Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Prestació dels serveis postals de l'Ajuntament i del Jutjat de Pau de Roda de Bera

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Roda de Barà
Codi d'expedient:
5511/2019
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Altres serveis
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació simplificada:
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
S'ha detectat una errada en els plecs de clàusules administratives, clausula 11.10, apartat e) en relació a l'estudi de costos, en el sentit que es va ometre indicar que aquest document podia ser substituit per la referència al conveni col·lectiu aplicable alpersonal adscrit al servei a fi de permetre la comprovació de les retribucions salarials durant l'execuió del contracte. Per tant, aquest document no és obligatori i així es fa constar en el sobre electrònic.
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Prestació dels serveis postals de l'Ajuntament i del Jutjat de Pau de Roda de Berà.
Pressupost de licitació:
47.552,63 € sense IVA 57.538,68 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
2 anys
Àmbit geogràfic:
Roda de Barà
Termini de presentació d'ofertes:
03/09/19 14:00 h
Observacions:
El present contracte inclou també el servei de paqueteria, tot i que aquest es requerirà molt puntualment.
Valor estimat del contracte:
78.197,65 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Obertura de pliques (Sobre únic) :
10/09/19 11:00 Sala de Juntes de l'Ajuntament, C/ Juan Carlos I, 15
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Per una única anualitat
Es preveuen modificacions als plecs:
No

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
No
Nombre de lots:
No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 46.00 - Criteri: Preu
Ponderació: 3.00 - Criteri: Percentatge descompte altres serveis
Ponderació: 42.00 - Criteri: Qualitat en la prestació del servei
Ponderació: 9.00 - Criteri: Disponibilitat de vehicles de baixes emissions
S'accepten variants:
No
Codi CPV:
64110000
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el referit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Observacions:
Referit a l'any de major volum de negoci dels tres darrers exercicis conclosos, serà com a mínim una vegada i mitja del valor estimat del contracte.
Solvència tècnica i professional
Mitjà de solvència:
Treballs realitzats
Descripció:
Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat.

Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte s'han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis respectius de la CPV.

Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.
Observacions:
El licitador haurà d¿acreditar mitjançant certificats de bona execució que l¿import anual acumulat de l¿any de major execució és igual o superior al 70% del valor estimat del contracte.
Mitjà de solvència:
Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
Descripció:
Els licitador es comprometran a adscriure a l¿execució del contracte els mitjans personals i materials suficients per la seva prestació i especialment es comprometen a:

a) Disposar d¿un establiment o oficina amb atenció al públic en totes les capitals de província de l¿Estat i en el terme municipal de Roda de Berà.

No és necessari disposar de l¿oficina en el terme municipal en el moment de la presentació de la oferta, cas en que, els licitadors hauran de presentar el compromís d¿habilitar-la i posar-la en funcionament en el termini màxim de tres mesos des de la signatura del contracte, amb un horari mínim d¿obertura de 4 hores en la franja compresa les 8:00 i les 14:00 hores, de dilluns a divendres.

b) Disposar d¿una aplicació informàtica que permeti la gestió, seguiment, anàlisi i estadístiques de volum per facturable i detallable i també, que disposa d'una aplicació informàtica accessible mitjançant Internet,preferiblement en la mateixa plataforma que la mencionada en el paràgraf anterior, amb la qual cada facturable i cada detallable pugui tenir accés als albarans corresponents a les seves trameses, amb la identificació d¿aquestes i la relació amb les factures que l¿empresa contractista emeti.

Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, per tant, del contracte que se signi amb l'adjudicatari. Per aquest motiu, s'han de mantenir per l'empresa adjudicatària durant tot el temps de realització d¿aquest servei. Qualsevol variació respecte a ells s'ha de comunicar a aquesta Administració. El seu incompliment podrà ser causa de resolució del contracte

c) habilitació professional segons normativa sectorial.

Les empreses licitadores han d¿acreditar que estan inscrites en el Registre General d¿Empreses Prestadores de Serveis Postals, que gestiona el Ministeri de Foment, tant a la Secció A, relativa a operadors que presten serveis no inclosos en l¿àmbit del servei postal universal, com en la Secció B, relativa a operadors que presten serveis inclosos en l¿àmbit del servei postal universal, excepte quan es tracti de l¿operador designat per l¿Estat per a la
prestació del servei postal universal.

A més, per tal d¿assegurar una correcta execució del contracte, les empreses licitadores que no siguin l¿operador designat per a la prestació del servei postal universal han de declarar que, en cas de resultar adjudicataris, aportaran còpia compulsada del document acreditatiu d¿accés a la xarxa postal pública, que li permeti dipositar aquells enviaments pels quals no disposi de recursos suficients per dur a terme una distribució conforme als requeriments del present plec i del plec de prescripcions tècniques, pel que fa a la prestació del servei postal universal i les notificacions administratives.

També han de presentar acreditació de disposar d¿un sistema de constància que, pel que fa a la prova del rebuig o impossibilitat de la notificació, supleixi els avantatges que són inherents a la fefaència amb semblants cotes d'eficàcia i mitjançant elements de prova aliens a la documentació unilateral de l'empresa o al testimoni dels seus empleats (STS de 10-12-2015).
Mitjà de solvència:
Classificació
Descripció:
En aquest contracte no és exigible la classificació de l'empresari. No obstant, els licitadors podrà optar per acreditar el compliment de requisits de solvència mitjançant la classificació següent:
Observacions:
Grup R) serveis de transports; Subgrup 9) serveis de missatgeria, correspondència i distribució; Categoria 1) anualitat mitjana inferior a 150.000,00 ¤.

Plecs

 

Documentació

 
MEMORIA DEL CONTRACTE SERVEIS POSTALS.pdf
PDF
DECRET APROVACIÓ EXPEDIENT A RATIFICAR PER JG.pdf
PDF
ANUNCI LICITACIÓ.pdf
PDF
Condicions d'execució:
Les indicades en l'apartat M del quadre de característiques del PCA
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya