor any d'execució ha de ser igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte.
L'import mínim que s'ha d'acreditar és de 1.894.116,00 ¤.
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants en el contracte.
Especificar quin tipus de personal s'adscriurà al contracte assenyalant quins són o no subrogats.
Mitjà de solvència:
Altres
Descripció:
El licitador, a més d'acreditar la seva solvència, haurà de presentar dins del sobre A (corresponent a la documentació administrativa) el Compromís d'adscripció dels mitjans humans i materials, d'acord amb el model establert a l'annex 3 d'aquest Plec.
L'empresa licitadora ha d'aportar el Compromís d'adscripció, d'acord amb el qual es compromet a adscriure a l'execució del contracte, en el supòsit de resultar-ne adjudicatari, els mitjans personals que s'hi recullen:
Un operari de xarxa (categoria G.P.2NV.B) per al servei d'abastament en alta de la Costa Brava centre.

Plecs

 

Documentació

 
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya